Kaynaklar

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNDE RUSYA VE İRAN FAKTÖRÜ (1828-2000)

Yazar: EMİN ŞIHALİYEVDanışman: PROF.DR. YAVUZ ERCANYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2004) özet: “Azerbaycan – Ermenistan ilişkilerinde Rusya, İran faktörünün ve Türkiye’nin tutumunun incelendiği bu çalışmada, öncelikle jeopolitik açıdan büyük bir konuma sahip Güney Kafkasya’nın bölgesel oyuncular olan Rusya,...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI DEVLETİ’NDE AMERİKALI MİSYONERLER VE VAN ERMENİ İSYANI (1896)

Yazar: DİLŞEN İNCE ERDOĞANDanışman: PROF.DR. ENGİN BERBER; PROF.DR. ERGüN AYBARS; PROF.DR. SABRİ SüRGEVİLYer Bilgisi: Dokuz Eylül üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2007) özet: “‘Osmanlı Devleti’nde Amerikalı Misyonerler ve Van İsyanı (1896)’ başlıklı doktora çalışmasında, XIX. yüzyı...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ MESELESİ’NDE İRAN’IN ROLÜ VE OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ (1876-1909)

Yazar: GöKHAN BOLATDanışman: PROF. DR. M. METİN HüLAGüYer Bilgisi: Erciyes üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2010) özet: “Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Ermeni isyanlarında Osmanlı-İran sınırı ve İran toprakları Anadolu’ya yapılan saldırılarda yoğun bir şe...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI REFORM ÇAĞINDA ERMENİ MİLLETİ (1808-1876)

Yazar: ERDAL çETİNTAŞDanışman: DOç.DR. MEHMET öZYer Bilgisi: Hacettepe üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Tarih Doktora Tezi (2002) özet: “Osmanlı gayrimüslim milletleri arasında Türklerle en fazla kaynaşmış unsur olan Ermeniler, devletin tebaasına sağladığı imkânları en iyi şekilde kullanarak devlet ve toplum nazarında muteber bir yer kazanmışlardır. Devlet kademelerinde önemli mevk...

Tamamı için Tıklayın.