Belgeler

GLADSTONE VE SALISBURY’NİN GİZLİ EMİRLERİYLE ERMENİLERİN İHTİLÂL HAZIRLIKLARI

GLADSTONE VE SALISBURY’NİN GİZLİ EMİRLERİYLE ERMENİLERİN İHTİLÂL HAZIRLIKLARI

BELGELER BOA, Y. PRK. DH, 6/16 İçeriğinin öneminden dolayı Bitlis Vilayeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne gelen şifre telgrafın çözülmüş sureti arz edilmiştir. 5 Haziran 1893 Dahiliye MüsteşarıAhmed Refik BOA, Y. PRK. DH, 6/16 Bitlis Vilayeti'nden 
Dahiliye Nezâreti'ne gönderilen telgrafın çözümünün sureti Rusya'da ticaretle uğraşan Bitlis halkından ve kadim Süryani milletinden Hüs...

Tamamı için Tıklayın.

İNGİLTERE’DE BULUNAN ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ ALEYHİNDEKİ DAVRANIŞLARI

İNGİLTERE’DE BULUNAN ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ ALEYHİNDEKİ DAVRANIŞLARI

BELGELER BOA, HR. SYS, 2819/28_2 13 Haziran 1893 Devlet kademesinde önemli bir mevkiye gelmiş bir Ermeni memur, Ermenilerin bozgunculuk yolunda çok ileri gittiklerini ve Mösyö Gladstone'un bunların isteklerini desteklemeye fazlasıyla eğilimli olup kendisinin de Ermeni ve Hıristiyan olmasından ötürü bu konuya dair uygun bir şekilde mektup yazması durumunda Gladstone'un çekinmeden cevap verebileceğini...

Tamamı için Tıklayın.

İNGİLTERE’NİN ERGANİ KONSOLOSUNUN GÖZLEMLERİ

İNGİLTERE’NİN ERGANİ KONSOLOSUNUN GÖZLEMLERİ

BELGELER BOA, Y. MTV, 78/3 Yıldız Saray‑ı HümâyûnuBaşkitabet Dairesi Ankara Vilayeti'nden telgraf Erzurum İngiliz konsolosunun Ankara'da bulunduğu sırada Anadolu'da bulunan Ermenilerin durumlarına dair bildirdiklerinin yanlış olup doğrusu uygun bir dille tarafımdan kendisine ifade edilmişti. Ermeniler içerisinde bozguncu olanların bu girişimleri kendisine açıklandığında ikna olup memnun...

Tamamı için Tıklayın.

MERZİFON PROTESTAN MEKTEBİ’NDEKİ KASITLI ÇIKARILAN YANGIN

MERZİFON PROTESTAN MEKTEBİ’NDEKİ KASITLI ÇIKARILAN YANGIN

BELGELER BOA, Y. PRK. DH, 5/83 Bâb-ı ÂlîDaire‑i Umûr‑ı DahiliyeMektubî Kalemi Sivas Vilayeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne gönderilen telgraf sureti Cevap: 9 Şubat 1893. Merzifon'da Protestan Mektebi yanındaki Malko'nun evinin yanmasına yol açan sebeplerin araştırılmasına çalışılmaktadır. Osmanlı tebaasından olan ve yanan binada ayda 1 lira ücretle bekçilik yapan Nişa...

Tamamı için Tıklayın.

İNGİLİZLERİN ERMENİLER ÜZERİNDEN PLANLARI

İNGİLİZLERİN ERMENİLER ÜZERİNDEN PLANLARI

BELGELER BOA, Y. PRK. EŞA, 16/80 Fransa Elçisinin Gizli Açıklamaları İngiltere elçisinin Yozgat'taki Ermeni fesatçılarla ilgili tebligatı, gerçekte İngilizlerin Ermeni işlerini parmaklarına dolayarak Ermeni milletini himaye etmek ve son savaştan önce Balkan yarımadasında çıkarılan karışıklıkların bir benzerini Anadolu'da da yaratmak arzusunda olduklarını ortaya koymaktadır.Sultan Abdülaziz Han hazret...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ PATRİKHANESİ’NE DİNAMİT DEPOLANMASI

ERMENİ PATRİKHANESİ’NE DİNAMİT DEPOLANMASI

BELGELER BOA, Y. PRK. UM, 25/55 Yıldız Saray‑ı HümâyûnuBitlis Valiliği'nden İstanbul'dan buraya kadar yol tezkiresi olmaksızın gelmiş bulunan Kaspar adlı bir Ermeni şüphe üzerine sorguya alınmıştır. Adı geçen şahıs bu muameleden dolayı paniğe kapıldığından soruşturma derinleştirilmiştir. Kendisi İstanbul'da Samatya, Kumkapı, Yedikule ve Silivrikapı'da amelelik yaptığını ve şimdi de memlek...

Tamamı için Tıklayın.