Geciken Doğum Sancıları

AKIN ÇELİK – AHMET İZZET PAŞA HÜKÜMETİ VE ERMENİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Mondros Mütarekesi sonrası kurulan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti döneminde Ermenilerin geri dönüşü başlamıştır. Mondros Anlaşması’nda bulunan 24. Madde Osmanlı hükümetinin elini bağlamaktaydı ve karışıklık gösteren bölgelerin işgaline kapı aralamaktaydı. Bu kaotik ortamda Ermenilerin geri dönüşünde bazı sorunlar baş gösteriyordu....

Tamamı için Tıklayın.

BİRSEN KARACA – TARİHİN TAHRİFATI

Ermenilerin tarih yazımındaki maddi tahrifatlarına en güzel örneklerinden birini Taşnak Partisi ile ilgili yazılanlar oluşturur. Taşnak Partisi’nin Ermenistan’da iktidar olduğu dönemlerde olumlu resmedilen imgesi, Ermenistan’ın Sovyetler Birliği’ne katılmasıyla olumsuz hale getirilir. Aynı tarih yazımı, 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Taşnak Partisi’ni yine ol...

Tamamı için Tıklayın.

EUGENİA KERMELİ – RUM, ERMENİ VE YAHUDİ NİZAMNAMELERİ

EUGENİA KERMELİ – RUM, ERMENİ VE YAHUDİ NİZAMNAMELERİ

Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri hangi amaçla oluşturulmuştu? 1863 ve sonrasında Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri o vakte kadar yetki alanı oldukça geniş olan ruhani liderlerin ceza hukuku açısından yetkilerinin kısıtlanması girişimidir....

Tamamı için Tıklayın.

AYHAN AKTAR – SARKİS TOROSYAN VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

1909’da askerlik yasasının değişmesiyle Osmanlı Harbiyesi, gayrimüslimlere açılır ve Osmanlı ordusunda Ermeni subaylar görev almaya başlar. Osmanlı üst sınıfına dâhil olmaya çalışan Sarkis Torosyan da bunlardan biridir. Enver Paşa Osmanlı Ermeni subaylarının ve ailelerinin zorunlu göçten muaf olmalarını istemektedir. Ne var ki Torosyan’ın ailesi sevk ve iskana tabi tutulur, Islahiye çıkışın...

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI DEVLETİ’NİN HUKUK KOMİSYONU TEKLİFİ NEDEN REDDEDİLDİ?

1919 yılında Osmanlı Devleti bir nota yayımlayarak 1915 Olayları’nda yaşananları tetkik etmek üzere uluslararası bir hukuk kurulu oluşturulmasını ister. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın galibi ülkeler bu heyetin oluşturulmasına engel olurlar. İngilizler 1915 Olayları esnasında suçlu olduğunu düşündükleri 144 Osmanlı yetkilisini yargılamak üzere Malta’ya gönderirler. Ancak delil bulunamadığı g...

Tamamı için Tıklayın.

TEMUÇİN FAİK ERTAN – LOZAN GÖRÜŞMELERİNDE TBMM HEYETİNİN ERMENİ MESELESİNE YAKLAŞIMI

TBMM heyeti Lozan’a eşit diplomasi hedefiyle gitmişti. Hükümetin verdiği talimatnameye göre iki konuda kesinlikle taviz verilmeyecekti: Kapitülasyonlar ve Ermeni Meselesi....

Tamamı için Tıklayın.