Belgeler

BOGOS NUBAR PAŞA’NIN HAYIR İŞLERİ CEMİYETİ OSMANLI DEVLETİ’NE GÖRE NE YAPIYORDU?

BOGOS NUBAR PAŞA’NIN HAYIR İŞLERİ CEMİYETİ OSMANLI DEVLETİ’NE GÖRE NE YAPIYORDU?

Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı2 nci Şube27 Temmuz 1915 Gelişi ve sevki29 Temmuz 19153 ncü Kolordu KomutanlığıErmenistan’ın kurtarılması ve bağımsızlığı için kurulmuş olan Ermeni Cemiyeti hakkında bir yerden elde edilen ve sureti, ilişikte gönderilen mektuba ekli hesap pusulasında yazılı isimler yanında, Tekirdağ’da oturan Ermenilerden hangilerinin olduğunun işaret edilerek bildirilmesi rica olu...

Tamamı için Tıklayın.

İSVİÇRE’DEKİ ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ ALEYHİNDE YÜRÜTTÜKLERİ PROPAGANDA

İSVİÇRE’DEKİ ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ ALEYHİNDE YÜRÜTTÜKLERİ PROPAGANDA

Osmanlı HükûmetiDışişleri BakanlığıSiyasî İşler Genel MüdürlüğüDışilişkiler Dairesi1128-68746Başkomutanlığa19 Temmuz 1915 tarihli ve 1120 / 68694 numaralı tezkereye Ek’tir. İsviçre’deki Ermenilerin Osmanlı Hükûmeti aleyhinde yapmakta oldukları propaganda hakkında Cenevre Başkonsolosluğundan gelen 4 Temmuz 1915 tarihli yazının bir suretinin de İçişleri Bakanlığına gönderi...

Tamamı için Tıklayın.

DOĞU BÖLGELERİNDEKİ ERMENİ EYLEMLERİ CEPHE VE CEPHE GERİSİ EMNİYETİ NASIL ETKİLİYORDU?

DOĞU BÖLGELERİNDEKİ ERMENİ EYLEMLERİ CEPHE VE CEPHE GERİSİ EMNİYETİ NASIL ETKİLİYORDU?

Savunma Bakanlığı Gizli ve kişiyeYazı İşleri Dairesi özeldir.Yazı İşleri Kalemi3 ncü Ordu Komutanı Mahmut Kâmil Paşadan gelen 19 Haziran 1915tarihli şifre:Doğuda Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illeri savaş alanıdır. Harp harekâtı bu alanda yapılmakta olduğu gibi, ordunun muhtaç olduğu yiyecek maddeleri de bu illerden sağlanmaktadır. Erzurum, Van ve Bitlis illerindek...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ İHTİLAL KOMİTELERİNİN FAALİYET VE AMAÇLARI HAKKINDA OSMANLI YÖNETİCİLERİ NE DÜŞÜNÜYORDU?

ERMENİ İHTİLAL KOMİTELERİNİN FAALİYET VE AMAÇLARI HAKKINDA OSMANLI YÖNETİCİLERİ NE DÜŞÜNÜYORDU?

Osmanlı Hükûmetiİçişleri BakanlığıEmniyet Genel Müdürlüğü4297Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığı’naçok gizlidir 18 Mayıs 1915 tarih ve 831 numaralı tezkerenizin cevabıdır. Ermeni Hınçak Komitesi “1878” yılında kurulmuş bir ihtilâl cemiyetidir. Program itibarıyla sosyal demokrattır. Meşrutiyet’ten sonra asıl takip ettikleri amaç (hükûmetin özellikle yenilik yapmad...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ YARDIMSEVER CEMİYETİ’NİN OSMANLI DEVLETİ AÇISINDAN İŞLEVİ NEYDİ?

ERMENİ YARDIMSEVER CEMİYETİ’NİN OSMANLI DEVLETİ AÇISINDAN İŞLEVİ NEYDİ?

4 ncü Ordu Komutanlığına30 Nisan 191526 Nisan 1915 tarih ve 3519 numaralı şifreye cevaptır: Ermeni Yardımsever Cemiyeti isminin, ifade ettiği anlamı gibi bir işlevi yoktur. Bu isim altında, Mısır’dan ve diğer memleketlerden birçok komitecinin Adana, Halep ve Suriye civarına giderek silâh alımına ve siyasî örgütlenmeye çalışmış oldukları anlaşılmıştır. Bu Cemiyet de diğerleri gibi siyas...

Tamamı için Tıklayın.

SEVK EDİLEN ERMENİLERİN İSKAN VE İAŞELERİ KONUSUNDA OSMANLI DEVLETİ NE YAPTI?

SEVK EDİLEN ERMENİLERİN İSKAN VE İAŞELERİ KONUSUNDA OSMANLI DEVLETİ NE YAPTI?

Ermenilerin iskan ve iaşeleri konusunda ciddi tartışmalar olsa da, Ermenileri siyasi ve askeri zorunluluklar sebebiyle sevk ve iskan ettiğini belirten Osmanlı Devleti yetkilileri, göç ettirilen Ermenilerin iskan ve iaşeleri hakkında yönetmelikler yayımlamıştır. Bu belge de söz konusu yönetmeliklere bir örnek teşkil etmektedir. Savaş hâli ve olağanüstü siyasî zorunluluklar dolayısıyla, başka...

Tamamı için Tıklayın.