Hürriyet Müsavat Uhuvvet

RECEP KARACAKAYA – İTTİHAT VE TERAKKİ – TAŞNAKSÜTYUN VE SEÇİM İTTİFAKLARI

1908 seçimlerinde Ermenilerle Rumların ve İttihatçıların işbirliği söz konusudur. Bu seçimlerde Ermeniler 12 milletvekili çıkarmışlardır. 1912 yılına gelindiğinde ise seçim ittifakları değişim gösterir. Zira bu süreçte Doğu Anadolu’da Ermeni komitelerinin faaliyetleri yürürlüktedir. Taşnaksütyun ile İttihad birlikteliği sürerken diğer Ermeni zümre İttihatçılara karşı muhalefet etmeye başlar. Yine 1912 seçimlerinde İttihatçılara karşı Hınçakyan Partisi açık bir şekilde Hürriyet…

İzlemek için tıklayın.

AYHAN AKTAR – PASTIRMACIYAN VE ERMENİ GÖNÜLLÜ TABURLARI

Savaştan önce Erzurum Mebusu olan meşhur Pastırmacıyan, sınırı geçip Tiflis’e gider. Burada Rus ordusu için gönüllü Ermeni taburları toplamaya başlar.

İzlemek için tıklayın.

HALUK SELVİ – SİLAHLI MÜCADELE TARAFTARI ERMENİLER

1908’de Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra birçok Ermeni komitacı için af çıkarılmıştı. Abdülhamid döneminde siyasi yasaklı konumunda olan kimi komitacılar bu tarihten itibaren milletvekilleri olarak parlamentoya katılırken, Andrenik gibi bazıları ise silahlı mücadelede ısrar ediyorlardı.

İzlemek için tıklayın.

TANER AKÇAM – YENİKÖY ANTLAŞMASI’NIN İTTİHAT TERAKKİ-ERMENİ ÖRGÜTLERİ İLİŞKİSİNE ETKİSİ

1913 yılındaki reform görüşmeleri 1895 yılındaki görüşmelerle benzerlikler taşır. İttihatçılar hiç istemedikleri bir sürece zorla sokulur, zaten başka çareleri de yoktur ve reform antlaşması imzalanır. 1914 yılı Şubat ayında Rusya’yla yapılan Yeniköy Antlaşması’yla da aslında Doğu Anadolu Bölgesi’nde potansiyel bir Ermeni devletinin temelleri atılmıştır.

İzlemek için tıklayın.

RECEP KARACAKAYA – ERMENİ MUHALEFETİNİN KAYNAĞI OLARAK ISLAHAT TASARILARI

1878-80 tarihlerinden itibaren Anadolu’nun altı vilayetinde ıslahat, 1912 yılından itibaren de Ermeniler adına ıslahat görüşmeleri başlamış ve 1914 yılına kadar da bu görüşmeler devam etmiştir. Önceki seçimlere kıyasla 1914 seçimlerinde Ermeni politikalarında gözlemlenen değişikliğin temelinde bu görüşmelerin seyri yatmaktadır. 1911 yılından itibaren başta Trablusgarp, sonra I. ve II. Balkan Savaşları Osmanlılar açısından yenilgiyle sonuçlandıkça Ermenilerin…

İzlemek için tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – II. MEŞRUTİYET VE ERMENİ MESELESİ

II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Ermeniler Osmanlı topraklarında devrimci faaliyetlerini ilga ederek anayasal bir düzende rejime sadık kalacaklarını ilan etmişlerdi. 1908 ve 1912-1913 yılları arası İttihat ve Terakki ile birlikte aynı listede birlikte aday çıkaran Ermeniler, çok geçmeden yeniden örgütlenmeye başladılar. Ancak yerel güçlerle olmasa bile Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul’la hep temas halindeydiler.

İzlemek için tıklayın.