Kaynaklar

TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİNİN KOPUŞ SÜRECİNDE SON AŞAMA (1911-1914)

Yazar: öNDER KOCATüRKDanışman: PROF. DR. SABAHATTİN öZELYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2010) özet: “1911-1914 yılları tarihte Osmanlı Devleti ve İngiltere ilişkileri açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı kritik bir dönemdir....

Tamamı için Tıklayın.

İTTİHAD VE TERAKKİ LİDERLERİNDEN DOKTOR BAHAEDDİN ŞAKİR BEY

Yazar: ALAATTİN UCADanışman: PROF. DR. YAVUZ ASLANYer Bilgisi: Atatürk üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2009) özet: “Bu çalısma İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin liderlerinden Dr. Bahaeddin Sakir Bey’in hayatı, eserleri ve fikirlerini konu almaktadır. O bir doktordu. Askeri Tıbbiye’den mezun oldu. Fakat tıptan daha çok siyasetle i...

Tamamı için Tıklayın.

AHMED CEMAL PAŞA (1872-1922) ASKERİ VE SİYASİ HAYATI

Yazar: NEVZAT ARTUçDanışman: PROF.DR. BAYRAM KODAMANYer Bilgisi: Süleyman Demirel üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2005) özet: “Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin son on yılına damgasını vurmuş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üçüncü ismi Ahmed Cemal Paşa’nın askeri ve siyasi hayatını inceleyerek, söz konusu dönemin tar...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ (TEHCİRDEN GÜNÜMÜZE)

Yazar: BERNA TüRKDOĞANDanışman: PROF.DR. AZMİ SüSLüYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Tarih Doktora Tezi (2006) özet: “Bu çalışmanın giriş kısmında Ermeni sorununun tarihçinin sorumluluğu çerçevesinde işlenmesi gerektiği, bu konudaki yanıltma çabalarından bahsederek propagandanın önemi belirtilmiştir. Birinci Bölümünde; konuya, Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin...

Tamamı için Tıklayın.

MONDROS MÜTAREKESİ SONRASINDA İSTANBUL HÜKÜMETLERİ VE ERMENİLER

Yazar: AKIN çELİKDanışman: PROF. DR. SABAHATTİN öZELYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2010) özet: “Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra, Osmanlı siyasi yaşamı açısından yeni bir dönem başlamıştır. Bu süreç istikrarsız bir süreçti...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞ VE GELİŞİM SÜRECİNDE İSTANBUL ERMENİ PATRİKHANESİ’NİN TUTUMU (1878-1923)

Yazar: RAMAZAN ERHAN GüLLüDanışman: PROF. DR. ALİ ARSLANYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2013) özet: “Osmanlı Devleti’nin özellikle son yüzyılına damgasını vuran en ciddi problemlerden biri olan Ermeni sorunu, ortaya çıkış ve gelişim süreci itibariyle çok farklı boyutlara sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Ermeni Patrikhan...

Tamamı için Tıklayın.