Kaynaklar

PARLAMENTO KARARLARI ÇERÇEVESİNDE SOYKIRIM İDDİALARININ YABANCI BASINDA YENİDEN İNŞASI (1965-2007)

Yazar: YILDIZ DEVECİ BOZKUŞDanışman: PROF. DR. NEŞE öZDENYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Tarih Bölümü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi Doktora Tezi (2011) özet: “Ermeni soykırım iddiaları ve bunlara ilişkin Parlamento kararlarında Soğuk Savaş döneminde nasıl bir değişim...

Tamamı için Tıklayın.

POLİTİK PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA ERMENİ KİMLİĞİNİN SİYASALLAŞTIRILMASI (HAYTOUG DERGİSİ ÖRNEĞİ)

Yazar: BAHAR SENEM çEVİK ERSAYDIDanışman: PROF. DR. öZLEN öZGENYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim DalıKonu: Halkla İlişkiler; Siyasal Bilimler Doktora Tezi (2011) özet: “ABD’de yaşayan yaklaşık 1 buçuk milyon Ermeni’nin büyük bir çoğunluğu kimliğini siyasallaştırmıştır. Ermeni kökenli Amerikalıların önemli bir kısmı evlatların...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE ERMENİ MESELESİ (1918-1923)

Yazar: KAMİL NECDET ARDanışman: YRD. DOç. DR. HASAN MERTYer Bilgisi: Ege üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2009) özet: “Türk – Amerikan İlişkileri çerçevesinde Ermeni Meselesi (1918-1923) isimli bu çalışma Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden başlayarak Kurtu...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ DIŞ POLİTİKASINDA ERMENİ SORUNU: 1896 OSMANLI BANKASI BASKINI ÖRNEĞİ

Yazar: FİKRETTİN YAVUZDanışman: DOç. DR. HALUK SELVİYer Bilgisi: Sakarya üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2009) özet: “XIX. yüzyılının sonunda Osmanlı Devleti’nin dış politikasındaki en önemli meselelerden biri Ermeni Sorunu idi. Günümüzde Ermeni Sorunu denildiğinde sadece 1915 tehcir olayı akla gelmektedir. Hâlbuki Erm...

Tamamı için Tıklayın.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ERMENİ TOPLUMU VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK LOBİ FAALİYETLERİ

Yazar: ŞENOL KANTARCIDanışman: DOç.DR. SELAMİ KILIçYer Bilgisi: Atatürk üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Tarih Doktora Tezi (2003) özet: “Ermeni sorunu Ermeni-Amerikan, Türk-Amerikan ve Türk-Ermeni ilişkilerinde daima önemli bir rol üstlenmiştir. Türk-Amerikan ilişkileri ve bu ilişkilerde Ermeni faktörü, Ermeni sorununun Amerikan politikası içerisinde yerini alması XIX. yüzyıldan XXI. yü...

Tamamı için Tıklayın.

FRANSIZ BASINI VE TÜRK-ERMENİ MESELESİ

Yazar: HİCABETTİN SARIDanışman: PROF.DR. ALİ İHSAN GENCERYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi Doktora Tezi (2003) özet: “II. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı Devleti’nde mutlak monarşi yıkılmış ve anayasal monarşiye geçilmiş, sansür ve gizli polis lavedilmiş, il&a...

Tamamı için Tıklayın.