Hürriyet Müsavat Uhuvvet

EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında başvurduğu tehcir yöntemi ile 1878-1915 arasında güvenlik tehditlerine karşı geliştirdiği yöntemler arasında keskin bir fark vardır. 1878-1915 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun ayaklanmalar karşısında Osmanlı Devleti konvansiyonel metotlara başvurarak düzenli birliklerle bunları bastırma yoluna gitmiştir.

İzlemek için tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – II. MEŞRUTİYET’İN İLANI SONRASI İTTİHAD VE TERAKKİ VE ERMENİ İLİŞKİLERİ

Ermeniler ile İttihadçıların II. Meşrutiyetin ilanına kadar işbirliği içerisinde hareket ettiklerini, fakat Meşrutiyet’in ilanından sonra bu birliğin bozulduğunu ve herkesin kendi yoluna gitme kararını hayata geçirdiğini görüyoruz.

İzlemek için tıklayın.

TETSUYA SAHARA – 1909 ADANA OLAYLARI’NIN TARİHSEL ARKAPLANI

1909 yılının arifesinde Osmanlı Devleti, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen Müslüman göçmenleri Doğu Anadolu’ya yönlendirmekteydi. Bölgede artan Müslüman nüfus hem yerleşim yerleri adına bir sorun teşkil ediyordu, hem de Ermeniler tarafından kendi ekonomik güçlerini azaltan unsurlar olarak görülüyordu. 1909 Adana Olayları’nın arkasında da böylesi bir tablo vardır.

İzlemek için tıklayın.

NEJLA GÜNAY – 1909 ADANA OLAYLARI VE BASINDAKİ YANKILARI

1909 yılında gerçekleşen Adana olayları Mayıs ayının sonlarına kadar sürmüştü. Tahkikat komisyonunun raporuna göre olaylarda 6 bine yakın insan ölmüştü. Bunların bin 500 ila bin 700’ü Müslüman, geri kalan kısmı ise Ermeniydi. Fakat Ermeni tarafı bu sayının 20 bin olduğunu iddia ediyordu. Henüz olayların devam ettiği Nisan ayında yayınladığı bir sayısında New York Times gazetesi…

İzlemek için tıklayın.

RECEP KARACAKAYA – İTTİHAT VE TERAKKİ – TAŞNAKSÜTYUN VE SEÇİM İTTİFAKLARI

1908 seçimlerinde Ermenilerle Rumların ve İttihatçıların işbirliği söz konusudur. Bu seçimlerde Ermeniler 12 milletvekili çıkarmışlardır. 1912 yılına gelindiğinde ise seçim ittifakları değişim gösterir. Zira bu süreçte Doğu Anadolu’da Ermeni komitelerinin faaliyetleri yürürlüktedir. Taşnaksütyun ile İttihad birlikteliği sürerken diğer Ermeni zümre İttihatçılara karşı muhalefet etmeye başlar. Yine 1912 seçimlerinde İttihatçılara karşı Hınçakyan Partisi açık bir şekilde Hürriyet…

İzlemek için tıklayın.

AYHAN AKTAR – PASTIRMACIYAN VE ERMENİ GÖNÜLLÜ TABURLARI

Savaştan önce Erzurum Mebusu olan meşhur Pastırmacıyan, sınırı geçip Tiflis’e gider. Burada Rus ordusu için gönüllü Ermeni taburları toplamaya başlar.

İzlemek için tıklayın.