Hürriyet Müsavat Uhuvvet

AYHAN AKTAR – PASTIRMACIYAN VE ERMENİ GÖNÜLLÜ TABURLARI

Savaştan önce Erzurum Mebusu olan meşhur Pastırmacıyan, sınırı geçip Tiflis’e gider. Burada Rus ordusu için gönüllü Ermeni taburları toplamaya başlar....

Tamamı için Tıklayın.

TANER AKÇAM – YENİKÖY ANTLAŞMASI’NIN İTTİHAT TERAKKİ-ERMENİ ÖRGÜTLERİ İLİŞKİSİNE ETKİSİ

1913 yılındaki reform görüşmeleri 1895 yılındaki görüşmelerle benzerlikler taşır. İttihatçılar hiç istemedikleri bir sürece zorla sokulur, zaten başka çareleri de yoktur ve reform antlaşması imzalanır. 1914 yılı Şubat ayında Rusya’yla yapılan Yeniköy Antlaşması’yla da aslında Doğu Anadolu Bölgesi’nde potansiyel bir Ermeni devletinin temelleri atılmıştır....

Tamamı için Tıklayın.

TETSUYA SAHARA – 31 MART HADİSESİ İLE ADANA OLAYLARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

31 Mart hadisesi ile Adana olayları arasında bir bağlantı yoktur. Zira iki olayın başlaması arasında bir günlük bir fark vardır. Fakat İstanbul’daki karışıklık sebebiyle Adana’da başlayan olayların kontrolünde Adana valisi yalnız kalmıştır ve hükümetin bu fiili yokluğunda bölgedeki hareket kontol edilemez bir hal almıştır....

Tamamı için Tıklayın.

TETSUYA SAHARA – 1909 ADANA OLAYLARI’NDAKİ KAYIPLARIN BOYUTLARI

Adana olaylarında 20 bin Ermeninin katledildiğine dair haberler gerçek değildir. Zaten bölgedeki Ermeni nüfusun toplam sayısı bu rakama eşittir; bu yüzden bu rakam ciddi değildir. Olaylarda hayatını kaybeden Ermeni sayısı 6 bin 500, Müslüman sayısı ise 1500 civarındadır....

Tamamı için Tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – II. MEŞRUTİYET VE AMERİKAN MİSYONERLERİ

II. Meşrutiyet sonrası Amerikan misyonerleri ile İttihat Terakki arasında gayet sıcak ilişkiler mevcuttu. Ancak 1913 sonrası bu yakın ilişki yerini gerginliklere bıraktı. İttihat Terakki liderleri Amerikan misyonerlerini, Ermeni olaylarını desteklemekle suçluyorlardı. Yine de Amerikan misyonerleri, Amerika’nın I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında savaşa taraf olmaması nedeniyle Osmanlı topraklarında...

Tamamı için Tıklayın.

HALUK SELVİ – ANDRENİK OZANYAN KİMDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ermeni hareketi içerisinde özel bir yeri bulunan Andrenik, Şebinkarahisarlıydı. Gregoryen bir Ermeniydi. Bağımsız bir Ermenistan kurulması için faaliyetler yürütüyordu. Ermeni meselesinin hemen her aşamasında fiilen ön planda yer almaktaydı....

Tamamı için Tıklayın.