Cihanı Tutan Umumi Acı

İBRAHİM ETHEM ATNUR – EMPERYALİST DEVLETLERİN YAŞANAN ACILARDAKİ ROLÜ

1921 yılından itibaren Ankara’daki Türk İstiklal Harbi’ni yöneten insanların başarı kazanmasıyla emperyalist güçlerin Anadolu’dan çekilmesi söz konusudur. Onların çekilmesiyle Anadolu’daki Ermeni toplulukları da en büyük desteklerini yitirmiş oluyor. Oysa Müslümanların ve gayrimüslimlerin yaşadıkları acıların sebeplerine baktığımızda karşımıza bu insanları birbirlerine düşüren emperya...

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – TEHCİRİN GERÇEKLERİ VE SOYKIRIM

NORMAN STONE – TEHCİRİN GERÇEKLERİ VE SOYKIRIM

Tehciri hangi bağlamda değerlendirmek gerekir? Tehciri askeri gereklilikler bağlamında ele almak gerekir. Fakat sevkin gerçekleşmesinin ardından Ermeni mülklerine el konulması hoş olmayan sonuçlar yaratmıştır....

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – TEHCİRİ GEREKLİ KILAN ETKENLER VE TEHCİR UYGULAMASI

...

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – ERMENİ MESELESİ’NDE RAKAMLAR

Batılı kaynaklarda, bir milyon, bir buçuk milyon, bir milyon yedi yüz bin rakamları belirtilse de aslında en yüksek rakamlarla, altı yedi yüz bin civarında bir Ermeni nüfusunun Sevk ve İskan Kanunu’na tabi tutulduğunu görürüz....

Tamamı için Tıklayın.

SÜLEYMAN BEYOĞLU – SEVK VE İSKAN KANUNU’NU GEREKLİ KILAN SEBEPLER

Sevk ve İskan Kanunu'nu gerekli kılan sebepler nelerdi? Ermenilerin sürekli isyanları, ordunun ve cephe gerisinin güvenliğini tehlikeye atmaları, Ruslarla işbirliği içerisinde olmaları, Osmanlı ordusundaki Ermeni birliklerin silahlarıyla beraber taraf değiştirip Rus ordularına katılmaları gibi sebepler Sevk ve İskan Kanunu’nun çıkarılmasını gerekli kılan sebeplerdendir....

Tamamı için Tıklayın.

FİKRET ADANIR – SEVKİN TARTIŞMAYA AÇIK KAPSAMI

Tehcir, tarih boyunca bütün devletlerin sık sık uyguladığı bir tedbirdir. Soykırım ise tehcirin nasıl yapıldığı ile ilişkili bir olaydır....

Tamamı için Tıklayın.