Kılıçlar Çekilirken

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA GAYRİMÜSLİM TOPLULUKLAR

Osmanlı sistemi aslında oldukça rasyonel temellerde işleyen bir sistem. Dolayısıyla gayrimüslim topluluklara dönük özel bir düşmanlık, özel bir hassasiyetin devreye girdiği anlar dışında, 19. yüzyıla varıncaya kadar Osmanlı toplumu içindeki gayrimüslimlerin varlığını ve yaşam biçimlerini göreli olarak makul ölçülerde devam etmiş bir yaşam olarak görmemiz gerekir.

İzlemek için tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – KOMİTE FAALİYETLERİ AÇISINDAN 1890 ERZURUM İSYANI

Erzurum şehri İngiliz, Rus ve Fransız konsolosluklarını barındırması itibariyle 1890 yılında ilk kez bir Ermeni isyanına tanık olacaktır. Ermeni isyancılar bu üç konsolosluğun bulunduğu Erzurum’da seslerini daha çok duyurabilme ve bağımsız bir Ermeni Devleti kurabilme yolunda Avrupalı devletlerin desteğini almayı umut etmekteydiler.

İzlemek için tıklayın.

HASAN OKTAY – ARAM MANUKYAN, VAN VE ERMENİ CEMAATİ

Tiflis’te kurulan Taşnak Partisi’nin ve Van’a özel yetkili olarak gönderilen Aram Manukyan’ın faaliyetlerine karşı Ermeni cemaati tepki duyuyor ve hatta bir direniş söz konusu oluyor. Bunun üzerine Aram Manukyan Ermeni cemaatinin ileri gelenlerini devre dışı bırakarak, cemiyetin kontrolünü eline geçirmekle ilgili bir strateji geliştiriyor. Bu strateji, halk tarafından saygın kabul edilen Ermeni cemaatinin kimi ileri gelenlerini öldürmeyi kapsıyor.

İzlemek için tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – BASIN YOLUYLA YAPILAN ERMENİ PROPAGANDASI

Ermeni komitelerinin basın yoluyla batılı ülkelerde kamuoyu oluşturma çabasının başarılı olduğu söylenebilir. Hem Avrupa’da yaşayan Ermenileri hem de Avrupa hükümetlerinin dikkatini çekmek için yürüttükleri yoğun kampanyanın en önemli ayağını basın oluşturmuştur.

İzlemek için tıklayın.

OKTAY ÖZEL – 93 HARBİ SONRASI DEĞİŞEN GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Berlin Antlaşması’nın belirli maddeleri Osmanlı tebaası olan gayrimüslim tebaanın haklarını büyük devletlerin de korumasına veren maddelerdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden bir talep söz konusuydu; büyük devletlerin talepleri. Gayrimüslimlerin temel haklarını korumaya dönük talepler, otonomi talepleri, bulundukları bölgelerde onların yerel meclislerde daha nüfuslarıyla orantılı bir şekilde temsilini isteyen talepler ve üçüncüsü de gayrimüslimlere dönük şiddetin durdurulmasına dönük…

İzlemek için tıklayın.

JEREMY SALT – RUS-İNGİLİZ REKABETİ VE BERLİN KONFERANSI

Rusların, Osmanlı’nın Balkan topraklarında ve doğu vilayetlerinde gayrimüslim unsurları devreye sokarak bölgedeki etkinliğini artırması İngilizlerin Osmanlı topraklarındaki emperyal amaçları ile çelişmekteydi. Özellikle Berlin’de yapılan konferans, bu iki devletin güç mücadelesine dönüşmüştü. 1878 Kongresinden sonra, İngilizler Ermeniler adına bir reform planı önerdi fakat bu önerideki asıl motivasyonları emperyal hırslarından oluşmaktaydı.

İzlemek için tıklayın.