Belgeler

ERMENİ-MÜSLÜMAN UYUŞMAZLIĞI ÜZERİNDE AMERİKAN TESİRİ

ERMENİ-MÜSLÜMAN UYUŞMAZLIĞI ÜZERİNDE AMERİKAN TESİRİ

Türkler Hakkında DalkavuklukSon zamanlarda Amerikalılar birdenbire Türklere karşı dikkat çekici bir şekilde nezaket göstermeğe başlamışlardır. Amerika’nın İstanbul Elçisi İlkös, kendi vatandaşlarının menfaatlerinden çok, Türk dostlarının iyiliğini istediklerini, kendi heyet, okul ve diğer kurumlarıyla, yardım etmekten başka bir arzularının olmadığını birtakım süslü kelimelerle anlatmıştır. İngil...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ FİRARİLER VE TAKİP MÜFREZELERİ

ERMENİ FİRARİLER VE TAKİP MÜFREZELERİ

1 nci Ordu Komutanlığı Nişantaşı’nda Ordu Karargâhından1 nci Şube 2 nci Kısım 11 Eylül 1916Numara: 2588Başkomutanlığaözet: 5 nci Kolordu Asker Alma Heyeti bölgesinde yakalanan Ermeni firarileri hakkında.Yozgat’a bağlı Sorgun nahiyesinin Dişli köyü civarında, takip müfrezeleriyle asker firarileri arasında meydana gelen çatışmada, değiştirilmiş mavzerlerle silâhlı bir er, Akdağmade...

Tamamı için Tıklayın.

AMERİKA’DAN GELEN PARALAR ERMENİLERE HANGİ YOLLA VE KİMLER ARACILIĞIYLA DAĞITILIYORDU?

AMERİKA’DAN GELEN PARALAR ERMENİLERE HANGİ YOLLA VE KİMLER ARACILIĞIYLA DAĞITILIYORDU?

Osmanlı Hükûmetiİçişleri BakanlığıEmniyet Genel MüdürlüğüGenel :44316özel :23Şube :2Osmanlı Ordusu BaşkomutanlığıGizli2 nci Şubeden yazılan 23 Ocak 1916 tarihli ve 9835 numaralı tezkereye cevaptır. Amerika’da oturan Ermeniler tarafından, Osmanlı topraklarında bulunan Ermenilerin ihtiyacı için gönderilen paraların ne yolla geldiğinin ve kimlerin aracılığıyla Ermenilere dağıtıldığının araştı...

Tamamı için Tıklayın.

ERZURUM’DA SİVİL KATLİAMLAR

ERZURUM’DA SİVİL KATLİAMLAR

Osmanlı OrdusuBaşkomutanlığıNumara1083 ncü Ordudan: Başkomutanlığa gelen numarasız şifredir.Cevap. 20 Mart 1916 tarihli İstihbarat Şubesi … ve Ermeniler tarafından Erzurum’da yapılan mezalim hakkında 10 Mart 1916 tarihinde bilgi arz edilmişti. Düşman işgaline maruz kalan köylerden kaçan halka, düşmanın ve özellikle Ermeni askerlerinin pek canice ve vahşice davrandıklarını, genç çocuk ve...

Tamamı için Tıklayın.

SEVK EDİLEN ERMENİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILDI?

SEVK EDİLEN ERMENİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILDI?

Osmanlı HükûmetiBaşbakanlıkDışilişkiler DairesiSayı829Taşraya gönderilecek heyetler hakkındaSavunma BakanlığınaGizliAskerî ve emniyetle ilgili olarak görülen lüzum üzerine bilinen yere sevkleri kararlaştırılmış olan Ermenilerin sevkleri esnasında, bulundukları yerlerde kanuna aykırı olarak işlem ve yolsuzluk yapıldığı anlaşıldığından, gerekli soruşturma yapılarak buna cesaret edenleri asker...

Tamamı için Tıklayın.

URFA AMELE TABURU’NDAKİ ERMENİLERİN FİRARI

URFA AMELE TABURU’NDAKİ ERMENİLERİN FİRARI

Osmanlı OrdusuBaşkomutanlığıHalep’ten Genel Karargâha gelen şifredir.Numara : 67381. Urfa Amele Taburunun bir bölüğündeki Ermeni erlerin kazma ve kürek ile hücum ederek yüzbaşılarını ve bazı Müslüman erleri şehit ederek ve yaralayarak firar ettikleri haber alınmıştır.2. Menzil nakliye kolları erleriyle, amele taburları, hamal ve inşaat bölüklerinin erlerinin 3000’den fazlası Er...

Tamamı için Tıklayın.