Kaynaklar

TASVİR-İ EFKAR’DA ERMENİ MESELESİ 1914-1918

Yazar: SERKAN GüLDanışman: DOç.DR. öMER TURANYer Bilgisi: Orta Doğu Teknik üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2006) özet: “Bu çalışmada, tarih metodolojisi çerçevesi içinde, Ermeni Meselesi’nin 1914-1918 tarihleri arasındaki dönemi bazı yönleri ile ele alınmıştır. Bu dönemde Türkiye’de yayınlanmakta olan günlük Tasvir-i Efkar gaze...

Tamamı için Tıklayın.

TARİH BOYUNCA ERMENİLER VE ERMENİ MESELESİ

Yazar: MEHMET ALİ KILIçDanışman: PROF.DR. ABDüLKADİR AKçİNYer Bilgisi: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Strateji Bilimi Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2003) özet: “Günümüzde temel dayanağı olmayan, Sevr’i gündemde tutmak ve Türkiye’nin üniter yapısı üzerinde hesapları olan bazı batılı ve komşu ülkelerin kullandıkları Ermeni Sorunu’nun gele...

Tamamı için Tıklayın.

NURİ PAŞA (KİLLİGİL), HAYATI ASKERİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ

Yazar: İSMAİL öZERDanışman: PROF.DR. SEMİH YALçINYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim DalıKonu: Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (2005) özet: “Tezimiz, Nuri Paşa (Killigil)’in Hayatı Askerî ve Siyasî Faaliyetlerini içermektedir. Nuri Paşa’nın askerlik hayatı, Paşa’nın 1911-1912 Türk İtalyan Harbi’nde...

Tamamı için Tıklayın.

MONDROS’TAN GÜMRÜ’YE TÜRK BASININDA ERMENİ SORUNU ALEMDAR VE HADİS GAZETELERİ (1918-1920)

Yazar: RESUL DEĞİRMENCİDanışman: DOç.DR. FATMA ACUNYer Bilgisi: Hacettepe üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (2003) özet: “Tarih boyunca Türk-Ermeni ilişkilerine bakıldığında, 11. yüzyıldan 19. yüzyılın son çeyreğine kadar, isyan veya siyasi türden herhangi bir sorun yaşanmad...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASININ TEMELLERİ VE HEDEFLERİ

Yazar: SüVEYDA çITTIRDanışman: Y.DOç.DR. çINAR öZENYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2003) özet: “M.ö. 7. yüzyılda Friglerin bir kolu olarak Balkanlardan gelen bir halk, Anadolu’nun yerli halkları ile karışmış, bölge, üzerinde yaşayan bu halka kendi adını vermiş ve bu halk kendisine E...

Tamamı için Tıklayın.

TARİHTE TÜRK ERMENİ MÜNASEBETLERİ VE BAZI YAYIN ORGANLARINDA ERMENİ MESELESİ (1878-1925)

Yazar: NECATİ çAVDARDanışman: PROF.DR. İSMAİL öZçELİKYer Bilgisi: Kırıkkale üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2001) özet: “XIX. asır, tarihin en önemli olaylarının yaşandığı, özellikle Avrupa’nın bir çok meseleyi çözmek için mücadele içinde bulunduğu bir tarih dilimi olmuştur. XIX. asır aynı zamanda, Osmanlı Devleti’nin tükeniş v...

Tamamı için Tıklayın.