Cihanı Tutan Umumi Acı

KEMAL ÇİÇEK – ERMENİ PROPAGANDASINDA ÇÖL FİGÜRÜ

Ermeni propagandasında sıklıkla yer bulan çöl figürü, Avrupa gibi doğası yemyeşil bir toplumda çok infial yaratıyordu. çünkü çöl demek, susuzluk demek, açlık demek, güneş altında yanıp sonucunda telef olup gitmek demek. Bu çok etkili oluyordu. Onun için Mezapotamya çölleri diye bir retorik de ortaya atıldı. Halbuki bütün Amerikan Konsolosların yazmış olduğu raporlardan da görüyoruz ki, Osmanlıların Ermeniler...

Tamamı için Tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – SOYKIRIM DİNİ

Bugün diaspora “soykırım dini” diye tanımlanabilecek yeni bir sanal din oluşturdu ve oluşturdukları bu soykırım dinine, sanal dine biat edilsin istiyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – YABANCI BASINDA SEVK VE İSKAN KANUNU

Dönemin Amerikan, Fransız ve İngiliz matbaatı başta olmak üzere, dünya matbaatına bakıldığında, Anadolu’da Ermenilerin sevk ve iskanlarına yönelik olarak gazetelerin neredeyse özel sütunlar açtığı, yazı dizileri oluşturmak suretiyle Ermenilerin hareketlerini gün be gün takip ettikleri bilinen bir gerçektir. Fakat yer verdikleri haberlerin kaynaklarına dair hep muğlak ifadeler kullanılmaktadır....

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – ERMENİ KAMPLARI

İlk dönemlerde tehcir kasabalara ve şehirlere yapıldı, kamplara yapılmadı. Buralar zaten yerleşim olan yerlerdi. Buralardaki kiliseler, hastaneler, toplanma merkezleri, boş askeri tesisler, boş evler kullanıldı ilk gelen Ermenileri yerleştirmek için. Sevk edilenlerin sayısı arttıkça, şehirdeki fasiliteler yetersiz kaldığından dolayı, yine şehirlerin etrafında bu sefer çadır kentler kurulmaya başlandı. Bu çad...

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİNİ REDDEDEN KAMPTAN DÖRT GRUP

Soykırım söylemini reddeden grupta dört farklı eğilim söz konusudur. Birinci kolda 1915’i Ermeni-Türk çatışması şeklinde okuma eğilimi vardır. İkinci kolda, tehcirdeki ana faktörün, ana etkenin güvenlik kaygısı olduğunu belirtenler var. üçüncü kolda, İslamcılık ideolojisinden etkilenen bir tarih okuması etkin. Burada Abdülhamid’i mümkün olduğu kadar öne çıkarıp, ulu Sultan deyip, İttihatçıları ve...

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – ULUS DEVLET MODELLERİ VE TEHCİR İLİŞKİSİ

Osmanlı ülkesi “İngiltere, Fransa ve Rusya’nın saldırıları altındaydı ve eğer Rus tarafındaki tugaylar için gelen Ermenileriniz varsa, Anadolu Ermenistanı’nda bir ayaklanma olacak gibi görünür ve dahası askeri açıdan bir olağanüstü durum olur.”...

Tamamı için Tıklayın.