• ENİS ŞAHİN: VİLAYAT-I ŞARKİYE’DE ERMENİ NÜFUSU

  Altı vilayet anlamına gelen vilayat-ı sitte Erzurum, Sivas, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Van vilayetlerini kapsar. Bu altı vilayet batıda Ankara, kuzeyde Trabzon vilayetleri ile komşu olup bu sınırların doğusunu oluşturur. Yani neredeyse Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamını ve İç Anadolu’nun da biraz güneydoğu kısmını içine alacak oldukça büyük bir alanı kapsar. Bu altı vilayet Ermenilerin en…

  Tamamı için tıklayın.

  Anadolu'da Ermenilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları yerlerde nüfusları ne kadardı?

 • NATALIA CHERNICENKINA – RUS ORDUSUNA KATILAN ERMENİ GÖNÜLLÜLER

  1914 yılında dünyanın dört bir yanından Ermeniler, Rus ordusuna katılmak için başvurularda bulunuyordu. Bunların arasında askerlik tecrübesi olanlar orduya alındılar ve Rus ordusu komutasındaki Ermeni birliklerini oluşturdular. Birliklerin Rus ordusundan edinip sakladıkları silahlar Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki gizli depolarda saklandılar.

  Tamamı için tıklayın.

  Ermeni silahlı örgütleriyle Rus ordusu arasında nasıl bir ilişki vardı?

 • EDWARD J. ERICKSON – CEPHE GERİSİ VE ZORUNLU GÖÇ İLİŞKİSİ

  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu, ordusunun neredeyse tamamını cephelere yollamıştı. Sınır ve cephe garnizonlarına askerlerin yığılması cephe gerisinde, yani imparatorluğun merkezinde, bir boşluk oluşmasına ve iç güvenlik açısından büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelinmesine sebep olmuştu.

  Tamamı için tıklayın.

  I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti için cephe gerisi ve zorunlu göç arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?

 • JEREMY SALT – RUS-İNGİLİZ REKABETİ VE BERLİN KONFERANSI

  Rusların, Osmanlı’nın Balkan topraklarında ve doğu vilayetlerinde gayrimüslim unsurları devreye sokarak bölgedeki etkinliğini artırması İngilizlerin Osmanlı topraklarındaki emperyal amaçları ile çelişmekteydi. Özellikle Berlin’de yapılan konferans, bu iki devletin güç mücadelesine dönüşmüştü. 1878 Kongresinden sonra, İngilizler Ermeniler adına bir reform planı önerdi fakat bu önerideki asıl motivasyonları emperyal hırslarından oluşmaktaydı.

  Tamamı için tıklayın.

  İngilizlerin Ermeniler adına önerdikleri reform planında asıl motivasyonları neydi?

 • JUSTIN McCARTHY – SİYASETİN GÖLGESİNDE ERMENİ MESELESİ

  Gerçekleri bildiği halde konuşmayan tarihçilerin bu yöndeki dürtüleri bilimsel veya akademik değil, politiktir.

  Tamamı için tıklayın.

  Ermeni Meselesi hakkında tarihçilerin tutumu nedir ve nasıl olmalıdır?

 • OKTAY ÖZEL – MİLLET SİSTEMİNİN KURUMSAL TEMELLERİ

  Daha sonraları Millet Sistemi diyeceğimiz sistemin kurumsal temelleri Fatih Sultan Mehmed zamanında atılmıştır. Sistemin merkezine oturtulan Patriklikler, Ermeniler için Ermeni Patrikliği, Rumlar için Rum Patrikliği ve daha sonra Yahudilerle birlikte de Hahambaşılık kurumları kendi içinde bir çeşit otonomi barındıran kurumlardı. Osmanlı toplumu içinde gayrimüslimlerin gündelik varlıkları, var oluş biçimlerini zimmet hukuku ile garanti altına alındıktan…

  Tamamı için tıklayın.

  Osmanlı'da gayrimüslim toplulukların yaşantıları nasıl örgütlenmişti?

TOROSYAN’IN KİTABINA YENİ BİR YORUM

torosyan ermenisorunu

Maxim Gauin’in, Daily Sabah’ta yayımlanan “A true or false story by Torossian” (Toosyan’dan Doğru mu Yanlış mı Kitabı) başlıklı makalesi, Sarkis Torosyan’ın Türkçeye Çanakkale’den Filistin’e (İletişim, 2012) adıyla çevrilen anı kitabı etrafında gelişen tartışmalara yeni bir katkı sunuyor. Gauin, orijinal adı Çanakkale’den Filistin’e: Türkiye ve Müttefiklerinin Beş Cephesi ve Bir Harem İlişkisi Hakkında Gerçek Bir…

Tamamı için tıklayın.

Bülent Bakar – Kafilelerin Uğradıkları Saldırılar

Anadolu’nun batısında sevk edilenler belli bir yere kadar -askerî nakliyat izin verdiği müddetçe- trenleri kullanabilmişlerdir. Fakat doğuda çoğu bölgede demiryolu yoktu. Kafileler yaya olarak uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmıştı ve bu esnada eşkiya saldırılarına maruz kalınmıştı. Kafilelerin başında her ne kadar jandarma kuvvetleri yer almış olsa da saldıranlar jandarma kuvvetlerini de hedef alıyorlardı.

İzlemek için tıklayın.

PROF. DR. MCCARTHY ARNAVUTLUK’TA

justinmccarthy ic

Louısvılie Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Justin McCarhy’nin Ölüm ve Sürgün kitabı Arnavutçaya çevrildi. Kitabın tanıtım toplantısı için Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan toplantıda konuşan McCarty, soykırımlar ve soykırım iddiaları başta olmak üzere Müslüman toplumlarla ilgili tarihî bilgilerin çarpıtıldığını söyledi. McCarty, “Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını söylemek yanlış. Yaşananlara soykırım demek, olaylara ön yargılı bakmak anlamına gelir….

Tamamı için tıklayın.

CEZMİ ERASLAN-93 HARBİ’NİN ERMENİ MESELESİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Osmanlı’nın 93 Harbi yenilgisi, onun askerî, siyasî ve ekonomik açıdan yetersizliklerini ortaya koymuştur. Öte yandan, milliyetçilik hareketleri çerçevesinde kendilerine gelecek arayan unsurlar için bir ümit ışığı yakmıştır.

İzlemek için tıklayın.

HALUK SELVİ: MİHRAN DAMATYAN’IN İTİRAFLARINA GÖRE ERMENİ KOMİTALARININ ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ VE AMAÇLARI

1890 yılından itibaren Ermeni komitelerinin Osmanlı topraklarında nasıl örgütlendiklerine dair elimizdeki önemli kaynaklardan biri de Mihran Damatyan’ın itiraflarıdır. Damatyan, İngiliz muhbiri Fitzgerald’ın Makedonya’da kendilerine hitaben yaptığı konuşma ile ilgili bazı ayrıntılardan bahsetmektedir. Özellikle Bulgar, Ermeni ve Rum komitelerinin birlikte hareket etmeleri gerektiği ve Osmanlı topraklarında gerçekleştirecekleri eylemler sonrası İngilizlerin müdahaleleriyle bağımsızlıklarına kavuşabilecekleri yönündeki hitabı Damatyan’ın…

İzlemek için tıklayın.

İSVEÇ PARLEMANTOSU’NA “SEYFO” ÖNERGESİ

Swedish-Parliament-2048x1152

İsveç’in eski Avrupa Birliği Bakanı ve Liberal Halk Partisi yöneticisi Birgitta Ohlsson ve Milletvekili Robert Hannah, 1915 “Seyfo soykırımı”nın İsveç’te tarih kitaplarında yer alması amacıyla Meclis’e bir önerge verdi. Önergede 1915 yılında Türkler ve Kürtler tarafından bir milyonu aşkın Ermeni, Asuri, Süryani ve Pontus Rumunun katledildiği belirtildi. Diğer Avrupa devletleriyle birlikte İsveç’in de olanlara sessiz…

Tamamı için tıklayın.

JUSTIN McCARTHY – TÜRK-ERMENİ GERİLİMİNİN KAYNAKLARI

Rus emperyalizmi Türk-Ermeni geriliminin en önemli sebeplerinden birisini oluşturur. Rusya’nın Kafkasya’daki Müslüman topluluklarını göçe zorlaması ve yerlerine Ermenileri yerleştirmesi, bunun yanısıra bağımsızlık ideasıyla hareket eden Ermeni devrimci örgütleri ve İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletlerin yayılmacı politikaları Türk-Ermeni gerginliğinin sebeplerindendir.

İzlemek için tıklayın.