Kaynaklar

ERMENİ MESELESİNİN HUKUKİ BOYUTU

Yazar: HANDE SEHER DEMİRDanışman: DOç. DR. öMER KESKİNSOYYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim DalıKonu: Hukuk Doktora Tezi (2018) özet: “Büyük Savaş sürecinde idari bir tedbir olarak alınan Ermeni sevk ve iskân kararı ve bu kararın bir uzantısı olan emval-i metruke tasfiyesinden doğan, mülkiyet hakkı ve soykırım suçu iddiaları zemininde geliştirilen...

Tamamı için Tıklayın.

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ERMENİLERDE DEVLET TOPLUM VE KİMLİK TARTIŞMALARI (1908-1914)

Yazar: İSMAİL YILDIZDanışman: PROF. DR. MUSTAFA TURANYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2018) özet: “çalışma 1908-1914 yıllarını kapsamaktadır. çalışmada II. Meşrutiyet Dönemi’nde Ermenilerin devlet yönetimi, toplum ve kimlikle ilgili konularda düşüncelerine yer verilmiştir. üç bölümde...

Tamamı için Tıklayın.

AYASTEFANOS’TAN TEHCİR’E ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİ (1878-1915)

Yazar: RAVAN AHMADOVDanışman: DR. öĞR. üYESİ GöKHAN ERDEMYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2018) özet: “Bu tezde, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan Ermeni milliyetçi hareketinin gelişimi ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Ermeni milliyetçi hareketinin ortaya çıkmasını sağlayan faktörle...

Tamamı için Tıklayın.

AVRUPA’DA ERMENİ LOBİCİLİĞİ: TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Yazar: DUYGU DANDanışman: DOç. DR. ARMAĞAN EMRE çAKIRYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Siyasal Bilimler; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2018) özet: “20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ivme kazanan küreselleşme beraberinde siyasal, sosyo-kültürel ve ekonomik radikal bir dönüşümü getirmişt...

Tamamı için Tıklayın.

ÖRGÜTLENME VE TERÖRİZM BAĞLAMINDA LOZAN BARIŞ KONFERANSI’NDA ERMENİLER VE SONRASINDA ERMENİ DİASPORASININ FAALİYETLERİ

Yazar: BüNYAMİN çAPDanışman: DR. öĞR. üYESİ YUNUS EMRE TANSüYer Bilgisi: Gaziantep üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim DalıKonu: Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2018) özet: “Bu çalışmamızda, Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile hukuken sona eren Ermeni sorununun yaklaşık elli yıl sonra sözde soykırım iddiaları ileri sürülerek terör y...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRKİYE’NİN TEK ERMENİ KÖYÜ VAKIFLI (HATAY-SAMANDAĞ) ÜZERİNE BİR TOPLUMSAL COĞRAFYA ARAŞTIRMASI

Yazar: SERAP AKSOYDanışman: PROF. DR. MEHMET ZEYDİN YILDIZYer Bilgisi: Van Yüzüncü Yıl üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim DalıKonu: Coğrafya Yüksek Lisans Tezi (2018) özet: “Bu tez kültür, kimlik, etnisite, gibi kavramları kültürel coğrafya ve farklı sosyal bilim disiplinleri çerçevesinde ele almıştır. çalışma Hatay’ın Samandağ İlçesi Vakıflı köyünde...

Tamamı için Tıklayın.