Güneş Batıdan Doğuyor

JUSTIN MCCARTHY – TÜRK-ERMENİ GERİLİMİNİN KAYNAKLARI

Türk-Ermeni ilişkilerinin gerilmesinin ardında ne gibi faktörler vardı? Rus emperyalizmi Türk-Ermeni geriliminin en önemli sebeplerinden birisini oluşturur. Rusya’nın Kafkasya’daki Müslüman topluluklarını göçe zorlaması ve yerlerine Ermenileri yerleştirmesi, bunun yanısıra bağımsızlık ideasıyla hareket eden Ermeni devrimci örgütleri ve İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletlerin yayılmacı...

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – POLİTİK HEDEF OLARAK ŞİDDET KULLANIMI

Milliyetçi taleplerin kullandığı şiddet, onu bastırmaya dönük emperyal yönetimin şiddeti, gayrimüslim haklarının savunucusu ve hamiliğini yapan büyük devletlerin o topluluğa ve o bölgeye dönük talepleri ve cesaretlendirdiği şiddet ortamı; bunların hepsi, çok daha geniş, kollektif bir şiddeti davet etti. Şiddet kullanımı o politikanın içinde, o sürecin içinde adeta normalleşti....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI MİSYONER OKULLARINDA YETİŞEN GAYRİMÜSLİMLER

Osmanlı misyoner okullarında sadece gayrimüslimler eğitim görüyor -Ermeniler, Rumlar vesaire- ve tam bir militan gibi yetişiyorlar. Bunların başında Robert Koleji geliyor. Robert Koleji 1863’te kuruluyor, 68’deki ilk mezunlarından dördü Bulgar İsyanı’nın elebaşları oluyor....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – 93 HARBİ SONRASI DEĞİŞEN GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Berlin Antlaşması’nın belirli maddeleri Osmanlı tebaası olan gayrimüslim tebaanın haklarını büyük devletlerin de korumasına veren maddelerdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden bir talep söz konusuydu; büyük devletlerin talepleri. Gayrimüslimlerin temel haklarını korumaya dönük talepler, otonomi talepleri, bulundukları bölgelerde onların yerel meclislerde daha nüfuslarıyla orantılı bir şekilde tems...

Tamamı için Tıklayın.

TAHA NİYAZİ KARACA – “BÜYÜK OYUN” İÇİN KRİTİK YIL: 1875

Ermeni Meselesi'nde bir dönüm noktası olan 93 Harbi'nin sebepleri arasında 1875 yılının önemi nedir? 1875 yılında Bosna-Hersek’te başlayan ayaklanmalar önce Bulgaristan’a, sonra diğer Balkanlı milletlere sıçrayarak büyük bir kırılmaya sebep oluyor. 1875 yılı aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin “tenzil-i faiz” (faiz indirimi) kararı almasıyla İngiltere ve Fransa gibi büyük devle...

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER TURAN – MİSYONERLERİN YETİŞTİRDİKLERİ ERMENİ GENÇLER

...

Tamamı için Tıklayın.