Kaynaklar

ERMENİ SORUNUNUN ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN BİR BOYUTU OLARAK YENİDEN ORTAYA ÇIKMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 1960-1990

Yazar: YELİZ GüNEŞDanışman: YRD. DOç. BİRTEN çELİKYer Bilgisi: Orta Doğu Teknik üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortadoğu Araştırmaları Anabilim DalıKonu: Siyasal Bilimler; Tarih; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2010) özet: “Bu tez, 1960 ve 1990 yılları arasında, Ermeni sorununun, Ermeni milliyetçiliğinin bir boyutu olarak yeniden ortaya çıkışını ve bunun Türkiye üzerindeki etkil...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ KATAGİKOSU MIGIRDIÇ KIRIMYAN VE ERMENİ MESELESİNDEKİ ROLÜ

Yazar: FİKRETTİN YAVUZDanışman: YRD. DOç. DR. ENİS ŞAHİNYer Bilgisi: Sakarya üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2004) özet: “Uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin önüne engeller çıkaran Ermeni meselesi, yaklaşık 150 yıllık bir tarihe sahiptir. Bu meselenin ortaya çıkması ve uluslararası bir sorun h...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ DİASPORASI’NIN ERMENİSTAN İÇ POLİTİKASI ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazar: ELİF ARSLANDanışman: Y.DOç.DR. BEKİR GüNAYYer Bilgisi: Kocaeli üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2006) özet: “Bu tezde amaç dünyanın çeşitli ülkelerine göç ederek Ermeni Diasporası’nı oluşturan Ermenileri tanımak ve bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine yaptıkları faaliyetleri Türk kamuoyuna t...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNDE GÖREV YAPAN ERMENİ MEBUSLAR VE FAALİYETLERİ

Yazar: YILMAZ KOçDanışman: PROF. DR. SADIK SARISAMANYer Bilgisi: Afyon Kocatepe üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2009) özet: “Osmanlı parlamentosunda azınlıklar da temsil edilmişlerdir. Azınlıklar içerisinde yer alan Ermenilerden, Birinci Meşrutiyet döneminde onsekiz, İkinci Meşrutiyet döneminde ondokuz mebus, Osmanlı Mebusan...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK ROMANINDA ERMENİLER (1874-2010)

Yazar: ERTAN ENGİNDanışman: PROF. DR. SEMA UĞURCANYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim DalıKonu: Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Tezi (2010) özet: “Türk romanında Ermenilere hem ulus hem de roman kişisi olarak çok sayıda eserde değinildiğini, yer verildiğini söylemek mümkündür. Ya...

Tamamı için Tıklayın.

THE TIMES GAZETESİNE GÖRE 1896-1897 YILLARINDA ERMENİ SORUNU

Yazar: YüKSEL KABADAYIDanışman: DOç.DR. HALUK SELVİYer Bilgisi: Sakarya üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2006) özet: “Osmanlı Devleti’ni hem de Türkiye Cumhuriyetini uzun süre meşgul eden Ermeni Sorununda İngiltere önemli bir rol oynamıştır. İngiltere’de yayınlanan The Times Gazetesinde çı...

Tamamı için Tıklayın.