Cihanı Tutan Umumi Acı

HİKMET ÖZDEMİR – SOYKIRIM DİNİ

Bugün diaspora “soykırım dini” diye tanımlanabilecek yeni bir sanal din oluşturdu ve oluşturdukları bu soykırım dinine, sanal dine biat edilsin istiyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – ERMENİ PROPAGANDASINDA ÇÖL FİGÜRÜ

Ermeni propagandasında sıklıkla yer bulan çöl figürü, Avrupa gibi doğası yemyeşil bir toplumda çok infial yaratıyordu. çünkü çöl demek, susuzluk demek, açlık demek, güneş altında yanıp sonucunda telef olup gitmek demek. Bu çok etkili oluyordu. Onun için Mezapotamya çölleri diye bir retorik de ortaya atıldı. Halbuki bütün Amerikan Konsolosların yazmış olduğu raporlardan da görüyoruz ki, Osmanlıların Ermeniler...

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – TEHCİRİN KAPSAMINA İLİŞKİN SÜREÇ

Tehcirin kapsamını belirlemeye yönelik süreç oldukça karışıktı. Fakat Ermenilerin tehlike arz etmediği durumlarda birçoğunun yerlerinde kalmasına izin verildiğini, ancak asi olarak tespit edilenlerin sevk kapsamına alındığı tespit edilebilir....

Tamamı için Tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

Gümrü Antlaşması, Sevr Antlaşması’nın yırtıldığı antlaşmadır....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI’NIN ERMENİLERE ÖZERKLİK TEKLİFİ

Osmanlı Devleti savaşa girmeden, Ağustos ayında Erzurum’da Ermeniler bir kongre düzenliyorlar. Bu kongrede Ruslar tarafında mı yer alacaklar, Osmanlı tarafında mı yer alacaklar, bunun üzerine bir tartışma oluyor. Osmanlı tarafından gönderilen delegeler Ermenilere eğer savaş sırasında Rusya tarafında yer almayıp Osmanlı tarafında yer alırsanız biz size savaş sonrasında iki bölgede özerklik vereceğiz diy...

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİNDE MİLLİYETÇİLİK TEZİ

1915 Olayları’na soykırım diyenlerden milliyetçilik tezini savunanlar, 1913’ten sonraki olayları Türk milliyetçiliği çerçevesinde okumaya çabalarlar ve bu Türk milliyetçiliğinin nefret ideolojisini oluşturduğunu söylerler. Oysa 1914’ten sonra savaşa giren İttihatçıların savaş kararlarında ideolojinin, pantürkçülüğün, panislamcılığın hiçbir şekilde rol almadığını çalışmalar ortaya koymuştur....

Tamamı için Tıklayın.