Geciken Doğum Sancıları

GAFFAR MEHDİYEV – ERMENİ TSEGHAKRONİZMİ

1920 ve 1930’larda Ermeni düşünce sistemine yeni bir fikir dahil olmuştur: Bir “soyun dini” anlamına gelen Tseghakronizm’in kurucusu Garegin Njdeh, Ermenileri üstün bir soy olarak tanımlıyordu ve bu düşüncenin kökenlerini Hz. Nuh’a dayandırmaktaydı. Bu “üstün ırk” düşüncesi Njdeh’i Almanlarla II. Dünya Savaşı’nda işbirliğine bile götürmüştü....

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA ÇOLAK – TALAT PAŞA DAVASINDA ALMANYA’NIN TUTUMU

Talat Paşa davasında Almanya nasıl bir tutum sergilemişti? 15 Mart 1921 günü Berlin’de Talat Paşa’yı öldüren Tehleryan, mahkemede suçunu itiraf etmesine rağmen serbest bırakılıyor. Mahkeme Tehleryan’ın yargılamasından ziyade 1915 Olayları kapsamında Talat Paşa’yı yargılama yoluna gidiyor....

Tamamı için Tıklayın.

AYHAN AKTAR – SARKİS TOROSYAN’IN ANILARI VE TARİH YAZIMI

Yüzbaşı Sarkis Torosyan Osmanlı ordusunda yer almış Kayseri’nin Develi kazasından bir Ermenidir. Harbiye bitirmiş ve topçu subayı olmuştur. çanakkale cephesinde savaşmıştır. “çanakkale cephesinde savaşanlar hep Türktü” diye anılır, fakat işin gerçeği farklıdır. çanakkale’de sadece Türkler savaşmamıştır; aralarında Araplar, Kürtler, Boşnaklar gibi milletler de vardır....

Tamamı için Tıklayın.

BİLAL ŞİMŞİR – ERMENİ SUİKASTLERİ

1920’lerden itibaren Ermeni örgütleri Türk yöneticilere yönelik suikast eylemleriyle ön plana çıkarlar. İttihat Terakki’nin önde gelen bazı isimleri Ermeni suikastçılar tarafından öldürülür. Lozan görüşmeleri için İsmet İnönü önderliğinde İsviçre’ye giden Türk Heyeti’ne yönelik de yoğun suikast ihbarları gelmiştir. Ancak Türk Heyeti olası suikast eylemlerine karşı güvenlik tedbirlerin...

Tamamı için Tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

Gümrü Antlaşması, Sevr Antlaşması’nın yırtıldığı antlaşmadır....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – FRANSA KENDİ TARİHLERİYLE YÜZLEŞEBİLECEK Mİ?

Büyük güçlerin Ermeni Sorunu’nda tarihi gerçekleri görmezden gelmesinin anlaşılır nedenleri var. Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’nun işgali sırasında bazı Ermenilerle birlikte hareket etmiş olmaları bu nedenlerden sadece birisidir. örneğin 1918’de Fransa, Adana ve civarını işgal ettiğinde birliklerinde Ermeni askerleri ve Ermeni militer güçleri bulunmaktaydı. Fransa, Ermenilere çukurova...

Tamamı için Tıklayın.