Aynı Çatı Altında 700 Yıl

EVGENI RADUSHEV – BALKANLAR’DAKİ MİLLİYETÇİ TARİH YAZIMI VE İHTİDA MESELESİ – II

Arşiv evrakları açık bir şekilde gösterir ki, Osmanlı’da baskı ve korku yoluyla insanların Müslümanlaştırılması söz konusu değildir....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENI RADUSHEV – BALKANLAR’DAKİ MİLLİYETÇİ TARİH YAZIMI VE İHTİDA MESELESİ – I

Balkanlardaki milliyetçi tarih yazımı iki unsuru öne çıkarmaktadır. Birincisi Osmanlı Devleti’nin Balkan halklarına kurduğu baskı ve biçimleri. İkincisi ise Osmanlı Devleti’nin Balkan halklarını zorla müslümanlaştırdığıdır. Oysa Osmanlı evraklarında bu iki iddiayı temellendirecek bir bulguya rastlanmamıştır....

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN KIRIMLI – KIRIM TATARLARI VE OSMANLI İLİŞKİLERİ

19. asra kadar Kırım Tatarları kimliğini belirleyen en önemli unsur Müslümanlık olmuştur. Kırım Tatarları Türk dili konuşan, Osmanlılarla çok uzun yıllar münasebetleri olan, Osmanlı kültürünün ve Osmanlı Türk dilinin de özellikle çok derinine nüfus etmiş olduğu bir halktır....

Tamamı için Tıklayın.

CANAN SEYFELİ – İSTANBUL’UN FETHİ VE ERMENİ PATRİKHANESİ

İstanbul'un fethi Ermenilerin dini idaresinde neleri değiştirdi? İstanbul’un fethiyle birlikte, Ermenileri kendi idarelerinde bağımsız hale getiren bir süreç başlamıştır. Osmanlı yönetici sınıfının patrikliği oluşturmasındaki amaç, İstanbul ve diğer Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin idaresini kolaylaştırmak olmuştur....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENİ RADUSHEV – RUS EMPERYALİZMİ VE BALKANLAR – I-II

EVGENİ RADUSHEV – RUS EMPERYALİZMİ VE BALKANLAR – I-II

Bölüm- 1 Bölüm- 2 19. ve 20. yüzyıllar imparatorlukların dağılış yüzyılları olmuştur. özellikle Balkanlar’da Rus politikasının ektiği “milli birlik” siyaseti milletlerin ayrışmasına ve sonuçta dağılmasına sebep oldu. Sürecin sonunda tek bir çözüm elde kaldı: savaş!...

Tamamı için Tıklayın.

CANAN SEYFELİ – GAYRİMUSLİMLERİN İDARE BİÇİMİ

Osmanlı, fethettiği bölgelerin insanlarını, din, adet ve geleneklerini tanımaya önem verir ve ancak bundan sonra onları biçimlendirme çabasına girerdi....

Tamamı için Tıklayın.