Cihanı Tutan Umumi Acı

İBRAHİM ETHEM ATNUR - SEVK KARARINDAN MUAF TUTULAN ERMENİLER

Genel sevk kararı alındığı zaman tüm Ermenilerin bu karara tabi tutulmuyor. Esnaf ve sanatkarlar, Osmanlı Bankası çalışanları, İstanbul Ermenileri, Kastamonu, Kütahya, İzmir Bursa gibi birçok şehirde yaşayan Ermeniler bu karardan muaf sayılıyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

BESTAMİ BİLGİÇ - ERMENİ TEHCİRİ DIŞINDAKİ DİĞER ZORUNLU GÖÇLER

I. Dünya Savaşı’nda Ermenilerin zorunlu göçü dışında gerçekleşmiş zorunlu göçler de vardır. Biri, Almanya’nın Kuzey Fransa’yı ve Belçika’yı işgal ettikten sonra yapmış olduğu zorunlu göç uygulaması; diğeri İngiltere’nin ülkesindeki İtalyan ve Alman nüfusa karşı uygulamış olduğu zorunlu göç; üçüncüsü Doğu Cephesi’nde Rusların yapmış olduğu tehcirler ve son olarak İran taraf...

Tamamı için Tıklayın.

CANDAN BADEM – KARS’TA MÜSLÜMAN KATLİAMI

Rus arşiv belgeleri ve vilayet gazetesinden Müslümanlarla gayrimüslimler arasında büyük bir husumet dalgasının yayılmış olduğunu görüyoruz. 1914 Aralık ve Ocak aylarında Ardanuç ve Ardahan’da Ermeniler katliama uğrarken, Kars şehir merkezinde Müslümanlar katliama uğradılar....

Tamamı için Tıklayın.

FERUDUN ATA – SEVK VE İSKAN KARARININ GEREKÇELERİ I

Ermeniler, I. Dünya Savaşı sırasında büyük devletlerin kendilerine sunmuş olduğu vaatlerle ayrılık düşüncesine kapılmışlar, bu çerçevede Ruslarla ve diğer büyük devletlerle işbirliği yapmışlar ve Osmanlı Devleti’nin birçok noktasında isyan ve katliam hareketlerine başlamışlardır. Anadolu’nun birçok yerinde katliama girişmiş olan Ermeniler, artık kendilerinin de bir devlet kurmasının an meselesi o...

Tamamı için Tıklayın.

FERUDUN ATA – SEVK VE İSKAN KARARININ GEREKÇELERİ II

1 Haziran 1915 tarihinde resmen yürürlüğe giren sevk kararı, beraberinde birçok problemi getirmiş ve problemler günümüzde bir soykırım iddiasına dönüşmüştür. Fakat Osmanlı Devleti’nin aynı zamanda çanakkale’de, Sarıkamış’ta, güneyde Filistin veya benzeri cephelerde savaşmakta olduğu göz ardı edilir....

Tamamı için Tıklayın.

EYYÜP ALTUN - ERMENİ-RUS İTTİFAKI VE TEHCİR KARARI

Osmanlı son dönemde çok güçsüzleşmişti. Ermeni politikasına en çok yatırım yapan ülkelerden Rusya’nın Van’ı işgal etmesiyle birlikte Tehcir Kararı gündeme geldi. Dokuz yüz yıllık Müslüman-Ermeni birlikteliği anlatılmaz bir kavgaya dönüştü....

Tamamı için Tıklayın.