Cihanı Tutan Umumi Acı

YUSUF HALAÇOĞLU – TEHCİR ÖNCESİ VE SONRASI ERMENİ NÜFUSA İLİŞKİN RAKAMSAL VERİLER

1914 nüfus sayımlarına göre Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermenilerin sayısı ile 1922 yılında Birleşmiş Milletler adına Amerika ve İngiltere’nin dünyada yaşayan Ermenilerin sayısı hakkında hazırladıkları istatistikleri kıyasladığımızda Ermeni diasporasının kullandığı rakamlar gerçekliğini yitirir. Daha da önemlisi “soykırım” kavramını kullananların argümanlarının temelsizliği ortaya...

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – PLANLANAN İSKENDERUN ÇIKARTMASINDA ERMENİLERİN ROLÜ

İngilizler çanakkale’den önce İskenderun’a çıkartma yapmayı planlıyorlar. İşte orada Boghos Nubar Paşa devreye giriyor. Paşa, “eğer buradan çıkartma yaparsanız, İskenderun bölgesinden otuz kırk bin gönüllü size arkadan destek olacaktır” diyor....

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – ERMENİLERİN 1915’TE ATFETTİĞİ ÖNEM

1915 senesi, Ermenilerin bütün ümitlerini, bütün beklentilerini, 1. Dünya Savaşı’na hasrettikleri, ayırdıkları önemin incelenmesiyle anlaşılabilir....

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – YENİKÖY ANTLAŞMASININ ÖNEMİ

Osmanlı Devleti bilhassa 1890’lardan itibaren Islahat Projesi adıyla bildiğimiz proje altında çok bunalmış ve Şubat 1914’te Yeniköy Antlaşması’na imza koymak zorunda kalmıştır. Devletin üzerindeki baskının ne denli yoğun olduğunu göstermesi açısından Yeniköy Antlaşması son derece önemlidir....

Tamamı için Tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – ERMENİ POLİTİKASINDA KATAGİGOSLUK VE RUS KAFKASYA TEMSİLCİSİ

...

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – SEVK VE İSKAN UYGULAMASI

Amerikan kaynaklarına göre 485 bin Ermeni salimen sevk edildikleri bölgeye gelmişti. Dahiliye Nezareti 1915 yılında 25 milyon kuruş Sevk ve İskan işine para ayırırken, 1916 yılında bu meblağ 230 milyon kuruş gibi yüksek bir orana çıkartılıyor....

Tamamı için Tıklayın.