Güneş Batıdan Doğuyor

ÖMER TURAN – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN OSMANLI’DAKİ İLK ÇALIŞMALARI

Amerikan misyonerler ilk defa 1820 yılında Osmanlı topraklarına ayak basar. Kendilerine verilen talimatlara bakıldığında üç topluluğun hedef alındığı görülür: Müslümanlar, Yahudiler ve Paganlar. Bu üç topluluğun Protestanlaştırılması misyonerlerin temel görevi olacaktır. Ancak bir İslam İmparatorluğu olan Osmanlı’da Müslümanların Hristiyanlaştırılmasının tehlikeli bir iş olduğu gerçeği ile yüzleştiler....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT REFORMLARI SONRASI DEĞİŞEN İLİŞKİ BİÇİMLERİ

Tanzimat reformları sonrası devlet, tebaasını artık birey olarak görmek ve temel hakları olan, bireylerden oluşan bir toplum olarak tanımlamak ihtiyacını duydu. Dünyadaki gelişmelerde şartlar zaten Osmanlı’yı bu yönde zorladı. Dolayısıyla bu süreç belki o zamana kadar Osmanlı yönetiminin gayrimüslim tebaasıyla kurduğu geleneksel ilişkilerin de farklılaşmaya başladığı, o geleneksel çerçevenin dışına çık...

Tamamı için Tıklayın.

TAHA NİYAZİ KARACA – GLADSTONE’UN EĞİTİMİ VE SİYASETİ ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI

Gladstone’un çocukluğundan itibaren aldığı eğitim Helen kültürünü Avrupa tarihi için esas kabul eden bir eğitim olduğundan kendisi tam bir Helen hayranıdır. Bu yüzden Gladstone için iki dünya söz konusudur: Helen medeniyeti temelli bir Batı dünyası ile ona karşı ve geriletici bir unsur olan Müslüman-Türk Osmanlı Devleti. Osmanlı İmparatorluğu’nun, yüzyıllar boyunca Avrupa ve Balkanlarda kötü bir...

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA GAYRİMÜSLİM TOPLULUKLAR

Osmanlı sistemi aslında oldukça rasyonel temellerde işleyen bir sistem. Dolayısıyla gayrimüslim topluluklara dönük özel bir düşmanlık, özel bir hassasiyetin devreye girdiği anlar dışında, 19. yüzyıla varıncaya kadar Osmanlı toplumu içindeki gayrimüslimlerin varlığını ve yaşam biçimlerini göreli olarak makul ölçülerde devam etmiş bir yaşam olarak görmemiz gerekir....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – HINÇAK VE TAŞNAK SÜTYUN FAALİYETLERİ

1881 yılında Cenevre’de Hınçak Teşkilatı, 1899 yılında ise Tiflis’te Taşnak Sütyun kuruluyor. Bu kişiler kiliseleri basıyorlar, kendilerinden olmayan Ermenileri bile kılıçla tehdit edip para topluyorlar, hatta öldürüyorlar. Dolayısıyla böyle bir yapı meydana geliyor. İşte bu tarihten itibaren çeşitli suikastler,bombalamalar, isyan hareketleri başlıyor....

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER TURAN – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN FAALİYET ALANLARI

Amerikan misyonerleri izledikleri propaganda faaliyetleri ile Anadolu’da bir Protestan millet yaratmayı başardılar. Misyonerlik faaliyetleri ise üç ayak üzerinden gelişti: eğitim, basın-yayın ve sağlık faaliyetleri....

Tamamı için Tıklayın.