Kaynaklar

OSMANLI REFORM ÇAĞINDA ERMENİ MİLLETİ (1808-1876)

Yazar: ERDAL ÇETİNTAŞ Danışman: DOÇ.DR. MEHMET ÖZ Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Konu: Tarih Doktora Tezi (2002) Özet: “Osmanlı gayrimüslim milletleri arasında Türklerle en fazla kaynaşmış unsur olan Ermeniler, devletin tebaasına sağladığı imkânları en iyi şekilde kullanarak devlet ve toplum nazarında muteber bir yer kazanmışlardır. Devlet kademelerinde önemli mevkilere yükselmişler, hükümete borç…

Tamamı için tıklayın.