Kaynaklar

TEHCİRİN SONUÇLARI: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI ERMENİ NÜFUSU VE JAMANAK GAZETESİ

Yazar: ARİ ŞEKERYANDanışman: PROF. DR. SELİM DERİNGİLYer Bilgisi: Boğaziçi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) özet: “Bu tezin temel amacı, Osmanlı Ermenilerinin Osmanlı Hükümeti tarafından zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra neler yaşadıklarını incelemektir. Mevcut tarih yazımında görünen o ki, konu üzerine yapılan çalışmalar çoğu...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ TEHCİRİ VE ADAPAZARI ERMENİLERİ

Yazar: HALUK ŞENGüLDanışman: DOç. DR. NECATİ AKSANYARYer Bilgisi: Dumlupınar üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) özet: “Ermeni tehciri XX. yüzyılın başından beri ülkemizde ve dünya gündeminde bir sorun haline gelmiş veya bir şekilde getirilmiştir ve Türk milletine karşı yapılan asılsız suçlamaların kaynağı olmuştur. Türkler ile Ermeniler...

Tamamı için Tıklayın.

ANADOLU’DA ERMENİ OLMAK: KAYIP VE TELAFİ ANLATILARI

Yazar: CAN öZDENDanışman: PROF. DR. ARZU öZTüRKMENYer Bilgisi: Boğaziçi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) özet: “Geçtiğimiz yıllarda, Anadolu’dan İstanbul’a göç etmiş Ermenilerle yapılan sözlü tarih araştırmasına dayanan bu çalışma günümüzde Ermeni kimliğinin nasıl oluştuğunu incelemektedir. Soykırımdan sonra Anadolu’...

Tamamı için Tıklayın.

SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN 19. YÜZYIL DİYARBAKIR ERMENİLERİ

Yazar: KASIM ERTAŞDanışman: PROF. DR. İSMAİL SAFA üSTüNYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2014) özet: “Sosyo-kültürel açıdan 19. yüzyıl Osmanlısındaki Diyarbakır Ermenilerini konu alan bu çalışma, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında; Ermenilerin etnik kökeni, Anadolu...

Tamamı için Tıklayın.

BİR KENTİN DÖNÜŞÜMÜ: KAYSERİ’DE SAVAŞ, DEMOGRAFİK DEĞİŞİM VE VURGUNCULUK (1915-1920)

Yazar: OYA GöZEL DURMAZDanışman: DOç. DR. FERDAN ERGUTYer Bilgisi: Orta Doğu Teknik üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2014) özet: “Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı süresince yaşanan demografik dönüşüm Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu temellerinden biri olmuştur. Söz konusu dönüşüm Ermeni tehciri, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekle...

Tamamı için Tıklayın.

KAYSERİ KURASINDA MİLLET-İ ERMENİ NÜFUS DEFTERİ TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ

Yazar: AHMET TAŞARDanışman: DOç. DR. HAVA SELçUKYer Bilgisi: Erciyes üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) özet: “Kayseri Kurasında Millet-i Ermeni nüfus defteri metin içerisindeki tarihlerden anlaşıldığı üzere 1846-1847 yıllarında yazılmış olduğu anlaşılmaktadır. Defterde Bilviran, Derevenk, E...

Tamamı için Tıklayın.