Geciken Doğum Sancıları

EVGENI RADUSHEV – 19. YÜZYIL RUS EMPERYALİSTİK SİYASETİNİN HEDEFLERİ

19. yüzyılın Rus emperyalistik siyasetinin hedeflerini iyice bilirsek Kırım Savaşı’nın sebeplerini ve ondan sonra 93 Savaşı’nın sebeplerini ve sonuçlarını anlarız. 18. yüzyılın son çeyreğinden zamanımıza kadar, Rus siyasetinin ana hedeflerinin birisi Balkanları kendi nüfuzuna almak ve aynı zamanda Boğazları kendi kontrolü altında tutmak....

Tamamı için Tıklayın.

AKIN ÇELİK – AVRUPA’NIN BASKISI ALTINDA İKİRCİKLİ ADALET

Osmanlı hükümetleri Paris Barış Konferansı’nda Avrupa devletlerini karşısına almak istemiyor. Avrupalı devletler ise Ermeni Meselesini Osmanlıya karşı bir silah gibi kullandıklarından hükümetler Ermeniler hakkında oldukça titiz bir siyaset yürütüyorlar. Ermenilerden gelen şikayet ve isteklere hemen cevap verilirken Müslümanların şikayetleri söz konusu olduğunda sadece sukunet tavsiye ediliyor....

Tamamı için Tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – SOYKIRIM DİNİ

Bugün diaspora “soykırım dini” diye tanımlanabilecek yeni bir sanal din oluşturdu ve oluşturdukları bu soykırım dinine, sanal dine biat edilsin istiyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – MAVİ KİTAP, ARNOLD TOYNBEE VE HAYATTA KALAN ERMENİLER

Arnold Toynbee tarafından dönemin Amerikan büyükelçisinin raporlarına dayanılarak yazılmış Mavi Kitap, çarpıtılmış bir savaş propagandası niteliği göstermektedir. Toynbee, o yıllarda İngiliz Gizli Sevisi’nin bir çalışanıdır ve zorunlu göç esnasında Anadolu’da değildir. “Soykırım” iddialarına rağmen 1916 yılında 1 milyon 150 bin Ermeni’nin yaşadığını kabul eden Mavi Kitap, siyasa...

Tamamı için Tıklayın.