Arşivler

TÜRK KIZILAYI ARŞİVİ

Kategori: Açık Arşiv 1868’de derneğin kuruluşundan itibaren Türk-Yunan Savaşı, Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na dair çok sayıda belge içermektedir. Derneğin savaş dönemlerinde oynadığı roller, cephe ve cephe gerisindeki faaliyetleri, yurtiçi-yurtdışı ve ilgili kurumlarla ortak yürüttüğü çalışmaları, derneğin sosyal hayata katılımı gibi konularda araştırmacalar...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK TARİH KURUMU (TTK) ARŞİVİ

TÜRK TARİH KURUMU (TTK) ARŞİVİ

Kategori:AçıkArşiv tarih, arkeoloji ve antropoloji alanlarında oldukça zengin bir kaynak içeriğine sahiptir. özellikle Osmanlı son dönemi ve erken Cumhuriyet dönemine ait belgeler bakımından büyük önem arz eder. Arşivde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış çok sayıda belgenin yanı sıra 20000 kadar nadir eser, 1800 kadar da farklı dillerde yazma eser bulunmaktadır. Belgelerin yanı sıra zengin bir fotoğraf koleksiyon...

Tamamı için Tıklayın.

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ

Kategori: Yarı Açık Cumhurbaşkanlığı’nın görev ve fonksiyonları özelinde geniş bir arşiv içeriğine sahiptir. özellikle Milli Mücadele ve erken Cumhuriyet tarihi ile ilgili zengin bir arşiv malzemesini kapsamaktadır. Atatürk’ün özel hayatı, İstiklal Mahkemeleri, isyanlar gibi konularda oluşturulmuş özel koleksiyonlar bulunmaktadır. İlgili kataloglar: Katalog bilgilerine ulaşılamamaktadır. Tara...

Tamamı için Tıklayın.