YUSUF HALAÇOĞLU – TEHCİR DEVLET BÜTÇESİNE NASIL YANSIMIŞ?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  23.04.2015

Sevk ve İskan Kanunu’nun kabulünden sonra Osmanlı hükümeti, savaş halinde olmasına rağmen, Sevk ve İskan Komisyonu Müdüriyeti bütçesine 68 milyon kuruş, Sıhhiye Nezareti bütçesine ise 13 buçuk milyon kuruş ek ödenek veriyor. Bu paralarla Halep’te 650 yataklı bir hastane yapılıyor, sevk yollarına fırınlar kuruluyor ve zorunlu göçe tabi olan Ermenilere gündelikler veriliyor.