Cihanı Tutan Umumi Acı

RONALD GRIGOR SUNY – I. DÜNYA SAVAŞI VE ERMENİ MESELESİ

Osmanlı ordusundaki bazı Ermenilerin Rus tarafına geçmesi ve Rus ordusunda bulunan Ermeni gönüllüleri Sarıkamış’ta yenilgiye uğramış Jön Türklerin bahanesi oldu ve bu yenilgiden “Ermenilerin hainliği” sorumlu tutuldu. Böylece ilk olarak cepheden Ermenilerin sevki başlatıldı....

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – ERMENİ İSYANLARININ DÖNEMSEL FARKLARI

Ermenilerin 1890’lardaki isyanları ile I. Dünya Savaşı sırasındaki ayaklanmaları farklılıklar gösterir. 1890’lardaki isyanlarda Osmanlı Devleti isyanları bastırmada herhangi bir güçlük yaşamazken neredeyse tek çekincesi Avrupalı güçlerin tepkileriydi. I. Dünya Savaşı sırasında isyanların genişlik ve derinlikleri farklı olduğu gibi dış kaynaklı destekleri de aleniydi....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – TEHCİR DEVLET BÜTÇESİNE NASIL YANSIMIŞ?

Sevk ve İskan Kanunu’nun kabulünden sonra Osmanlı hükümeti, savaş halinde olmasına rağmen, Sevk ve İskan Komisyonu Müdüriyeti bütçesine 68 milyon kuruş, Sıhhiye Nezareti bütçesine ise 13 buçuk milyon kuruş ek ödenek veriyor. Bu paralarla Halep’te 650 yataklı bir hastane yapılıyor, sevk yollarına fırınlar kuruluyor ve zorunlu göçe tabi olan Ermenilere gündelikler veriliyor....

Tamamı için Tıklayın.

SÜLEYMAN BEYOĞLU – TEHCİRDEN MUAF TUTULANLAR

Sevk ve İskan Kanunu’ndan muaf olan Ermeniler arasında asker aileleri, sağlık hizmetlerinde görevli olanlar, Katolik ve Protestanlar sayılabilir. Fakat bunların arasındaki silahlı komite üyeleri sevke tâbi tutuluyor....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF SARINAY – 24 NİSAN 1915’TE NE OLDU? II

24 Nisan tutuklamaları kapsamında başta İstanbul olmak üzere, Urfa, Diyarbakır, Sivas, Erzurum gibi bölgelerde çok sayıda silah, cephane ve bomba ele geçirilmiştir. Tutuklanan Ermenilerin Taşnak, Hınçak ve Ramgavar gibi örgütlerin silahlı mücadele taraftarı önde gelen üyeleri olduğu Alman ve İngiliz istihbarat raporlarında da belirtilmektedir....

Tamamı için Tıklayın.

SERPİL ATAMAZ – SAVAŞ VE HAYATA TUTUNMAYA ÇABALAYAN KADINLAR

Savaş şartlarında kendi başlarına bırakılan kadınlar amele taburlarında ya da fabrikalarda hayata tutunma mücadelesi veriyorlar. çalışma şartlarının düzeltilmesi için greve gidenler olduğu gibi geçinebilmek için çeşitli yollara başvuranlara da rastlanılıyor....

Tamamı için Tıklayın.