Kaynaklar

OSMANLI REFORM ÇAĞINDA ERMENİ MİLLETİ (1808-1876)

Yazar: ERDAL çETİNTAŞDanışman: DOç.DR. MEHMET öZYer Bilgisi: Hacettepe üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Tarih Doktora Tezi (2002) özet: “Osmanlı gayrimüslim milletleri arasında Türklerle en fazla kaynaşmış unsur olan Ermeniler, devletin tebaasına sağladığı imkânları en iyi şekilde kullanarak devlet ve toplum nazarında muteber bir yer kazanmışlardır. Devlet kademelerinde önemli mevk...

Tamamı için Tıklayın.