Cihanı Tutan Umumi Acı

EDWARD J. ERICKSON – CEPHE GERİSİ VE ZORUNLU GÖÇ İLİŞKİSİ

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu, ordusunun neredeyse tamamını cephelere yollamıştı. Sınır ve cephe garnizonlarına askerlerin yığılması cephe gerisinde, yani imparatorluğun merkezinde, bir boşluk oluşmasına ve iç güvenlik açısından büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelinmesine sebep olmuştu....

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – TEHCİRİN SEBEPLERİ -II

Aralık 1914’te Osmanlı ordusu Ruslar karşısında Sarıkamış’ta büyük bir darbe yedi. Bu savaştan sonra Ruslar Doğu Anadolu Bölgesi’ni işgale girişmişti. Ermeni gönüllü çetelerinin Rus birliklerine verdiği destek işgalleri daha da kolaylaştırıyordu. Bölgedeki Ermeni faaliyetlerine, dolayısıyla da Rus ilerleyişine engel olmak için Osmanlı tehcir yoluna başvurdu....

Tamamı için Tıklayın.

HILMAR KAISER – CEMAL PAŞA, REŞİD BEY VE 1915 OLAYLARI

İttihad ve Terakki, birbirlerinden oldukça farklı insan profillerine, birbirlerine tamamen zıt politikalar yürüten üyelere sahip bir partiydi. Diyarbakır’da Ermenilerin yağmalanmasına ve telef edilmesine sebep olan Diyarbakır Valisi Reşid Bey de İttihad ve Terakki üyesiydi, Ermeniler adına tüm olanaklarını seferber eden Cemal Paşa da bu partinin üyesiydi....

Tamamı için Tıklayın.

FİKRET ADANIR – ALMANLARIN ERMENİ TEHCİRİ’NDEKİ ROLÜ

1915 Olayları esnasında Alman misyonerlerinin tutumu ile Alman Büyükelçiliği arasında bir tavır farkı göze çarpmaktadır. Alman misyonerleri Ermenileri başından beri desteklerken, Alman Büyükelçiliği müttefik olduğu Osmanlı Devleti’nin yanında yer almaktadır. öte yandan, o dönemde Osmanlı ordusunun üst kademelerinde Alman askerler de bulunmaktadır. Bu yüzden Almanların Osmanlı politikalarında etkili old...

Tamamı için Tıklayın.

ADEM ÖLMEZ - I. DÜNYA SAVAŞI'NDA EÇMİYAZİN KATOGİGOSLUĞU, RUSYA VE ERMENİLER

I. Dünya Savaşı başında Eçmiyazin Katogigosu V. Kevork, Ermeniler Osmanlıların yanında değil, Rusların yanında yer alacak diye bir karar alıyor. Eçmiyazin Katogigosluğu’nun bu kararı, Ermeni Meselesinin anlaşılmasında, I. Dünya Savaşı’nın yorumlanmasındaki en önemli konulardan biridir....

Tamamı için Tıklayın.

BİRSEN KARACA - ERMENİ MESELESİNDE SANAT METİNLERİNİN ETKİ ALANI

Ermeni Sorunu söz konusu olduğunda resmî belgelerle sanat metinlerini yarıştırmak büyük bir hatadır çünkü sanat metinlerinin etki alanı resmî belgelerin etki alanından çok daha geniştir. Sanat metinleri çok geniş bir kesime hitap eder ve bu okur kitlesi, sanat metinlerini sorgulamadan kabul eder. Oysa resmî metinlerin okur kesimi çok daha lokal bir bölgededir....

Tamamı için Tıklayın.