Kaynaklar

ERMENİLERİN DİLİNDEN TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ: DEVLETE SADAKAT GÖSTEREN ERMENİLER (1878-1908)

Yazar: RüMEYSA üLKüDanışman: PROF. DR. RECEP KARACAKAYAYer Bilgisi: İstanbul Medeniyet üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Ermeni komitelerinin bağımsız bir devlet kurmak amacıyla özellikle 1890’lı yıllardan itibaren isyanlar çıkarması, Anadolu’da birçok Türk ve Ermeni’nin ölümüne sebep olmuştur. Ermeni ihtilal...

Tamamı için Tıklayın.

XIX VE XX. YÜZYILLARA AİT ERMENİCE DERLEME ŞİİR KİTAPLARINDA TÜRK İMGESİ

Yazar: ERCAN CİHAN ULUPINARDanışman: PROF. DR. BİRSEN KARACAYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kafkas Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı / Ermeni Dili ve Edebiyatı Bilim DalıKonu: Halk Bilimi Doktora Tezi (2019) özet: “çalışmamızda Ermeni kültüründe ‘öteki’ olarak yaratılan Türk imgesinin derleme şiir kitaplarına yansıması tarihsel bir perspektife dayanarak in...

Tamamı için Tıklayın.

MUŞ’TA YAŞANAN ERMENİ OLAYLARI (1885-1920)

Yazar: SEMRA TOMBULDanışman: DR. öĞR. üYESİ MUSTAFA çABUKYer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Köklü bir tarihe sahip olan Muş bölgesi birçok farklı medeniyete ve ulusa ev sahipliği yapmıştır. Sultan Alparslan’ın 1071 Malazgirt Zaferi ile kapıları Türklere ve Müslümanlara açılan bölgede Hr...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ TEHCİRİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Yazar: FEHMİ KURTULUŞDanışman: PROF. DR. KEMAL ARIYer Bilgisi: Dokuz Eylül üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Yüzyıllardan beri Anadolu coğrafyasında Türkler ve Ermeniler birlikte yaşadılar. On dokuzuncu yüzyıla kadar Ermeniler ile Türkler arasında iyi bir uyum vardı....

Tamamı için Tıklayın.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ERMENİ MESELESİNİN İNGİLİZ BASININA YANSIMALARI (1914-1918)

Yazar: ADNAN KORGANDanışman: PROF. DR. MEHMET öZDENYer Bilgisi: Hacettepe üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Ermeni Meselesi XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında, Osmanlı Devleti için hem idari hem siyasi hem de diplomatik açıdan önemli bir sorun olmuştur. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ile...

Tamamı için Tıklayın.

BİR ERMENİ PROPAGANDA DERGİSİ: THE ARMENIAN HERALD (1917-1919)

Yazar: ELİF KAYMAKDanışman: PROF. DR. öNDER DUMANYer Bilgisi: Ondokuz Mayıs üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2018) özet: “Yüzyıllar boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kendi etnik kimliklerini koruyarak, dini özgürlüklerini yaşayarak, barış içinde huzurlu bir hayat süren Ermeniler Osmanlı Devleti’nin önemli kademelerinde bulunmuştur....

Tamamı için Tıklayın.