Kaynaklar

19. VE 20. YÜZYIL DÖNEMECİNDE AMERİKA’DA ERMENİ SORUNU YANSIMALARI: TÜRKİYE VE ERMENİ MEZALİMİ KİTAP ÖRNEĞİ

Yazar: ELÇİN YILMAZ Danışman: PROF. DR. BAYRAM BAYRAKDAR Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Karşılaştırmalı Tarih Bilim Dalı Konu: Tarih Doktora Tezi (2013) Özet: “Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıllarca huzur ve barış içinde yaşayan, siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan haklara sahip olan bir milletti. Özellikle Fatih Sultan…

Tamamı için tıklayın.

BULGARİSTAN’DAKİ ERMENİ KOMİTELERİNİN OSMANLI DEVLETİ ALEYHİNE FAALİYETLERİ (1890-1918)

Yazar: BÜLENT YILDIRIM Danışman: PROF. DR. CEZMİ ERASLAN Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Konu: Tarih Doktora Tezi (2010) Özet: “1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın ardından imzalanan Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin karşısına büyük devletlerin müdahalelerine açık iki önemli sorun çıkarmıştır. Bunlardan…

Tamamı için tıklayın.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNDE RUSYA VE İRAN FAKTÖRÜ (1828-2000)

Yazar: EMİN ŞIHALİYEV Danışman: PROF.DR. YAVUZ ERCAN Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı Konu: Tarih Doktora Tezi (2004) Özet: “Azerbaycan – Ermenistan ilişkilerinde Rusya, İran faktörünün ve Türkiye’nin tutumunun incelendiği bu çalışmada, öncelikle jeopolitik açıdan büyük bir konuma sahip Güney Kafkasya’nın bölgesel oyuncular olan Rusya, İran ve Türkiye açısından…

Tamamı için tıklayın.

İSTANBUL’DA ERMENİ CEMAATLERİ ARASINDAKİ DİNİ VE İDARİ İHTİLAFLAR VE TARTIŞMALAR

Yazar: AHMET TÜRKAN Danışman: PROF. DR. MEHMET AYDIN Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Dinler Tarihi Bilim Dalı Konu: Din; Tarih Doktora Tezi (2011) Özet: “İstanbul’daki Ermeniler arasında meydana gelen dini ve idari ihtilafların başlangıcı Katolik misyonerlerin çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. Katolikleşen Ermeniler, Ermeni Patrikhanesi ile aynı…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİ MESELESİ’NDE İRAN’IN ROLÜ VE OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ (1876-1909)

Yazar: GÖKHAN BOLAT Danışman: PROF. DR. M. METİN HÜLAGÜ Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Konu: Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2010) Özet: “Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Ermeni isyanlarında Osmanlı-İran sınırı ve İran toprakları Anadolu’ya yapılan saldırılarda yoğun bir şekilde kullanılmıştır….

Tamamı için tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ’NDE AMERİKALI MİSYONERLER VE VAN ERMENİ İSYANI (1896)

Yazar: DİLŞEN İNCE ERDOĞAN Danışman: PROF.DR. ENGİN BERBER; PROF.DR. ERGÜN AYBARS; PROF.DR. SABRİ SÜRGEVİL Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Konu: Tarih Doktora Tezi (2007) Özet: “ ‘Osmanlı Devleti’nde Amerikalı Misyonerler ve Van İsyanı (1896)’ başlıklı doktora çalışmasında,  XIX. yüzyılda Amerika’nın,…

Tamamı için tıklayın.