Hürriyet Müsavat Uhuvvet

CEZMİ ERASLAN – II. MEŞRUTİYET’İN İLANI SONRASI İTTİHAD VE TERAKKİ VE ERMENİ İLİŞKİLERİ

Ermeniler ile İttihadçıların II. Meşrutiyetin ilanına kadar işbirliği içerisinde hareket ettiklerini, fakat Meşrutiyet’in ilanından sonra bu birliğin bozulduğunu ve herkesin kendi yoluna gitme kararını hayata geçirdiğini görüyoruz....

Tamamı için Tıklayın.

HASAN BABACAN - VAN OLAYLARI VE ETKİLERİ

Van Olayları 1910 yılında başlayıp 1914-15 yılının ilk aylarına kadar devam etmiştir. Osmanlı ordularından Van şehrini alan Ermeniler, şehrin anahtarını Ruslara teslim etmişlerdir....

Tamamı için Tıklayın.