Hürriyet Müsavat Uhuvvet

HANS LUKAS KIESER – II. MEŞRUTİYET VE AMERİKAN MİSYONERLERİ

II. Meşrutiyet sonrası Amerikan misyonerleri ile İttihat Terakki arasında gayet sıcak ilişkiler mevcuttu. Ancak 1913 sonrası bu yakın ilişki yerini gerginliklere bıraktı. İttihat Terakki liderleri Amerikan misyonerlerini, Ermeni olaylarını desteklemekle suçluyorlardı. Yine de Amerikan misyonerleri, Amerika’nın I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında savaşa taraf olmaması nedeniyle Osmanlı topraklarında...

Tamamı için Tıklayın.

TETSUYA SAHARA – 1909 ADANA OLAYLARI’NDAKİ KAYIPLARIN BOYUTLARI

Adana olaylarında 20 bin Ermeninin katledildiğine dair haberler gerçek değildir. Zaten bölgedeki Ermeni nüfusun toplam sayısı bu rakama eşittir; bu yüzden bu rakam ciddi değildir. Olaylarda hayatını kaybeden Ermeni sayısı 6 bin 500, Müslüman sayısı ise 1500 civarındadır....

Tamamı için Tıklayın.

TETSUYA SAHARA – 31 MART HADİSESİ İLE ADANA OLAYLARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

31 Mart hadisesi ile Adana olayları arasında bir bağlantı yoktur. Zira iki olayın başlaması arasında bir günlük bir fark vardır. Fakat İstanbul’daki karışıklık sebebiyle Adana’da başlayan olayların kontrolünde Adana valisi yalnız kalmıştır ve hükümetin bu fiili yokluğunda bölgedeki hareket kontol edilemez bir hal almıştır....

Tamamı için Tıklayın.

TANER AKÇAM – YENİKÖY ANTLAŞMASI’NIN İTTİHAT TERAKKİ-ERMENİ ÖRGÜTLERİ İLİŞKİSİNE ETKİSİ

1913 yılındaki reform görüşmeleri 1895 yılındaki görüşmelerle benzerlikler taşır. İttihatçılar hiç istemedikleri bir sürece zorla sokulur, zaten başka çareleri de yoktur ve reform antlaşması imzalanır. 1914 yılı Şubat ayında Rusya’yla yapılan Yeniköy Antlaşması’yla da aslında Doğu Anadolu Bölgesi’nde potansiyel bir Ermeni devletinin temelleri atılmıştır....

Tamamı için Tıklayın.

AYHAN AKTAR – PASTIRMACIYAN VE ERMENİ GÖNÜLLÜ TABURLARI

Savaştan önce Erzurum Mebusu olan meşhur Pastırmacıyan, sınırı geçip Tiflis’e gider. Burada Rus ordusu için gönüllü Ermeni taburları toplamaya başlar....

Tamamı için Tıklayın.

RECEP KARACAKAYA – İTTİHAT VE TERAKKİ – TAŞNAKSÜTYUN VE SEÇİM İTTİFAKLARI

1908 seçimlerinde Ermenilerle Rumların ve İttihatçıların işbirliği söz konusudur. Bu seçimlerde Ermeniler 12 milletvekili çıkarmışlardır. 1912 yılına gelindiğinde ise seçim ittifakları değişim gösterir. Zira bu süreçte Doğu Anadolu’da Ermeni komitelerinin faaliyetleri yürürlüktedir. Taşnaksütyun ile İttihad birlikteliği sürerken diğer Ermeni zümre İttihatçılara karşı muhalefet etmeye başlar. Yine 1912...

Tamamı için Tıklayın.