Güneş Batıdan Doğuyor

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA MİLLİYETÇİLİK DALGASI

Osmanlı açısından 19. yüzyılda, özellikle gayrimüslim tebaasıyla kurduğu ilişkilerin farklı yönde evrilmesini sağlayan, asıl önemli kulvar milliyetçilik dalgasıdır. Milliyetçilik birçok cemaatin Osmanlı İmparatorluk yönetiminden kendilerine dönük taleplerinin yavaş yavaş daha ulusal taleplere doğru evrilmesiyle ilişkiliydi. Her bölgede farklı bir etnik grup, dinsel grup kendisi için 1830’lardan itibare...

Tamamı için Tıklayın.

EMİN ŞIHALİYEV – ERMENİ MESELESİNİN KÖKENİNDE RUSYA’NIN ROLÜ

Ermeni meselesinin kökeninde Rusya’nın 1828 yılında giriştiği Ermeni Vilayeti oluşturma çabası yer alır. İran’dan 40 bin, Osmanlı’dan ise 90 bin Ermeni’nin bu vilayeti oluşturmak için harekete geçmesi, Azerbaycan’da yaşayan binlerce Türkün zorunlu göçüne sebep olacaktır....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT SONRASI DÖNEMDE BÜYÜK GÜÇLER FAKTÖRÜ

Tanzimat reformları sonrası dönemde Osmanlı’da daha önceki dönemlerde etkisi çok da belirgin olmayan önemli bir faktör ortaya çıkmıştı: Büyük Güçler....

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER TURAN – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN FAALİYET ALANLARI

Amerikan misyonerleri izledikleri propaganda faaliyetleri ile Anadolu’da bir Protestan millet yaratmayı başardılar. Misyonerlik faaliyetleri ise üç ayak üzerinden gelişti: eğitim, basın-yayın ve sağlık faaliyetleri....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – HINÇAK VE TAŞNAK SÜTYUN FAALİYETLERİ

1881 yılında Cenevre’de Hınçak Teşkilatı, 1899 yılında ise Tiflis’te Taşnak Sütyun kuruluyor. Bu kişiler kiliseleri basıyorlar, kendilerinden olmayan Ermenileri bile kılıçla tehdit edip para topluyorlar, hatta öldürüyorlar. Dolayısıyla böyle bir yapı meydana geliyor. İşte bu tarihten itibaren çeşitli suikastler,bombalamalar, isyan hareketleri başlıyor....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA GAYRİMÜSLİM TOPLULUKLAR

Osmanlı sistemi aslında oldukça rasyonel temellerde işleyen bir sistem. Dolayısıyla gayrimüslim topluluklara dönük özel bir düşmanlık, özel bir hassasiyetin devreye girdiği anlar dışında, 19. yüzyıla varıncaya kadar Osmanlı toplumu içindeki gayrimüslimlerin varlığını ve yaşam biçimlerini göreli olarak makul ölçülerde devam etmiş bir yaşam olarak görmemiz gerekir....

Tamamı için Tıklayın.