Hürriyet Müsavat Uhuvvet

TANER AKÇAM – OSMANLI-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK BALKAN HARBİ

Balkan Harbi İttihatçı ve Ermeni ilişkileri açısından bir dönüm noktası oldu. Ermenilerin reform beklentilerine İttihatçıların cevap vermemesi ve Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanma yolunda başvurdukları usüller Ermenilerin stratejilerini değiştirmelerine vesile oldu. Böylece demokratik bir hareketten 1890’larda yürüttükleri eski eylem tarzlarına geçiş yaptılar....

Tamamı için Tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – II. MEŞRUTİYET VE ERMENİ MESELESİ

II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Ermeniler Osmanlı topraklarında devrimci faaliyetlerini ilga ederek anayasal bir düzende rejime sadık kalacaklarını ilan etmişlerdi. 1908 ve 1912-1913 yılları arası İttihat ve Terakki ile birlikte aynı listede birlikte aday çıkaran Ermeniler, çok geçmeden yeniden örgütlenmeye başladılar. Ancak yerel güçlerle olmasa bile Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul&rsq...

Tamamı için Tıklayın.

RECEP KARACAKAYA – ERMENİ MUHALEFETİNİN KAYNAĞI OLARAK ISLAHAT TASARILARI

1878-80 tarihlerinden itibaren Anadolu’nun altı vilayetinde ıslahat, 1912 yılından itibaren de Ermeniler adına ıslahat görüşmeleri başlamış ve 1914 yılına kadar da bu görüşmeler devam etmiştir. önceki seçimlere kıyasla 1914 seçimlerinde Ermeni politikalarında gözlemlenen değişikliğin temelinde bu görüşmelerin seyri yatmaktadır. 1911 yılından itibaren başta Trablusgarp, sonra I. ve II. Balkan Savaşları...

Tamamı için Tıklayın.

EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

1915 öncesinde Osmanlı Devleti ayaklanmaları bastırmak üzere nasıl bir yöntem izliyordu? Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında başvurduğu tehcir yöntemi ile 1878-1915 arasında güvenlik tehditlerine karşı geliştirdiği yöntemler arasında keskin bir fark vardır. 1878-1915 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun ayaklanmalar karşısında Osmanlı Devleti konvansiyonel metotlara başvurarak düzenli birliklerle bunl...

Tamamı için Tıklayın.

HALUK SELVİ – SİLAHLI MÜCADELE TARAFTARI ERMENİLER

1908’de Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra birçok Ermeni komitacı için af çıkarılmıştı. Abdülhamid döneminde siyasi yasaklı konumunda olan kimi komitacılar bu tarihten itibaren milletvekilleri olarak parlamentoya katılırken, Andrenik gibi bazıları ise silahlı mücadelede ısrar ediyorlardı....

Tamamı için Tıklayın.

RECEP KARACAKAYA – ADANA OLAYLARI’NIN İTTİHAT VE TERAKKİ – TAŞNAKSÜTYUN İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Taşnak Sütyun Komitesi’yle İttihatçılar arasındaki işbirliği, Adana Olayları’ndan sonra da sürdürülmeye çalışılmıştır. Kendi aralarında birlik ve beraberliğin sürdürülmesi adına 8 maddelik bir antlaşma bile yapmışlardır. Fakat 1909 yılındaki Adana olayları patrikhane ve özellikle de Hınçakların İttihatçiler karşısında parti politikalarını değiştirmelerine sebep olmuştur. Dolayısıyla İttihat Terak...

Tamamı için Tıklayın.