Cihanı Tutan Umumi Acı

JEREMY SALT – TEHCİR’E GİDEN YOL VE VAN İSYANI -I

...

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – SAHTE EVRAKIN ERMENİ ANLATILARINDAKİ YERİ

...

Tamamı için Tıklayın.

JEREMY SALT – TEHCİR’E GİDEN YOL VE VAN İSYANI -II

...

Tamamı için Tıklayın.

1914-1918

1914-1918 dönemi hem Osmanlı Devleti’nin mağlup olacağı I. Dünya Savaşı’na gireceği hem de sevk ve iskan kararının uygulamaya konulacağı yılları kapsaması itibarıyla önem arz eder. Dönemin öncesi ve sonrası genellikle bu tarih aralığına bakılarak inşa edilmektedir. Siyasi kaygıların konuya odak noktası olarak 1915’i tayin etmesinden dolayı yaşananların tarihsel bağlamını inşa sürecinde cidd...

Tamamı için Tıklayın.

FİKRET ADANIR – ALMANLARIN ERMENİ TEHCİRİ’NDEKİ ROLÜ

1915 Olayları esnasında Alman misyonerlerinin tutumu ile Alman Büyükelçiliği arasında bir tavır farkı göze çarpmaktadır. Alman misyonerleri Ermenileri başından beri desteklerken, Alman Büyükelçiliği müttefik olduğu Osmanlı Devleti’nin yanında yer almaktadır. öte yandan, o dönemde Osmanlı ordusunun üst kademelerinde Alman askerler de bulunmaktadır. Bu yüzden Almanların Osmanlı politikalarında etkili old...

Tamamı için Tıklayın.

HILMAR KAISER – CEMAL PAŞA, REŞİD BEY VE 1915 OLAYLARI

İttihad ve Terakki, birbirlerinden oldukça farklı insan profillerine, birbirlerine tamamen zıt politikalar yürüten üyelere sahip bir partiydi. Diyarbakır’da Ermenilerin yağmalanmasına ve telef edilmesine sebep olan Diyarbakır Valisi Reşid Bey de İttihad ve Terakki üyesiydi, Ermeniler adına tüm olanaklarını seferber eden Cemal Paşa da bu partinin üyesiydi....

Tamamı için Tıklayın.