Hürriyet Müsavat Uhuvvet

RECEP KARACAKAYA – İTTİHAT VE TERAKKİ – TAŞNAKSÜTYUN İŞBİRLİĞİ

II. Meşrutiyet’in ilan edilme sürecine bakıldığı zaman, Ermenilerle özellikle Ermenilerin Taşnak Sütyun grubuyla İttihatçıların birlikte hareket ettiği görülmektedir. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi, İttihatçılarla beraber, Abdülhamit’e karşı olan Ermeniler, Rumlar, diğer azınlık gruplarının hepsinin bir başarısı olarak kabul edilmiş ve birlikte hareket edilmeye başlanmıştır. B...

Tamamı için Tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – ERMENİ HAREKETİNİN ÇIKMAZLARI

...

Tamamı için Tıklayın.

AYHAN AKTAR – ETNİK TEMİZLİK MESELESİ

Etnik temizlik bir İttihatçı formülasyonudur. İttihatçıların ilk başlardaki projeleri milliyetçi bir proje olmasına rağmen bunu İslam üzerinden sürdürmüşlerdir. Savaş ise bu anlamda kendileri için fırsat yaratmıştır....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA GAYRİMÜSLİM TOPLULUKLAR

Osmanlı sistemi aslında oldukça rasyonel temellerde işleyen bir sistem. Dolayısıyla gayrimüslim topluluklara dönük özel bir düşmanlık, özel bir hassasiyetin devreye girdiği anlar dışında, 19. yüzyıla varıncaya kadar Osmanlı toplumu içindeki gayrimüslimlerin varlığını ve yaşam biçimlerini göreli olarak makul ölçülerde devam etmiş bir yaşam olarak görmemiz gerekir....

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – YENİKÖY ANTLAŞMASININ ÖNEMİ

Osmanlı Devleti bilhassa 1890’lardan itibaren Islahat Projesi adıyla bildiğimiz proje altında çok bunalmış ve Şubat 1914’te Yeniköy Antlaşması’na imza koymak zorunda kalmıştır. Devletin üzerindeki baskının ne denli yoğun olduğunu göstermesi açısından Yeniköy Antlaşması son derece önemlidir....

Tamamı için Tıklayın.