• TAHA NİYAZİ KARACA – “BÜYÜK OYUN” İÇİN KRİTİK YIL: 1875

  1875 yılında Bosna-Hersek’te başlayan ayaklanmalar önce Bulgaristan’a, sonra diğer Balkanlı milletlere sıçrayarak büyük bir kırılmaya sebep oluyor. 1875 yılı aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin “tenzil-i faiz” (faiz indirimi) kararı almasıyla İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin borsa ve bankacılık sektörlerinde ekonomik bir krize sebep oluyor. 1874 yılında iktidardan düşüp muhalefete geçen Gladstone için bu durum kaçırılmaz bir ajitasyon…

  Tamamı için tıklayın.

  Ermeni Meselesi'nde bir dönüm noktası olan 93 Harbi'nin sebepleri arasında 1875 yılının önemi nedir?

 • JUSTIN McCARTHY – TÜRK-ERMENİ GERİLİMİNİN KAYNAKLARI

  Rus emperyalizmi Türk-Ermeni geriliminin en önemli sebeplerinden birisini oluşturur. Rusya’nın Kafkasya’daki Müslüman topluluklarını göçe zorlaması ve yerlerine Ermenileri yerleştirmesi, bunun yanısıra bağımsızlık ideasıyla hareket eden Ermeni devrimci örgütleri ve İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletlerin yayılmacı politikaları Türk-Ermeni gerginliğinin sebeplerindendir.

  Tamamı için tıklayın.

  Türk-Ermeni ilişkilerinin gerilmesinin ardında ne gibi faktörler vardı?

 • EUGENİA KERMELİ – RUM, ERMENİ VE YAHUDİ NİZAMNAMELERİ

  1863 ve sonrasında Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri o vakte kadar yetki alanı oldukça geniş olan ruhani liderlerin ceza hukuku açısından yetkilerinin kısıtlanması girişimidir.

  Tamamı için tıklayın.

  Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri hangi amaçla oluşturulmuştu?

 • ZEYNEP İSKEFİYELİ – KARABET TOMAYAN

  1850’li yıllarda dünyaya gelen Karabet Tomayan, eğitimini Lozan’da Ermeniler üzerine hazırladığı bir doktora teziyle tamamlamıştır. Daha sonraları Merzifon Anadolu Koleji’nde yönetici olan Tomayan, 5-6 Ocak 1893 olayında önemli bir isim olarak anılacaktır.

  Tamamı için tıklayın.

  Karabet Tomayan kimdir?

 • SÜLEYMAN BEYOĞLU – SEVK VE İSKAN KANUNU’NU GEREKLİ KILAN SEBEPLER

  Ermenilerin sürekli isyanları, ordunun ve cephe gerisinin güvenliğini tehlikeye atmaları, Ruslarla işbirliği içerisinde olmaları, Osmanlı ordusundaki Ermeni birliklerin silahlarıyla beraber taraf değiştirip Rus ordularına katılmaları gibi sebepler Sevk ve İskan Kanunu’nun çıkarılmasını gerekli kılan sebeplerdendir.

  Tamamı için tıklayın.

  Sevk ve İskan Kanunu'nu gerekli kılan sebepler nelerdi?

 • ENİS ŞAHİN – VİLAYAT-I ŞARKİYE’DE ERMENİ NÜFUSU

  Altı vilayet anlamına gelen vilayat-ı sitte Erzurum, Sivas, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Van vilayetlerini kapsar. Bu altı vilayet batıda Ankara, kuzeyde Trabzon vilayetleri ile komşu olup bu sınırların doğusunu oluşturur. Yani neredeyse Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamını ve İç Anadolu’nun da biraz güneydoğu kısmını içine alacak oldukça büyük bir alanı kapsar. Bu altı vilayet Ermenilerin en…

  Tamamı için tıklayın.

  Anadolu'da Ermenilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları yerlerde nüfusları ne kadardı?

“YOK EDİLEN MEDENİYET” SEMPOZYUMU 20-21 KASIM’DA

Yok Edilen Medeniyet ermenisorunu

Hrant Dink Vakfı’nın Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı” başlıklı sempozyum 20-21 Kasım 2015 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyumda, Osmanlı modernleşme ve batılılaşma sürecinde ulusal kimliklerin dönüşümü, milliyetçiliğin bu süreçteki konumu ve I. Dünya Savaşı’nın hız kazandırdığı ekonomik…

Tamamı için tıklayın.

PARAGUAY DA “SOYKIRIM” DEDİ

desire_popular__destacado

İlerlemeci Demokrat Parti senatörü Desiree Masi’nin 1915 Olayları’nı “Ermeni soykırımı” olarak kabul eden yasa tasarısı Paraguay Senatosu tarafından onaylandı. 29 Ekim 2015 tarihli olağan oturumda kabul edilen tasarı sonrası senatörlerin ortak imzayla yayınladıkları kararnamede “İnsanlığa karşı işlenen büyük suçun 100’üncü yıldönümünü andığımız bu yılda, Paraguay Cumhuriyeti Senatosu 1915-1923 yılları arasında Türk-Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan Ermeni…

Tamamı için tıklayın.

ALMANYA’DAN GERİ ADIM

bundestag-plenarsaal

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), 1915 Olayları’na ilişkin Ermeni iddiaları etrafında şekillenen ve görüşülmek üzere komisyona havale edilen metni rafa kaldırdı. Der Spiegel dergisinin haberine göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis’in gündeminde bulanan “soykırım” kararı”nın gündemden çıkarılması için sessizce anlaştı. Haberde, söz konusu partilerin konuyla ilgili acıkmama…

Tamamı için tıklayın.

NORMAN STONE – TEHCİRİN GERÇEKLERİ VE SOYKIRIM

Tehciri askeri gereklilikler bağlamında ele almak gerekir. Fakat sevkin gerçekleşmesinin ardından Ermeni mülklerine el konulması hoş olmayan sonuçlar yaratmıştır.

İzlemek için tıklayın.

AİHM PERİNÇEK’İ HAKLI BULDU

Hearing in the case between Turkish political activist Dogu Perincek and Switzerland

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, “İsviçre-Perinçek” davası olarak bilinen davada kesin kararını açıkladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 2005 yılında İsviçre’de verdiği bir konferansta “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” demesi üzerine harekete geçen İsviçre yargısı Perinçek’in “soykırımı inkar” suçundan hüküm giymesine hükmetmişti. Bunun üzerine Perinçek konuyu AİHM’e taşıdı. Mahkeme Aralık 2013’te İsviçre’nin…

Tamamı için tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – 93 HARBİ VE ERMENİ MESELESİ

Ermeni Sorunu’nun geçmişi 1877-1878 yılında yapılan Rus-Osmanlı Savaşı’na dayanır. O tarihe kadar Ermeniler Osmanlı ülkesinde millet-i sadıka olarak bilinmektedir. 1877 yılından sonra Rusya’nın Ermenilere yönelik reform talepleri, Osmanlı Devleti nezdinde iyi karşılanmadı ve Ermenilerin sadakatleri sorgulanır hale geldi.

İzlemek için tıklayın.

ÖMER ENGİN LÜTEM – DİASPORADAKİ ERMENİLERİN ASİMİLASYONU MESELESİ

Yabancı ülkelere göçen Ermenilerin o ülkelerde asimilasyonu söz konusu olmuştur. Gerçekte göç eden birinci kuşakta böylesi bir sorun görülmezken onların çocukları ve torunları açısından bir asimilasyon sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durum Ermeni siyasî hareketini de etkilemiştir. Bu gidişata mani olabilmek adına Ermeniler arasında 1940’ların başından itibaren bazı fikirler ortaya atılmıştır.

İzlemek için tıklayın.