Cihanı Tutan Umumi Acı

YUSUF HALAÇOĞLU – ÖLDÜRÜLEN ERMENİLER VE RAKAMLAR

İskan bölgelerine doğru hareket eden Ermeni kafileleri eşkiya saldırılarının odağı olmuş, bu saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Saldırılarla ilgili olarak Osmanlı Devleti 1673 kişiyi yakalamış ve Divan-ı Harp’te yargılamıştır. öte yandan salgın hastalıklar ve açlık yüzünden de binlerce ölüm gerçekleşmiştir....

Tamamı için Tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – RUS ORDUSUNA KATILAN ERMENİ GÖNÜLLÜLER

Ermeni silahlı örgütleriyle Rus ordusu arasında nasıl bir ilişki vardı? 1914 yılında dünyanın dört bir yanından Ermeniler, Rus ordusuna katılmak için başvurularda bulunuyordu. Bunların arasında askerlik tecrübesi olanlar orduya alındılar ve Rus ordusu komutasındaki Ermeni birliklerini oluşturdular. Birliklerin Rus ordusundan edinip sakladıkları silahlar Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki gizli depolar...

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – TEHCİR’E TABİ TUTULAN ERMENİ SAYISI

I. Dünya Savaşı esnasında ne kadar Osmanlı Ermenisi’nin tehcir edildiği çok önemli tartışmalara sebep olmuş ve konunun uzmanı olmayan kişiler, zaman zaman kamuoyunu yanıltacak şekilde, abartılı rakamlar ortaya atmışlardır. Konuyu bir bütün olarak ele almayan araştırmacılar yanlış rakamların ortaya atılmasına sebep olmuştur....

Tamamı için Tıklayın.

ERIC WEITZ – ERMENİ MESELESİNDE ALMANLARIN ROLÜ

Ermeni Meselesi hakkında Almanlar arasında fikir ayrılıkları söz konusuydu. Bazı misyonerler, diplomatlar ve hatta askerler Ermenilerin sevk edilmesi fikrine karşı çıkıyorlardı. Fakat özellikle Alman askerî kanadı, askerî seferleri tehdit eden Ermeni hareketine karşı sevkin kaçınılmaz bir çözüm olacağını düşünmekteydi....

Tamamı için Tıklayın.

HALUK SELVİ – ANDRENİK OZANYAN KİMDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ermeni hareketi içerisinde özel bir yeri bulunan Andrenik, Şebinkarahisarlıydı. Gregoryen bir Ermeniydi. Bağımsız bir Ermenistan kurulması için faaliyetler yürütüyordu. Ermeni meselesinin hemen her aşamasında fiilen ön planda yer almaktaydı....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – İTİLAF DEVLETLERİ ORDULARINDA SAVAŞAN ERMENİ BİRLİKLERİ

Ermeni Milli Delegasyon Başkanı Boghos Nubar Paşa, Fransız Cumhuriyet Ordusu içerisinde Türklerle savaşan birliklerin yarısına yakınının Ermeni gönüllülerinden oluştuğunu; Filistin’deki İngiliz Ordusu’nda 8 bin, Kafkasya Bölgesi’ndeki Rus İmparatorluk Ordusu’nda ise 150 bin Ermeni’nin dışında ilave 40 bin Ermeni gönüllünün daha bulunduğunu belirtiyor....

Tamamı için Tıklayın.