Kılıçlar Çekilirken

HALUK SELVİ – MİHRAN DAMATYAN VE İSTANBUL’A GETİRİLİŞİ

1890-1893 yılları arasında Muş’ta öğretmenlik yapan Mihran Damatyan, komitacılık faaliyetleri sebebiyle Osmanlı askerleri tarafından yakalanır. Sultan II. Abdülhamid’e bir mektup yazan Damatyan, Ermeni komitelerinin faaliyetleri hakkında ifşaatta bulunmak istediğini söyler ve İstanbul’a naklini talep eder.

İzlemek için tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – AMERİKAN MİSYONERLERİ FAALİYET ALANINI GENİŞLETMEYE NASIL KARAR VERDİ?

Amerikan misyonerlerinin herhangi bir şekilde şiddet olaylarına neden olduklarını iddia etmek yanlış olur. Zira şiddetin faili, yani bunun aktörü, yaptığı şeyden sorumludur. Öte yandan, toplumun gayrimüslimlerden oluşan bölümüne yönelik tek taraflı destekleri açısından bir parça sorumluluk sahibiydiler. Bu sorumluluk hissiyatı ve yaşanan olayların da etkisiyle 20. yüzyılın başlarında politikalarını değiştirme kararı aldılar. Buna göre, toplumun daha geniş…

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA GAYRİMÜSLİM TOPLULUKLAR

Osmanlı sistemi aslında oldukça rasyonel temellerde işleyen bir sistem. Dolayısıyla gayrimüslim topluluklara dönük özel bir düşmanlık, özel bir hassasiyetin devreye girdiği anlar dışında, 19. yüzyıla varıncaya kadar Osmanlı toplumu içindeki gayrimüslimlerin varlığını ve yaşam biçimlerini göreli olarak makul ölçülerde devam etmiş bir yaşam olarak görmemiz gerekir.

İzlemek için tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – KOMİTE FAALİYETLERİ AÇISINDAN 1890 ERZURUM İSYANI

Erzurum şehri İngiliz, Rus ve Fransız konsolosluklarını barındırması itibariyle 1890 yılında ilk kez bir Ermeni isyanına tanık olacaktır. Ermeni isyancılar bu üç konsolosluğun bulunduğu Erzurum’da seslerini daha çok duyurabilme ve bağımsız bir Ermeni Devleti kurabilme yolunda Avrupalı devletlerin desteğini almayı umut etmekteydiler.

İzlemek için tıklayın.

HASAN OKTAY – ARAM MANUKYAN, VAN VE ERMENİ CEMAATİ

Tiflis’te kurulan Taşnak Partisi’nin ve Van’a özel yetkili olarak gönderilen Aram Manukyan’ın faaliyetlerine karşı Ermeni cemaati tepki duyuyor ve hatta bir direniş söz konusu oluyor. Bunun üzerine Aram Manukyan Ermeni cemaatinin ileri gelenlerini devre dışı bırakarak, cemiyetin kontrolünü eline geçirmekle ilgili bir strateji geliştiriyor. Bu strateji, halk tarafından saygın kabul edilen Ermeni cemaatinin kimi ileri gelenlerini öldürmeyi kapsıyor.

İzlemek için tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – BASIN YOLUYLA YAPILAN ERMENİ PROPAGANDASI

Ermeni komitelerinin basın yoluyla batılı ülkelerde kamuoyu oluşturma çabasının başarılı olduğu söylenebilir. Hem Avrupa’da yaşayan Ermenileri hem de Avrupa hükümetlerinin dikkatini çekmek için yürüttükleri yoğun kampanyanın en önemli ayağını basın oluşturmuştur.

İzlemek için tıklayın.