Hürriyet Müsavat Uhuvvet

AYHAN AKTAR – SEVK VE İSKANA DOĞRU İTTİHAT VE TERAKKİ-TAŞNAK İLİŞKİLERİ

Başlarda İttihat Terakki ile Taşnak örgütü arasında bir birliktelik söz konusudur. Hatta, II. Abdülhamid’i devirmek için beraber hareket etmişlerdir. Bu birliktelik uzun süre devam etse de, 1914 yılı Şubat’ında imzalanan Yeniköy Antlaşması ve daha önce başlatılan vilayet-i sitte reform hareketi uluslararası güçlerin, büyük devletlerin baskısıyla bir yola girmek zorunda bırakılmıştır. Bu süreç ili...

Tamamı için Tıklayın.

NEJLA GÜNAY – 1909 ADANA OLAYLARI VE BASINDAKİ YANKILARI

1909 yılında gerçekleşen Adana olayları Mayıs ayının sonlarına kadar sürmüştü. Tahkikat komisyonunun raporuna göre olaylarda 6 bine yakın insan ölmüştü. Bunların bin 500 ila bin 700’ü Müslüman, geri kalan kısmı ise Ermeniydi. Fakat Ermeni tarafı bu sayının 20 bin olduğunu iddia ediyordu. Henüz olayların devam ettiği Nisan ayında yayınladığı bir sayısında New York Times gazetesi de gerçekliğini sorgulam...

Tamamı için Tıklayın.

TETSUYA SAHARA – 1909 ADANA OLAYLARI’NIN TARİHSEL ARKAPLANI

1909 yılının arifesinde Osmanlı Devleti, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen Müslüman göçmenleri Doğu Anadolu’ya yönlendirmekteydi. Bölgede artan Müslüman nüfus hem yerleşim yerleri adına bir sorun teşkil ediyordu, hem de Ermeniler tarafından kendi ekonomik güçlerini azaltan unsurlar olarak görülüyordu. 1909 Adana Olayları’nın arkasında da böylesi bir tablo vardır....

Tamamı için Tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – II. MEŞRUTİYET’İN İLANI SONRASI İTTİHAD VE TERAKKİ VE ERMENİ İLİŞKİLERİ

Ermeniler ile İttihadçıların II. Meşrutiyetin ilanına kadar işbirliği içerisinde hareket ettiklerini, fakat Meşrutiyet’in ilanından sonra bu birliğin bozulduğunu ve herkesin kendi yoluna gitme kararını hayata geçirdiğini görüyoruz....

Tamamı için Tıklayın.

HASAN BABACAN - VAN OLAYLARI VE ETKİLERİ

Van Olayları 1910 yılında başlayıp 1914-15 yılının ilk aylarına kadar devam etmiştir. Osmanlı ordularından Van şehrini alan Ermeniler, şehrin anahtarını Ruslara teslim etmişlerdir....

Tamamı için Tıklayın.