Kaynaklar

TÜRK TARİHİNDE ERMENİLER VE ERMENİ-RUS İLİŞKİLERİ

Yazar: ŞİNASİ EROLDanışman: Y.DOç.DR. M. SALİH MERCANYer Bilgisi: Yüzüncü Yıl üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2003) özet: “Türk Tarihinde Ermeniler ve Ermeni-Rus İlişkileri” adlı yüksek lisans bitirme tezi dört bölümden meydana gelmektedir. Ana bölümlere geçilmeden önce giriş bölümünde Ermeni kimliği hakkında bilgi verilerek Ermenilerin menşei ve tarih sa...

Tamamı için Tıklayın.

1909 ADANA ERMENİ OLAYLARI

Yazar: EMİNE DURAN PANCARDanışman: DOç. DR. AYHAN öZTüRKYer Bilgisi: Erciyes üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2004) özet: “Ermeni toplumunda milliyetçilik yolundaki kıpırdanma, 18. yüzyıl öncesine kadar gitmekle birlikte; 1863’de “Ermeni Millet Nizamnamesi”nin kabul edilmesi, 1877-1878 Osmanlı Savaşı sonucunda imzalanan Ay...

Tamamı için Tıklayın.

İZMİT MUTASARRIFLIĞINDA ERMENİLER VE TEHCİRLERİ (1888-1919)

Yazar: BAYRAM çAKICIDanışman: PROF.DR. ATİLLA çETİNYer Bilgisi: Sakarya üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (1998) özet: “Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında uyguladığı “tehcir olayı” uluslararası gündemden düşmeyen bir meseledir. Osmanlı Devleti başkentinin yanı başında bir vilayet konumunda olan İzmit Mutasarrıflığı’nda yaşayan 325.000 kişiden...

Tamamı için Tıklayın.

KOZAN SANCAĞINDA YAŞAYAN OSMANLI ERMENİLERİNİN SİYASİ FAALİYETLERİ

Yazar: ŞAMİL YAZANDanışman: PROF. M. VEDAT GüRBüZYer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2011) özet: “Bu çalışmada Kozan Sancağında yaşayan Ermenilerin 1865-1920 tarihleri arasındaki siyasî faaliyetleri incelenmiştir. 1877-1878 tarihlerinden sonra Ermeni Sorunu’nun uluslararası boyut kazanmasıyla Fransa ve İn...

Tamamı için Tıklayın.

1909 ADANA ERMENİ İSYANI VE MECLİS-İ MEBUSAN’DA GÖRÜŞÜLMESİ

Yazar: OĞUZHAN öZTüRKDanışman: YRD. DOç. DR. HAMDİ DOĞANYer Bilgisi: Niğde üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2004) özet: “1909 Adana Ermeni İsyanı’nın Osmanlı Mebusan Meclisi’nde görüşülmesini esas alan bu çalışma, “Giriş”, dört bölüm ve “Sonuç”tan oluşmaktadır. Giriş’te, genel olarak Ermeni-Türk ilişkilerine temas edilmi...

Tamamı için Tıklayın.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA DOĞU CEPHESİ

Yazar: üLKü çALIŞKANDanışman: PROF.DR. İLKER ALPYer Bilgisi: Trakya üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (2003) özet: “Rus çarlığı 1917 Komünist Devrimi’yle yıkılınca Bolşevik Hükümeti, Osmanlı Devleti ile savaşa son vermek üzere 5 Aralık 1917’de Erzincan Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı. Sovyet Rusya ve İtti...

Tamamı için Tıklayın.