Kaynaklar

CUMHURİYET DÖNEMİNE KADAR TÜRK-ERMENİ MESELESİ

Yazar: TURGAY SöYLEMEZDanışman: Y.DOç.DR. ERGüNöZ AKçORAYer Bilgisi: Fırat üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2002) özet: “Türkler Anadolu kapılarını Malazgirt zaferi ile açtıktan sonra Bizans’ın zulmü ile inleyen Ermeni toplumunun da kurtarıcısı olmuşlar asırlarca birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik içinde içice yaşamayı başarmıştır. Tü...

Tamamı için Tıklayın.

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKAS CEPHESİ’NDE TİFÜSLE MÜCADELE

Yazar: MUSTAFA KARATEPEDanışman: DOç.DR. MEBRURE DEĞER ; PROF.DR. AYTEN ALTINTAŞYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüKonu: Deontoloji ve Tıp Tarihi Doktora Tezi (1999) özet: “Tifüs özellikle savaş yıllarında salgınlar yapmış bir infeksiyon hastalığıdır. Hastalık salgın dönemlerinde binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. 1853 yılında Kırım Savaşı’nda tifüs’den...

Tamamı için Tıklayın.

PARİS KONFERANSI’NDA ŞERİF PAŞA’NIN FAALİYETLERİ VE DOĞU ANADOLU AHALİSİNİN DURUMU

Yazar: SEDEF BULUTDanışman: DOç.DR. MEHMET ŞAHİNGöZYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (1998) öZET: “ “Paris Konferansında Şerif Paşa’nın Faaliyetleri ve Doğu Anadolu Ahalisinin Durumu” adlı tez çalışmasının ana konusunu Şerif Paşa’nın Paris’teki çalışmaları ve kendisine yöneltilen tepkiler oluşturmaktadı...

Tamamı için Tıklayın.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA İNGİLTERE VE ABD’NİN OSMANLI DEVLETİ’NE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN AMERİKAN VE İNGİLİZ BASINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yazar: AYTüL TAMERDanışman: PROF. DR. çAĞRI ERHANYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim DalıKonu: Gazetecilik; Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2010) özet: “Propaganda çağı olarak adlandırılan 20. yüzyılın başlangıç noktası Birinci Dünya Savaşı’dır. Endüstri devrimi sonrasında sömürgecilikten emperyalizme geçiş yapan devletlerin dış polit...

Tamamı için Tıklayın.

BİR OSMANLI BİNBAŞISI OSMAN NURİ KÖKKILIÇ’IN GÜNLÜĞÜ (1913-1917)

Yazar: SEVGİ KöKKILIç UNCUDanışman: YRD. DOç. DR. ERCAN çELEBİYer Bilgisi: Kastamonu üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2012) özet: “Günlükler, tarih araştırmalarında başvurulabilecek önemli yazılı kaynaklar arasında yer almaktadır. özellikle önemli tarihî olaylara şahitlik yapmış ya da tarihe yön vermiş kişilerin elinden çıkmışsa, bu d...

Tamamı için Tıklayın.

1914-1945 YILLARI ARASI TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ

Yazar: MERAL HALİFEOĞLUDanışman: PROF. DR. ERDAL AçIKSESYer Bilgisi: Fırat üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2012) özet: “Bu çalışma; 1914-1945 yılları arası Türk-Amerikan ilişkilerini ele almakla birlikte, iki ülke arasındaki siyasî, ticarî, kültürel, diplomatik ve eğitim faaliyetlerini içermektedir. İkili ilişkiler ilk olarak Osmanl...

Tamamı için Tıklayın.