Enstitü ve Vakıflar

ZORYAN INSTITUTE

ZORYAN INSTITUTE

“Evrensel insan hakları, soykırım, diaspora-Ermenistan ilişkileri konularında araştırmayı teşvik etmek ve bilinç düzeyini yükseltmek” amacı taşıyan enstitü bunu farklı disiplinlerden uluslararası bir akademisyenler topluluğunun katkısıyla yapmayı hedefliyor. Enstitünün bu doğrultuda gerçekleştirdiği konferans, Türk hükümetine yönelik bildiri/mektup yayımlama gibi etkinlikleri internet üzerinden t...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

ATASE Daire Başkanlığı Arşivi’ni içinde barındıran kurumun Balkan Savaşları, her yönüyle I. Dünya Harbi, Milli Mücadele süreçlerini de kapsayan araştırmalara yer veren yayınları bulunmaktadır. ATASE Daire Başkanlığı’na ait yayın kataloğuna kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir. Başkanlığa ait satıştaki yayınlar listesi ise şu şekildedir: Askerî Tarih Belgeleri Dergisi...

Tamamı için Tıklayın.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ (TİTE)

1942 yılında kurulan enstitü, Türk İstiklal Savaşı, Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyet rejiminin dayandığı esaslar üzerine araştırmalarda bulunma, akademik etkinlikler yürütüp konferans ve yayınlar düzenleme, konu ile ilgili belge ve yayınlardan oluşan bir arşiv ve kütüphane oluşturma hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Enstitü, kuruluşundan itibaren çok sayıda eserin hazırlanmasına ve ya...

Tamamı için Tıklayın.

ARMENIAN NATIONAL INSTITUTE

ARMENIAN NATIONAL INSTITUTE

Merkezi Washington’da bulunan enstitü, kendisini “Ermeni Soykırımı’nın incelenmesi, araştırılması ve kabul edilmesine adanmış” bir kuruluş olarak niteliyor. Site üzerinden genel bilgiye ulaşmanın yanı sıra ansiklopedik bilgi şeklinde derlenmiş kısımları gezmek, fotoğraf koleksiyonlarını incelemek ve tarihî dokümanlara göz atmak mümkün. Enstitüye ait internet sayfası linki: http...

Tamamı için Tıklayın.

THE ARMENIAN GENOCIDE MUSEUM INSTITUTE

THE ARMENIAN GENOCIDE MUSEUM INSTITUTE

Erivan’daki Soykırım Müzesi’ne ait olan enstitü, yazılı ve görsel materyal toplamak suretiyle konusuyla ilgili kaynak sunma amacı taşıyor. Enstitünün internet sayfası üzerinden konuyla ilgili kişilerle yapılmış röportajlara ulaşılabiliyor, çevrimiçi sergiler gezilip fotoğraflara bakılabiliyor. Geniş bir müze koleksiyonuna sahip enstitünün bu koleksiyonları internet üzerinden incelenemiyor. İntern...

Tamamı için Tıklayın.