Kaynaklar

19. VE 20. YÜZYIL DÖNEMECİNDE AMERİKA’DA ERMENİ SORUNU YANSIMALARI: TÜRKİYE VE ERMENİ MEZALİMİ KİTAP ÖRNEĞİ

Yazar: ELçİN YILMAZDanışman: PROF. DR. BAYRAM BAYRAKDARYer Bilgisi: Dokuz Eylül üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Karşılaştırmalı Tarih Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2013) özet: “Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıllarca huzur ve barış içinde yaşayan, siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan haklara sahip olan bir milletti. özellikle Fatih Sultan Mehmet dönem...

Tamamı için Tıklayın.

BULGARİSTAN’DAKİ ERMENİ KOMİTELERİNİN OSMANLI DEVLETİ ALEYHİNE FAALİYETLERİ (1890-1918)

Yazar: BüLENT YILDIRIMDanışman: PROF. DR. CEZMİ ERASLANYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2010) özet: “1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın ardından imzalanan Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin karşısına büyük devletlerin müdahalelerine açık iki önemli sorun çı...

Tamamı için Tıklayın.

İSTANBUL’DA ERMENİ CEMAATLERİ ARASINDAKİ DİNİ VE İDARİ İHTİLAFLAR VE TARTIŞMALAR

Yazar: AHMET TüRKANDanışman: PROF. DR. MEHMET AYDINYer Bilgisi: Selçuk üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Dinler Tarihi Bilim DalıKonu: Din; Tarih Doktora Tezi (2011) özet: “İstanbul’daki Ermeniler arasında meydana gelen dini ve idari ihtilafların başlangıcı Katolik misyonerlerin çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. Katolikleşen Ermeniler, Ermeni Patr...

Tamamı için Tıklayın.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNDE RUSYA VE İRAN FAKTÖRÜ (1828-2000)

Yazar: EMİN ŞIHALİYEVDanışman: PROF.DR. YAVUZ ERCANYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2004) özet: “Azerbaycan – Ermenistan ilişkilerinde Rusya, İran faktörünün ve Türkiye’nin tutumunun incelendiği bu çalışmada, öncelikle jeopolitik açıdan büyük bir konuma sahip Güney Kafkasya’nın bölgesel oyuncular olan Rusya,...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ’NDE AMERİKALI MİSYONERLER VE VAN ERMENİ İSYANI (1896)

Yazar: DİLŞEN İNCE ERDOĞANDanışman: PROF.DR. ENGİN BERBER; PROF.DR. ERGüN AYBARS; PROF.DR. SABRİ SüRGEVİLYer Bilgisi: Dokuz Eylül üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2007) özet: “ ‘Osmanlı Devleti’nde Amerikalı Misyonerler ve Van İsyanı (1896)’ başlıklı doktora çalışmasında, XIX. yüz...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ MESELESİ’NDE İRAN’IN ROLÜ VE OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ (1876-1909)

Yazar: GöKHAN BOLATDanışman: PROF. DR. M. METİN HüLAGüYer Bilgisi: Erciyes üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2010) özet: “Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Ermeni isyanlarında Osmanlı-İran sınırı ve İran toprakları Anadolu’ya yapılan saldırılarda yoğun bir şe...

Tamamı için Tıklayın.