Belgeler

ARNAVUT İSYAN ÇETELERİ

ARNAVUT İSYAN ÇETELERİ

Tarih :13//1910 (Miladi) Dosya No :135 Gömlek No :41 Fon Kodu :HR.SYS. Arnavut isyan çeteleriyle Osmanlı birlikleri arasında vuku bulan iç savaş ve Balkanlar'daki karışıklıklara dair......

Tamamı için Tıklayın.

MAKEDONYA ÇETESİNİN TAHRİP ETTİĞİ BİR POMAK KÖYÜ: DOSPAT

MAKEDONYA ÇETESİNİN TAHRİP ETTİĞİ BİR POMAK KÖYÜ: DOSPAT

Tarih :10//1895 (Miladi) Dosya No :34 Gömlek No :18 Fon Kodu :HR.SYS....

Tamamı için Tıklayın.

SİVAS AMERİKA KONSOLOSUNUN DAVRANIŞLARI

SİVAS AMERİKA KONSOLOSUNUN DAVRANIŞLARI

Tarih :01/Ş /1310 (Hicrî) Dosya No :157 Gömlek No :11702 Fon Kodu :BEO Merzifon Protestan Mektebi'ni ziyaret eden Sivas Amerika konsolosunun, Ermeni ve Amerikan misyonerlerinin yayınladığı hezeyannameyi örtmeye yönelik davranışları hakkında gerekenin yapılması. (Hariciye; 9541)...

Tamamı için Tıklayın.

MARDİN VE DİYARBAKIR’DA İTALYALI PAPAZLARIN FAALİYETLERİ

MARDİN VE DİYARBAKIR’DA İTALYALI PAPAZLARIN FAALİYETLERİ

MV. 159/63 MV. 159/63Meclis‑i Vükelâ müzâkerâtına mahsûs zabıt varakasıdırZabıtnâme rakamı: 713TârîhArabî: 5 Zi’l‑hicce sene [1]329Rûmî: 14 Teşrîn‑i Sânî sene [1]327Hulâsa‑i me’âliMahremdir. Bir takım erbâb‑ı mefsedetin icrâ‑yı şâd‑mânî bahânesi ile mahallât ara...

Tamamı için Tıklayın.

İZMİR ERMENİ KİLİSESİNDE TAŞNAKSÜTYUN PROPAGANDASI

...

Tamamı için Tıklayın.

GLADSTONE VE JAMES BRYCE’IN HİMAYESİ ALTINDA BULUNAN ERMENİ KOMİTESİ

GLADSTONE VE JAMES BRYCE’IN HİMAYESİ ALTINDA BULUNAN ERMENİ KOMİTESİ

BOA, Y. A. HUS, 279/54 Bâb‑ı ÂlîDaire‑i SadâretÂmedî‑i Divan‑ı Hümâyûn380 Ermeni kışkırtıcılarından olup geçende Bitlis vilayetinde yakalanan Mihran Damatyan'ın sorgusunda Londra'daki Ermeni Komitesi'nin Mösyö Gladstone ve James Bryce'ın himayeleri altında bulunduğunu açıkladığına dair adı geçen valiliğin telgrafı Padişah'a sunulmak üzere arz edilmişt...

Tamamı için Tıklayın.