Aynı Çatı Altında 700 Yıl

EUGENIA KERMELI – OSMANLI’DA HUKUK VE GAYRİMÜSLİMLER

Hem kadı mahkemeleri kayıtlarından hem de Ortodoks kilisesi kayıtlarından ortaya çıkan tablo Osmanlı’da canlı bir toplum yaşamının olduğu, Müslüman ve Hıristiyanların sanıldığının aksine içiçe yaşayan, yakın ilişkiler içerisinde bulunan topluluklar olduğu şeklindedir....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENI RADUSHEV – BALKANLAR’DAKİ MİLLİYETÇİ TARİH YAZIMI VE İHTİDA MESELESİ – I

Balkanlardaki milliyetçi tarih yazımı iki unsuru öne çıkarmaktadır. Birincisi Osmanlı Devleti’nin Balkan halklarına kurduğu baskı ve biçimleri. İkincisi ise Osmanlı Devleti’nin Balkan halklarını zorla müslümanlaştırdığıdır. Oysa Osmanlı evraklarında bu iki iddiayı temellendirecek bir bulguya rastlanmamıştır....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENI RADUSHEV – BALKANLAR’DAKİ MİLLİYETÇİ TARİH YAZIMI VE İHTİDA MESELESİ – II

Arşiv evrakları açık bir şekilde gösterir ki, Osmanlı’da baskı ve korku yoluyla insanların Müslümanlaştırılması söz konusu değildir....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENI RADUSHEV – 19. YÜZYILDA BALKANLARDA MÜSLİM VE GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

18. yüzyılda Balkan sahnesine yeni bir aktör olarak Rus İmparatorluğu çıkmıştı. Rusya ile süregiden savaşlar ve Farz-ı Ayn Fermanı ile Müslümanların zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulması Balkanlar’daki yerleşik Müslim ve gayrimüslimlerin karşılıklı ilişkilerinde psikolojik bir uçurumun açılmasına sebep oldu....

Tamamı için Tıklayın.