Cihanı Tutan Umumi Acı

İBRAHİM E. ATNUR – OSMANLI DEVLETİ’NİN MİSYONER FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMI

Misyonerler kimlerle ilişki tesis etmeye çalışmış, Osmanlı yöneticileri bu ilişkileri nasıl karşılamıştır? Misyonerler özellikle Ermenilerin ve Hıristiyan Arapların yoğun olduğu bölgelerde yapılanmalarını gerçekleştirmişlerdi. Kapitülasyonlardan yararlanan misyonerler ülke içinde her türlü faaliyeti yürütmekte kendilerini özgür hissediyorlardı. Savaş başladığı zaman Osmanlı Devleti her ne kadar bu misyone...

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – TEHCİR KAMPLARINDA HAYAT

KEMAL ÇİÇEK – TEHCİR KAMPLARINDA HAYAT

Sevk ve iskana tabi tutulan Ermeniler kamplarda nasıl bir hayat yaşıyordu? Ermeniler tehcir kamplarında Birinci Dünya Savaşı bitinceye kadar kalmışlardır. Ekim 1918 yılında geri dönüş kararnamesi ile evlerine dönmeye başlayan Ermenilerin 4 yıl yaşadığı bu kamplar tarım bölgelerindedir ve üretim faaliyetlerinin devam ettiği alanlar olarak tesis edilmişlerdi. Kamplarda yaşayan Ermenilerin dış dünya ve tehci...

Tamamı için Tıklayın.

SÜLEYMAN BEYOĞLU – SEVK VE İSKAN KANUNU, UYGULAMA VE GÜÇLÜKLER

1915 yılı 15 Haziran’ından itibaren Ermenilerin sevki başlatılıyor. Demiryollarının olmadığı yerlerde sevk ya binek hayvanlarıyla ya da yaya bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kafilelerin yanlarına herhangi bir saldırıdan korunmaları için jandarma muhafızları atanıyor. Bu 500 veya 1000 kişilik kafileler yollardayken, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde zaman zaman soyguncu çetelerin saldırılarıy...

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – TEHCİRİN SEBEPLERİ -I

1860’lı yıllardan itibaren gerçekleştirilen Ermeni isyanlarının aksine Osmanlı’nın 1915 yılında Ermenileri tehcir etme yoluna başvurmasının en önemli sebebi asker yetersizliğinden kaynaklanan askerî zorunluluktu. İsyanları bastırmaya yetecek miktarda askerin bulunmayışı, aynı zamanda Kürt-Ermeni çatışmalarının seyri ve yaklaşan Rus tehlikesi tehciri gerekli kılan unsurlardı....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – ERMENİ ÇETELERİ ANADOLU’DA NE KADAR MÜSLÜMAN KATLETTİ?

Ermeni çetelerinin Anadolu’da -Adana, Kayseri, Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Iğdır, Kars gibi bölgelerde- katlettiği Müslümanların sayısı 518 bin 301 kişidir ve bunlar sadece belgelerine sahip olunan kişilerdir; tümü sivillerdir. Bu gerçeğin gözmezden gelinmemesi gerekir....

Tamamı için Tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – RUS ARŞİV BELGELERİ

Rusya’da Bolşevikler iktidara gelir gelmez eski çarlık hükümetinin arşivlerini ve gizli yazışmalarını yayınlamaya başladılar. özellikle Ermeni Meselesi ile ilgili, Taşnak veya Hınçak cemiyetleriyle ilgili belgeler hem Rus hem de yabancı araştırmacıların erişimine açıktır....

Tamamı için Tıklayın.