Kaynaklar

ERMENİ TEHCİRİNİ ANLATMAK: 2015 YILINDA TÜRKİYE, ERMENİSTAN, LÜBNAN VE FRANSA’DA OKUTULAN LİSE TARİH DERS KİTAPLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Yazar: öYKü GüRPINARDanışman: PROF. DR. ŞüKRü ASLANYer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim DalıKonu: Eğitim ve öğretim; Sosyoloji; Tarih Doktora Tezi (2020) özet: “Söz konusu tez çalışması, Ermeni Tehciri’nden yüz yıl sonra farklı coğrafyalardaki Ermeni gençlere aktarılan tarih anlatısını karşılaştırmalı olarak in...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI İMPARATORLUĞU SON YILLARINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU: 1878-1918

Yazar: ZEHRA KOTAN çOLAKDanışman: PROF. DR. FEROZ AHMADYer Bilgisi: Yeditepe üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Tarih; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Avrupa’da 18. yüzyıl sonunda ortaya çıkan Fransız Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkisini, toplumda farklı din gruplarının beraber yaşaması ol...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ TERÖRÜ VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZ (1973-1994)

Yazar: ASİL SIDKI TUNçERDanışman: DR. öĞR. üYESİ TüRKAN BAŞYİĞİTYer Bilgisi: Dokuz Eylül üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi EnstitüsüKonu: Kamu Yönetimi; Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2019) özet: “Ermeni sorunu 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başında, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğusunda yaşayan Ermenilere Batılı devletlerin hediyesidir. Esas olarak suni şekilde üretil...

Tamamı için Tıklayın.

KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA ERMENİ MESELESİNİN ANALİZİ

Yazar: GİZEM AKSU CANDanışman: DOç. DR. EMEL POYRAZYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı / Halkla İlişkiler Bilim DalıKonu: Halkla İlişkiler; Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Yüzyıllar boyunca aynı toprakları paylaşan Türk ve Ermeni halklarının ilişkisi Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine...

Tamamı için Tıklayın.

1915 DİYARBEKİR VİLAYETİNDE ERMENİ TEHCİRİ

Yazar: HüSEYİN KURTDanışman: DOç. DR. AYŞE SILA çEHRELİYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim DalıKonu: Siyasal Bilimler; Tarih Doktora Tezi (2019) özet: “Ermeni sorunu, 1878 Berlin Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti’nde bir ıslahat konusu olarak gündeme gelmiştir. Bu tarihten sonra büyük güçler tarafın...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ’NİN DİNÎ HOŞGÖRÜSÜNE BİR ÖRNEK: SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESİ

Yazar: çİSE BALTACIDanışman: DOç. DR. YAHYA BAĞçECİYer Bilgisi: Erciyes üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Araştırmaları Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Kayseri’de bulunan Surp Krikor Kilisesi’nin demografik yapısının incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmada ayrıca Osmanlı Devleti’nde yaşayan Er...

Tamamı için Tıklayın.