Aynı Çatı Altında 700 Yıl

NATALIA CHERNICENKINA – RUS ARŞİV BELGELERİ

Rusya’da Bolşevikler iktidara gelir gelmez eski çarlık hükümetinin arşivlerini ve gizli yazışmalarını yayınlamaya başladılar. özellikle Ermeni Meselesi ile ilgili, Taşnak veya Hınçak cemiyetleriyle ilgili belgeler hem Rus hem de yabancı araştırmacıların erişimine açıktır....

Tamamı için Tıklayın.

BEKİR GÜNAY – İZMİT SOSYAL HAYATINDA ERMENİLERİN YERİ

93 Harbi öncesinde İzmit’in sosyal hayatında Ermenilerin çok önemli tesirleri olmuştur. örneğin şehrin ilk matbaa ustaları Ermenilerdir. Genellikle ipek böcekçiliği ve marangozlukla uğraşan Ermenilerin şehrin ticari hayatını belirledikleri de söylenebilir....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENİ RADUSHEV – RUS EMPERYALİZMİ VE BALKANLAR – I-II

EVGENİ RADUSHEV – RUS EMPERYALİZMİ VE BALKANLAR – I-II

Bölüm- 1 Bölüm- 2 19. ve 20. yüzyıllar imparatorlukların dağılış yüzyılları olmuştur. özellikle Balkanlar’da Rus politikasının ektiği “milli birlik” siyaseti milletlerin ayrışmasına ve sonuçta dağılmasına sebep oldu. Sürecin sonunda tek bir çözüm elde kaldı: savaş!...

Tamamı için Tıklayın.

CANAN SEYFELİ – İSTANBUL’UN FETHİ VE ERMENİ PATRİKHANESİ

İstanbul'un fethi Ermenilerin dini idaresinde neleri değiştirdi? İstanbul’un fethiyle birlikte, Ermenileri kendi idarelerinde bağımsız hale getiren bir süreç başlamıştır. Osmanlı yönetici sınıfının patrikliği oluşturmasındaki amaç, İstanbul ve diğer Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin idaresini kolaylaştırmak olmuştur....

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN KIRIMLI – KIRIM TATARLARI VE OSMANLI İLİŞKİLERİ

19. asra kadar Kırım Tatarları kimliğini belirleyen en önemli unsur Müslümanlık olmuştur. Kırım Tatarları Türk dili konuşan, Osmanlılarla çok uzun yıllar münasebetleri olan, Osmanlı kültürünün ve Osmanlı Türk dilinin de özellikle çok derinine nüfus etmiş olduğu bir halktır....

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA SITKI BİLGİN – TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ TARİHİ VE MARAŞ ÖRNEĞİ

1915 Olayları öncesi Osmanlı Devleti şemsiyesi altında yaşayan toplumların birbiriyle ilişkileri konusunda pek çok şey söylenegelmiştir. Bu ilişkilerin dinamikleri üzerine yapılan Maraş merkezli tarihsel bir analiz, gerek şehir hayatında, gerekse kırsal alanda bir sosyal tesanütün, bir kaynaşmanın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda, tereke kayıtları ve mahkeme tutanaklarında pek çok evrakla karşılaşılab...

Tamamı için Tıklayın.