• BİRSEN KARACA – SİNEMADA TEHCİR ÖYKÜLERİ

  Ermeni sinemasında Türk, tam anlamıyla düşman imgesi üzerine kuruludur ve sıklıkla tehcir hikayeleri üzerinden bir anlatım söz konusudur. Gerçekliği hayli tartışmalı konular, sinemanın sanatsal üslubunun arkasına gizlenerek tartışılmaz bir hale getirilmektedir. Dünya kamuoyu bu filmlerdeki tutarsızlıkları hemen hiç sorgulamaksızın kabul etmektedir.

  Tamamı için tıklayın.

  Ermeni sinemasındaki Türk imgesi bize ne anlatır?

 • SADİ ÇAYCI – 1915 OLAYLARI’NIN HUKUKİ KARŞILIĞI VE PARLAMENTO KARARLARI

  1948 ve sonrası yürürlüğe giren bir hukuk kavramını, kuralını, ceza kuralını, sorumluluk kuralını, onun öncesine uzatmanız, etkili kılmanız mümkün değil. Hukuk alanında yapılabilecek birşey olmadığı için siyasi uyuşmazlık çıkartmak bir strateji olarak benimsenmiştir. “Siyasi futbol” olarak nitelendirilebilecek bu stratejinin amacına varması mümkün değildir. Zira parlamento kararlarının hukuk alanında hiçbir etkisi, hükmü, sonucu yoktur.

  Tamamı için tıklayın.

  1915 Olayları konusunda alınan parlamento kararlarının hukuki açıdan önemi nedir?

 • VAHDETTİN ENGİN – II. ABDÜLHAMİD’E SUİKAST GİRİŞİMİ

  Taşnaksütyun tarafından Yıldız Hamidiye Camii önünde 21 Haziran 1905’te Sultan II. Abdülhamid’e karşı bir suikast girişimi gerçekleştirilmiştir. Suikast planının içinde Rusya, Avusturya ve İngiltere’nin doğrudan yahut dolaylı dahli bulunmaktadır. Ermeni devrimciler bir Cuma namazı çıkışı içine saatli bomba yerleştirdikleri aracı patlatırlar. II. Abdülhamid’in Şeyhülislam ile sohbet etmesi suikasttan yara almadan kurtulmasını sağlamıştır. Ancak sultanın maiyyetinden…

  Tamamı için tıklayın.

  II. Abdülhamid Cuma namazı çıkışı Şeyhülislamla konuşmasa ne olurdu?

 • YUSUF SARINAY – 24 NİSAN 1915’TE NE OLDU? I

  Dahiliye Nezareti tarafından çeşitli gerekçelerle 24 Nisan 1915’te yayımlanan bir genelgeyle Ermeni örgütlerinin kapatılmasına, belge ve silahlarına el konulmasına, siyasi ve silahlı faaliyet yürüten önde gelenlerinin tutuklanmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine 24-25 Nisan gecesi İstanbul’da çoğu Taşnak mensubu toplam 235 kişi tutuklanmıştır.

  Tamamı için tıklayın.

  Osmanlı yöneticilerine göre 24 Nisan 1915 tutuklamalarının gerekçeleri nelerdi?

 • KEMAL ÇİÇEK – TEHCİR KAMPLARINDA HAYAT

  Ermeniler tehcir kamplarında Birinci Dünya Savaşı bitinceye kadar kalmışlardır. Ekim 1918 yılında geri dönüş kararnamesi ile evlerine dönmeye başlayan Ermenilerin yaşadığı bu kamplar ziraat başta olmak üzere üretimin yapıldığı yerler olarak tesis edilmişlerdi. Ayrıca burada iskan edilmiş Ermeniler dünya ile irtibatlarını gerek posta yoluyla gerekse de ayın belli günlerinde konsolosluklar aracılığıyla sürdürmüşlerdir.

  Tamamı için tıklayın.

  Sevk ve iskana tabi tutulan Ermeniler kamplarda nasıl bir hayat yaşıyordu?

 • HILMAR KAISER: YAHUDİ SOYKIRIMI VS 1915 OLAYLARI

  Ermeni konusu ile Yahudi Soykırımı arasında karşılaştırma yapmak birçok açıdan sakıncalı bir yaklaşım. İki olay arasında ırkçılık açısından benzerlik kuranlar, ırkçılığın illa ki insan öldürmekle eşdeğer olmadığını hesaba katmalılar. Osmanlı Ermenilerine ne olduğunu 30 yıl sonra Avrupa’da patlak veren II. Dünya Savaşı çerçevesinde değil ancak Osmanlı toplumu bağlamında anlayabiliriz.

  Tamamı için tıklayın.

  Hilmar Kaiser: Yahudi Soykırımı ile 1915 Olayları karşılaştırılabilir mi?

BREZİLYA’DA YEREL MECLİSLER DE “SOYKIRIM” DEMEYE BAŞLADI

Jorge Picciani

Brezilya Senatosu’nun 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul eden kararından sonra Rio De Jenerio Eyaleti Yasama Meclisi de bu yönde bir tasarıyı kanunlaştırdı. Rio de Janeiro Valisi Luiz Fernando Pezao tarafından onanan yasaya göre 24 Nisan günü Rio şehrinin resmî takviminde “Ermeni Soykırımını Tanıma ve Kurbanlarının Hatırası Günü” olarak anılacak. Rio de Janeiro eyaleti, Parana, Ceara…

Tamamı için tıklayın.

TÜRKLERİN ANADOLU’YA GİRİŞİNİ ERMENİLER NASIL KARŞILADI?

e6be3bc56b43ea5433f9ca5914f8eda1_670x270

Türk akınları Anadolu’ya Selçuklu döneminden önce yönelmiş olsa da Türklerin Anadolu’yu yurt edinme çabalarının Tuğrul Bey döneminde (1040-1063) başladığı kabul edilir. Bundan önce, Gazneli ve Karahanlı devletlerinden otlak ve yaşam alanı talep eden Türkmenlerin isteklerine olumsuz yanıt alması karşısında kendilerine uygun bir yerleşim yeri bulma çabaları olduğu; bunun sonucunda Çağrı Bey’in 1016-1021 yılları arasında Doğu…

Tamamı için tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – I. DÜNYA SAVAŞI’NDA SALGIN HASTALIKLARDAN ÖLÜMLER

 1920 yılında hazırlanan Amerikan raporlarında, 1915 yılında Anadolu’da 200-300 bin kişinin tifüsten hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Sadece Erzurum’da salgın hastalıklardan hayatını kaybeden insan sayısı 60-100 bin kişi olarak tahmin edilirken, aynı raporlarda Osmanlı ordusunun salgın hastalıklardan kaybı 600 bin olarak kaydedilmiştir.

İzlemek için tıklayın.

FİKRET ADANIR – ALMANLARIN ERMENİ TEHCİRİ’NDEKİ ROLÜ

 1915 Olayları esnasında Alman misyonerlerinin tutumu ile Alman Büyükelçiliği arasında bir tavır farklılaşması göze çarpmaktadır. Protestanlar, Ermenileri başından beri desteklerken Alman Büyükelçiliği, bir müttefik olarak Osmanlı Devleti’nin yanında yer almaktaydı. Öte yandan o dönemde Osmanlı ordusunun üst kademelerini Alman askerler oluşturmaktadır. Bu yüzden Almanların Osmanlı politikalarında etkili olduğu söylenebilir. Ancak monolitik bir Alman tavrından bahsetmek…

İzlemek için tıklayın.

DOĞU ROMA VE SELÇUKLU HÜKÜMRANLIKLARI ERMENİLER İÇİN NE İFADE EDİYORDU?

2zfs5cx

Ermeni tarihçi Kevork Aslan’ın anlatımına göre, Ermenilerin derebeylikler halinde yaşaması birbirlerine vatan duygularıyla bağlı olmamalarına neden olmuştur. Bulundukları bölgelerde dağınık bir yaşam sürmeleri nedeniyle aralarında siyasi bağlar yoktur ve vatanseverlik kavramı bölgeyle sınırlı kalmıştır. Bu nedenle Pers, Roma, Bizans, Selçuklu gibi çeşitli imparatorlukların altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yürütülen Ortodokslaştırma ve Rumlaştırma politikaları,…

Tamamı için tıklayın.

DIŞİŞLERİ: “BELÇİKA, HUKUKU YOK SAYDI”

BELGIUM POLITICS CHAMBER PLENARY SESSION

Dışişleri Bakanlığı, Belçika Parlamentosu’nun 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak niteleyen tasarıyı onaylaması üzerine sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada daha önce “soykırım”ı kabul etmediği gerekçesiyle partisinden ihraç edilen Türk kökenli milletvekili Mahinur Özdemir’in durumuna da atıfta bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “Belçika Temsilciler Meclisinde 23 Temmuz 2015 tarihinde kabul edilen ‘Ermeni soykırımının yüzüncü yıldönümünün anılmasına’ ilişkin kararla…

Tamamı için tıklayın.

BELÇİKA TARİHİNDEKİ KARA DELİKLER

elleri kesik çocuklar3

Belçika Federal Meclisi, Flaman Milliyetçiler, Flaman Hristiyan Demokratlar, Flaman Liberaller ve Valon Liberaller tarafından ortaklaşa hazırlanan tasarıyı kabul ederek 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak tanıdı. Genel kurulda 124 kabul oyuna karşılık hiç ret oyu çıkmazken, 8 üye çekimser kaldı. Kararda, 1915 yılında Müslümanlar arasında da kayıplar yaşandığı, farklı tahminlere göre 300 bin ila 1,5 milyon Ermeni’nin…

Tamamı için tıklayın.