Arşivler

FRANSA MİLLÎ ARŞİVLERİ

Dünyanın en büyük ve en zengin arşivlerinden biridir. Merkezi Paris’te bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı özelinde de dünyanın önde gelen arşivlerinden biri durumundadır. Arşive ait internet sitesinin tarama dili Fransızcadır. http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/home...

Tamamı için Tıklayın.

GENELKURMAY ATASE ARŞİVİ

GENELKURMAY ATASE ARŞİVİ

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) ve Denetleme Başkanlığı Arşivi:Kategori: Açık Türk askerî tarihi ile ilgili zengin kaynak içeriğiyle I. Dünya Savaşı araştırmaları açısından en önemli arşivlerimizdendir. Arşivdeki koleksiyonlar istihbarat, muharebe, harekat ve lojistik destek konularında yaklaşık 10 milyon belgeden oluşmaktadır. İlgili kataloglar:Tasnif işlemi bitip araştırmac...

Tamamı için Tıklayın.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) ARŞİVİ

Kategori: Yarı Açık Türk askerî tarihine dair 1864’ten günümüze kadar tutulmuş binlerce kayıt ve döküman içeriğine sahip zengin bir arşivdir. Arşivde tarihi dökümanlar kategorisinin yanı sıra Personel, Askeralma, Sağlık, Hukuk, Para ve Mal Muhasebesi konularına ait arşiv belgeleri de yer almaktadır. İlgili kataloglar: Arşivde yer alan Osmanlı ve Birinci Dünya Harbi ile ilgili tarihi döküman ka...

Tamamı için Tıklayın.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ – OSMANLI ARŞİVİ

Kategori: Açık Arşiv, Osmanlı Tarihi araştırmaları bakımından dünyanın en zengin arşivi olma özelliği taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1922 yılına kadar olan dönemini kapsamaktadır. Sayısı 95 milyonu bulan Osmanlıca belgeye sahiptir. Arşivin sahip olduğu içerik ile ilgili detaylı bir inceleme için arşive ait internet sitesinde yayınlanmakta olan Osmanlı Arşivi Rehberi’ne bakılabili...

Tamamı için Tıklayın.

TAPU VE KADASTRO ARŞİVİ

Kategori: Açık Yurt içinde ve Osmanlı’nın yıkılışıyla yurtdışında kalmış olan tapu tesislerine dair kayıt ve belgeleri içeren zengin bir arşivdir. İlgili kataloglar: Tapu tahrir (Kuyud-i Kadime) defterleri Zabıt kayıt defterleri (Milli sınırlarımız dahili) Zabıt kayıt defterleri (Milli sınırlarımız harici) İkinci nüsha tapu senetleri, ipotek belgeleri ve ipotek terkin cetvelleri İkinci nüsha tap...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ (TİTE) ARŞİVİ

Kategori: Açık 15 Nisan 1942 yılında kurulan enstitü, kuruluş tarihinden itibaren I. Dünya Harbi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi ile ilgili çok sayıda arşiv belgesi, kitap ve eşya toplanması işlemini günümüze dek titizlikle yürütmüştür. Arşivde dijital olarak yaklaşık 100.000 belge, çok sayıda fotoğraf ve pul ile bazı gazetelerin koleksiyonları bulunmaktadır. Arşivin yanı sıra enstitüye ait kütüphanede...

Tamamı için Tıklayın.