Güneş Batıdan Doğuyor

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT SONRASI DÖNEMDE BÜYÜK GÜÇLER FAKTÖRÜ

Tanzimat reformları sonrası dönemde Osmanlı’da daha önceki dönemlerde etkisi çok da belirgin olmayan önemli bir faktör ortaya çıkmıştı: Büyük Güçler....

Tamamı için Tıklayın.

EMİN ŞIHALİYEV – ERMENİ MESELESİNİN KÖKENİNDE RUSYA’NIN ROLÜ

Ermeni meselesinin kökeninde Rusya’nın 1828 yılında giriştiği Ermeni Vilayeti oluşturma çabası yer alır. İran’dan 40 bin, Osmanlı’dan ise 90 bin Ermeni’nin bu vilayeti oluşturmak için harekete geçmesi, Azerbaycan’da yaşayan binlerce Türkün zorunlu göçüne sebep olacaktır....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA MİLLİYETÇİLİK DALGASI

Osmanlı açısından 19. yüzyılda, özellikle gayrimüslim tebaasıyla kurduğu ilişkilerin farklı yönde evrilmesini sağlayan, asıl önemli kulvar milliyetçilik dalgasıdır. Milliyetçilik birçok cemaatin Osmanlı İmparatorluk yönetiminden kendilerine dönük taleplerinin yavaş yavaş daha ulusal taleplere doğru evrilmesiyle ilişkiliydi. Her bölgede farklı bir etnik grup, dinsel grup kendisi için 1830’lardan itibare...

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER TURAN – MİSYONERLERİN YETİŞTİRDİKLERİ ERMENİ GENÇLER

...

Tamamı için Tıklayın.

TAHA NİYAZİ KARACA – “BÜYÜK OYUN” İÇİN KRİTİK YIL: 1875

Ermeni Meselesi'nde bir dönüm noktası olan 93 Harbi'nin sebepleri arasında 1875 yılının önemi nedir? 1875 yılında Bosna-Hersek’te başlayan ayaklanmalar önce Bulgaristan’a, sonra diğer Balkanlı milletlere sıçrayarak büyük bir kırılmaya sebep oluyor. 1875 yılı aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin “tenzil-i faiz” (faiz indirimi) kararı almasıyla İngiltere ve Fransa gibi büyük devle...

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – 93 HARBİ SONRASI DEĞİŞEN GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Berlin Antlaşması’nın belirli maddeleri Osmanlı tebaası olan gayrimüslim tebaanın haklarını büyük devletlerin de korumasına veren maddelerdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden bir talep söz konusuydu; büyük devletlerin talepleri. Gayrimüslimlerin temel haklarını korumaya dönük talepler, otonomi talepleri, bulundukları bölgelerde onların yerel meclislerde daha nüfuslarıyla orantılı bir şekilde tems...

Tamamı için Tıklayın.