• NORMAN STONE – 1915 OLAYLARI’NDA ERMENİ KOMİTELERİN SORUMLULUĞU

  Ermeni Devrimci Örgütleri, Rus Ordusu içinde gönüllü asker olarak yer alarak bir Ermeni devleti kurulması yolunda Rusların desteğini alacaklarını düşünmekteydiler. Ne var ki Türkler, Çanakkale Cephesi’nde İngiliz ve Fransızlarla savaş halindeydiler ve bu açıkça bir kışkırtma anlamına geliyordu. Bir felaketin oluşmasına mani olmak isteyen duyarlı Ermenilere rağmen özellikle Taşnaklar, Rus Ordusu saflarında Türklerle karşı savaşın…

  Tamamı için tıklayın.

  Rus Ordusu'nda Ermeni gönüllü birliklerin yer alması ne anlama geliyordu?

 • ÖMER TURAN – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN ERMENİ TOPLULUKLARI KEŞFİ

   1830’lu yıllarda Ermenileri daha yakından tanımak üzere Anadolu’da seyahate çıkan iki Amerikan misyoneri, nihai raporlarını Boston’daki merkezlerine gönderdiler. Bu rapor doğrultusunda hazırlanan harekat planına göre bir Ermeni misyonu kuruldu ve misyonerlik faaliyetleri böylece başlamış oldu.

  Tamamı için tıklayın.

  Ermenilere yönelik Amerikan misyonerlik faaliyetleri nasıl başladı?

 • YUSUF SARINAY – 24 NİSAN 1915’TE NE OLDU? I

  Dahiliye Nezareti tarafından çeşitli gerekçelerle 24 Nisan 1915’te yayımlanan bir genelgeyle Ermeni örgütlerinin kapatılmasına, belge ve silahlarına el konulmasına, siyasi ve silahlı faaliyet yürüten önde gelenlerinin tutuklanmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine 24-25 Nisan gecesi İstanbul’da çoğu Taşnak mensubu toplam 235 kişi tutuklanmıştır.

  Tamamı için tıklayın.

  Osmanlı yöneticilerine göre 24 Nisan 1915 tutuklamalarının gerekçeleri nelerdi?

 • HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM DİSİPLİNİ VE SİYASETTE SOYKIRIM TANIMI

  Uluslararası Soykırım Çalışmaları adıyla bir disiplinin ortaya çıkması sonucunda bu çalışmaları destekleyen dernekler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların ortak özelliği ise ‘kast’a göre değil fiillerin sonucuna göre tanımlar yapıyor olmasıdır. Hukuki kast tanımı dışarıda bırakıldığında dünyanın çeşitli bölgelerinde 700 ila 800 arası “soykırım” yapıldığı ileri sürülebilir.

  Tamamı için tıklayın.

  Soykırımın tek bir tanımı mı var?

 • İBRAHİM E. ATNUR – OSMANLI DEVLETİ’NİN MİSYONER FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI

  Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nin Ermeni ve Hristiyan Arap nüfusun kümelendiği bölgelerinde misyonerlik faaliyetlerinin yoğunlaştığı görülmektedir. Osmanlı Rum Kilisesinin kendi cemaatlerini bu misyonerlerden uzak tutma isteği Amerikalı ve Alman misyonerleri, Osmanlının doğu ve güney vilayetlerine yönlendirmiştir. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı döneminde güçlü bir iktisadi yapılanmaları olan Amerikan misyonerlere mesafeli olsa da özellikle sağlık…

  Tamamı için tıklayın.

  Misyonerler kimlerle ilişki tesis etmeye çalışmış, Osmanlı yöneticileri bu ilişkileri nasıl karşılamıştır?

 • JEREMY SALT – ERMENİ REFORM PLANI NEDEN UYGULANAMADI?

  İngiltere’nin ısrarcı olduğu Ermeni reform planı çeşitli sebeplerden dolayı uygulanamadı. Bunların başında reform planının mimarlarından İngiltere’nin tavrı geliyordu. Ancak Doğu’nun, belirli bir kısmının Ermenilere esaslı kontrolünü verecek şekilde yeniden yapılandırılmasına Osmanlı yöneticileri de karşıydı. Çünkü bunu önce otonomi, nihai olarak bağımsızlığa yol açacak bir düzenleme olarak görüyorlardı.

  Tamamı için tıklayın.

  Doğu’nun, belirli bir kısmının Ermenilere esaslı kontrolünü verecek şekilde yeniden yapılandırılmasına Osmanlı yöneticileri de karşıydı.

“SOYKIRIM” TASARISI BELÇİKA FEDERAL MECLİSİ’NDE

Peter De Roover

Belçika Başbakanı Charles Michel’in, hükümetinin 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak gördüğünü ifade etmesinin ardından şimdi de Belçika Federal Meclisi “soykırım” tasarısını gündemine aldı. Oylamaya sunulacak tasarıda “Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı dramdan bugünkü Türkiye’nin sorumlu tutulamayacağı” ifade ediliyor. Bu yaklaşım, Belçika’nın çeşitli sebeplerle 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak tanımak isterken, Türkiye ile ilişkilerin daha da gerilemesinden çekinildiği yolunda yorumlanıyor….

Tamamı için tıklayın.

SÜLEYMAN BEYOĞLU – SEVK VE İSKAN KANUNU, UYGULAMA VE GÜÇLÜKLER

 

İzlemek için tıklayın.

DIŞİŞLERİ’NDEN BELÇİKA’YA UYARI

Belgium

Belçika Başbakanı Charles Michel’in Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak nitelemesi ve bu konunun parlamentoya getirilmesi gerektiğini vurgulaması üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Michel’in ifadelerinin tarihî gerçeklerle bağdaşmadığı söylenen bildiride, Belçika’nın Afrika’daki sömürgelerinde uyguladığı politikalara atıf yapılarak, kendi tarihiyle yüzleşmemiş bir ülkenin “soykırım” kavramını kullanırken daha dikkatli olması gerektiği bildirildi. Açıklamanın tamamı…

Tamamı için tıklayın.

MUSTAFA ÇOLAK – BISMARK, KAYZER II. WILHELM VE WELTPOLITIK

 

İzlemek için tıklayın.

ERMENİ MANASTIRINA RESTORASYON

1500 YILLIK TARİHİ MANASTIR AHIR OLDU AZİZ DAĞCI: "TARİH, KADERİNE TERK EDİLMEMELİDİR"

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Batman’ın Sason ilçesi Meşeli köyünde yer alan 1500 yıllık Havari Petrus Manastırı ve yakınındaki Ermeni mezarlığı için restorasyon kararı aldı. Kültür ve turizm bakımından Batman’ın önemli bir değeri olan 350 odalı manastır bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmiş, çeşitli sivil toplum kuruluşları yapının restore edilmesi için girişimde bulunmuştu.

Tamamı için tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – TEHCİR KAMPLARINDA HAYAT

Ermeniler tehcir kamplarında Birinci Dünya Savaşı bitinceye kadar kalmışlardır. Ekim 1918 yılında geri dönüş kararnamesi ile evlerine dönmeye başlayan Ermenilerin yaşadığı bu kamplar ziraat başta olmak üzere üretimin yapıldığı yerler olarak tesis edilmişlerdi. Ayrıca burada iskan edilmiş Ermeniler dünya ile irtibatlarını gerek posta yoluyla gerekse de ayın belli günlerinde konsolosluklar aracılığıyla sürdürmüşlerdir.

İzlemek için tıklayın.

HALUK SELVİ: MİHRAN DAMATYAN VE İSTANBUL’A GETİRİLİŞİ

 

İzlemek için tıklayın.