Kaynaklar

1915 DİYARBEKİR VİLAYETİNDE ERMENİ TEHCİRİ

Yazar: HüSEYİN KURTDanışman: DOç. DR. AYŞE SILA çEHRELİYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim DalıKonu: Siyasal Bilimler; Tarih Doktora Tezi (2019) özet: “Ermeni sorunu, 1878 Berlin Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti’nde bir ıslahat konusu olarak gündeme gelmiştir. Bu tarihten sonra büyük güçler tarafın...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ’NİN DİNÎ HOŞGÖRÜSÜNE BİR ÖRNEK: SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESİ

Yazar: çİSE BALTACIDanışman: DOç. DR. YAHYA BAĞçECİYer Bilgisi: Erciyes üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Araştırmaları Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Kayseri’de bulunan Surp Krikor Kilisesi’nin demografik yapısının incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmada ayrıca Osmanlı Devleti’nde yaşayan Er...

Tamamı için Tıklayın.

II. MEŞRUTİYET’TEN I. DÜNYA SAVAŞI’NA KÜRT-ERMENİ İLİŞKİLERİ (1908-1915)

Yazar: DEMET CANSIZDanışman: PROF. DR. SüLEYMAN BEYOĞLUYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı / Cumhuriyet Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2019) özet: “19. yüzyılda feodal yaşam tarzının egemen olduğu Doğu Anadolu’da Kürtlerin aşiret şeklinde örgütlendiğini görüyoruz. Bu yapı içinde yerleşik, göçebe ya da yarı göçebe bir şekil...

Tamamı için Tıklayın.

11 NUMARALI ERMENİ BERAT DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TRANSKRİPSİYONU (1911-1916)

Yazar: SEMRA KORKMAZDanışman: PROF. DR. MEHMET ALAADDİN YALçINKAYAYer Bilgisi: Karadeniz Teknik üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Bu çalışmada, 1911 ve 1916 yıllarını kapsayan 11 Numaralı Ermeni Berat Defteri’nin transkripsiyonu yapılarak XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni...

Tamamı için Tıklayın.

TARİHÎ OLAYLAR IŞIĞINDA ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ERMENİ TALEPLERİ

Yazar: İBRAHİM ERCAN çOBANOĞLUDanışman: PROF. DR. COŞKUN TOPALYer Bilgisi: Karadeniz Teknik üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ‘Ermeni Zorunlu Sevki’ ve sonrasında yaşanan olaylar bugün dahi Türk dış politikasının en önemli sorunlarından biri...

Tamamı için Tıklayın.

AZERBAYCAN’A KARŞI YÖNELMİŞ ERMENİ TERÖRİZMİNİN MAHİYETİ, NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Yazar: RASHAD RZAYEVDanışman: PROF. DR. KAMİL VELİYer Bilgisi: İstanbul Aydın üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim DalıKonu: Siyasal Bilimler; Tarih; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Organize suç faaliyeti ve özellikle terörizm ulusal sınırların ötesine geçmiş ve dünya toplumunu tehdit e...

Tamamı için Tıklayın.