Cihanı Tutan Umumi Acı

ENİS ŞAHİN – ERZURUM MEBUSU KARAKİN PASTIRMACIYAN

Osmanlı parlementosunda Erzurum mebusu olarak yer alan Karakin Pastırmacıyan Ermeni gönüllü birliklerinin başında olmak suretiyle Ruslara yardıma gitmiş ve onların saflarında yer almıştır....

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – 1916 VE 1919 YARGILAMALARI

1 Temmuz 1915’ten, Ekim 1916’ya kadar geçen 17 aylık süreçte, sevk uygulaması sırasında suistimalleri görülen pek çok Osmanlı vatandaşının Divan-ı Harp’lere sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 1673 kişi bu mahkemelere verilmiş, çeşitli cezalara çarptırılmış ve 67 tane idam kararı alınmıştır. 1919 Yargılamaları ise daha çok İngilizlerin girişimleri sonucunda kurulan Divan-ı Harplerle yapıla...

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİNDE MİLLİYETÇİLİK TEZİ

1915 Olayları’na soykırım diyenlerden milliyetçilik tezini savunanlar, 1913’ten sonraki olayları Türk milliyetçiliği çerçevesinde okumaya çabalarlar ve bu Türk milliyetçiliğinin nefret ideolojisini oluşturduğunu söylerler. Oysa 1914’ten sonra savaşa giren İttihatçıların savaş kararlarında ideolojinin, pantürkçülüğün, panislamcılığın hiçbir şekilde rol almadığını çalışmalar ortaya koymuştur....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI’NIN ERMENİLERE ÖZERKLİK TEKLİFİ

Osmanlı Devleti savaşa girmeden, Ağustos ayında Erzurum’da Ermeniler bir kongre düzenliyorlar. Bu kongrede Ruslar tarafında mı yer alacaklar, Osmanlı tarafında mı yer alacaklar, bunun üzerine bir tartışma oluyor. Osmanlı tarafından gönderilen delegeler Ermenilere eğer savaş sırasında Rusya tarafında yer almayıp Osmanlı tarafında yer alırsanız biz size savaş sonrasında iki bölgede özerklik vereceğiz diy...

Tamamı için Tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

Gümrü Antlaşması, Sevr Antlaşması’nın yırtıldığı antlaşmadır....

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – TEHCİRİN KAPSAMINA İLİŞKİN SÜREÇ

Tehcirin kapsamını belirlemeye yönelik süreç oldukça karışıktı. Fakat Ermenilerin tehlike arz etmediği durumlarda birçoğunun yerlerinde kalmasına izin verildiğini, ancak asi olarak tespit edilenlerin sevk kapsamına alındığı tespit edilebilir....

Tamamı için Tıklayın.