• KEMAL ÇİÇEK – TEHCİR KAMPLARINDA HAYAT

  Ermeniler tehcir kamplarında Birinci Dünya Savaşı bitinceye kadar kalmışlardır. Ekim 1918 yılında geri dönüş kararnamesi ile evlerine dönmeye başlayan Ermenilerin 4 yıl yaşadığı bu kamplar tarım bölgelerindedir ve üretim faaliyetlerinin devam ettiği alanlar olarak tesis edilmişlerdi. Kamplarda yaşayan Ermenilerin dış dünya ve tehcir edilmeyen bölgelerdeki Ermenilerle irtibatları gerek posta yoluyla gerekse de konsolosluklar aracılığıyla sürmüştür.

  Tamamı için tıklayın.

  Sevk ve iskana tabi tutulan Ermeniler kamplarda nasıl bir hayat yaşıyordu?

 • EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

  Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında başvurduğu tehcir yöntemi ile 1878-1915 arasında güvenlik tehditlerine karşı geliştirdiği yöntemler arasında keskin bir fark vardır. 1878-1915 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun ayaklanmalar karşısında Osmanlı Devleti konvansiyonel metotlara başvurarak düzenli birliklerle bunları bastırma yoluna gitmiştir.

  Tamamı için tıklayın.

  1915 öncesinde Osmanlı Devleti ayaklanmaları bastırmak üzere nasıl bir yöntem izliyordu?

 • YUSUF SARINAY – 24 NİSAN 1915’TE NE OLDU? I

   I. Dünya Savaşı sırasında aralarında Ermeni mebusların da bulunduğu birçok kişinin Osmanlı’ya karşı Rus tarafında savaşa katılması, 17 Nisan’da başlayan Van isyanının vehameti, Sivas’ta başlayan isyanlar, telgraf hatlarının Ermeniler tarafından kesilmesi gibi gerekçelerle Osmanlı Dahiliye Nezareti 24 Nisan 1915’te bir genelge yayınlayarak, Taşnak, Hınçak, Ramgavar gibi Ermeni örgütlerinin kapatılmasına, silah ve belgelerine el konulmasına, örgütün…

  Tamamı için tıklayın.

  Osmanlı yöneticilerine göre 24 Nisan 1915 tutuklamalarının gerekçeleri nelerdi?

 • HILMAR KAISER – YAHUDİ SOYKIRIMI VS 1915 OLAYLARI

  Ermeni Meselesi ile Yahudi Soykırımı arasında bir karşılaştırma yapılamaz. Osmanlı Ermenilerine ne olduğunu Avrupa’da patlak veren II. Dünya Savaşı çerçevesinde değil, ancak Osmanlı toplumu bağlamında anlayabiliriz.

  Tamamı için tıklayın.

  Hilmar Kaiser: Yahudi Soykırımı ile 1915 Olayları karşılaştırılabilir mi?

 • JEREMY SALT – ERMENİ REFORM PLANI NEDEN UYGULANAMADI?

  İngiltere’nin ısrarcı olduğu Ermeni reform planı çeşitli sebeplerden dolayı uygulanamadı. Bunların başında reform planının mimarlarından İngiltere’nin tavrı geliyordu. Ancak Doğu’nun belirli bir kısmının Ermenilerin kontrolüne verilecek şekilde yapılandırılmasına Osmanlı yöneticileri karşıydı. Çünkü bunu önce otonomi, nihai olarak da bağımsızlığa yol açacak bir düzenleme olarak görüyorlardı.

  Tamamı için tıklayın.

  Doğu’nun, belirli bir kısmının Ermenilere esaslı kontrolünü verecek şekilde yeniden yapılandırılmasına Osmanlı yöneticileri de karşıydı.

 • EUGENİA KERMELİ – RUM, ERMENİ VE YAHUDİ NİZAMNAMELERİ

  1863 ve sonrasında Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri o vakte kadar yetki alanı oldukça geniş olan ruhani liderlerin ceza hukuku açısından yetkilerinin kısıtlanması girişimidir.

  Tamamı için tıklayın.

  Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri hangi amaçla oluşturulmuştu?

VAN VE ÇEVRESİ TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK TARİHİ KONFERANSI TEBLİĞ ÇAĞRISI

van guncel

Hrant Dink Vakfı, 11-12 Kasım 2016 tarihlerinde “Van ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi” başlıklı bilimsel bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. 1850-1930 yılları arasında Van ve çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşanan değişimlere odaklanacak etkinlikte sunulacak bildiriler daha sonra kitap haline getirilecek. Düzenleme Kurulu’nda Ayhan Aktar, Cengiz Aktar, Ayşe Gül Altınay, Sibel Asna, Delal Dink ve Karun…

Tamamı için tıklayın.

BATI VIRGINIA DA “SOYKIRIM” DEDİ

West_Virginia_state_coat_of_arms_(illustrated,_1876)

Batı Virginia, 1915 Olayları’nı soykırım olarak tanıyan 44. ABD eyaleti oldu. Eyalet Valisi Earl Ray Tomblin, Nisan 2016’yı “Soykırımı Önleme ve Farkındalık Ayı” ilan etti.1915-1923 yılları arasında, 1.5 milyon Ermeni ve 1 milyon Rum ve Süryani’nin öldürüldüğünü iddia eden ve Orta Doğu’da devam eden Hıristiyan, Yezidi ve diğer azınlıkların katledilmesine atıfta bulunan deklarasyon aynı acıların bir kez daha yaşanmaması hususuna vurgu yaptı….

Tamamı için tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – ERMENİ İSYANLARININ DÖNEMSEL FARKLARI

 Ermenilerin 1890’lardaki isyanları ile I. Dünya Savaşı sırasındaki ayaklanmaları farklılıklar gösterir. 1890’lardaki isyanlarda Osmanlı Devleti isyanları bastırmada herhangi bir güçlük yaşamazken neredeyse tek çekincesi Avrupalı güçlerin tepkileriydi. I. Dünya Savaşı sırasında isyanların genişlik ve derinlikleri farklı olduğu gibi dış kaynaklı destekleri de aleniydi.

İzlemek için tıklayın.

ALMANYA “SOYKIRIM” DİYECEK

German-parliament-Berlin

Almanya’da koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, Alman Federal Meclisi’nin 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak tanıyacak kararı onaylayacağını iddia etti. Alman basınında yer alan haberlere göre Oppermann, “Federal Meclis 2 Haziran’da Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere uygulanan kitlesel katliamı ve yerlerinden yurtlarından sürülmelerini ‘soykırım’ olarak tanımlayan bir karar alacak” dedi. Daha…

Tamamı için tıklayın.

OBAMA’NIN TEK YANLI BAKIŞINA DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

obama-meds-yeghern-dedi-meds-yeghern-nedir1e40711669b960dc436b

8 Kasım 2016’da yapılacak seçimlerle görev süresi dolacak olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, başkanlık koltuğunda geçirdiği son 24 Nisan’da da “soykırım” sözcüğünü kullanmadı. Başkan seçilmeden önce “Ermeni soykırımı”nı tanıyacağını vadeden Obama’nın her yıl 24 Nisan öncesinde yayımlayacağı mesaj merakla bekleniyordu. Bu yıl da mesajında “soykırım” ifadesini kullanmayan Obama, Ermenice “büyük felaket” anlamındaki “Meds…

Tamamı için tıklayın.

AYHAN AKTAR- ERMENİ SORUNUNDA GÜVENSİZLİK MESELESİ

Ermeni Meselesini anlamak için işin psikolojik yönünü iyi anlamak gerekir. Güvensizlik duygusu milliyetçi liderliklerin hepsinde vardır. Orta sınıf ya da gariban köylü açısından bakıldığında ise büyük bir güvensizlik hissiyatından bahsetmek mümkün değildir.

İzlemek için tıklayın.

FİKRETTİN YAVUZ – 1896 OSMANLI BANKASI BASKINININ HEDEFLERİ VE FAİLLERİ

 Bağımsızlıklarını elde etmek için Batılı devletlerin yardımına gereksinim duyan Ermeni komitacılar, bu büyük güçlerin Ermeni meselesine müdahil olmalarını sağlayabilmek için Osmanlı Bankası baskınını düzenler. Burada üç isim öne çıkar: Bedros Parian, Karakin Pastırmacıyan ve Hayk Tiryakiyan. Bu isimler 26 kişiyle beraber 26 Ağustos 1896 tarihinde Osmanlı Bankası baskınını gerçekleştirirler.

İzlemek için tıklayın.