Kaynaklar

TÜRK BASININDA ERMENİ ALGISI (1923-1938)

Yazar: VOLKAN UNANDanışman: DR. öĞR. üYESİ MERAL BALCIYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2018) özet: “Osmanlı İmparatorluğu döneminde ‘millet-i sadıka’ olarak anılan Ermenilerin, imparatorluğun son dönemlerinde çeşitli sebepler dolayısıyla, bir kısmının devlete karşı yıkıcı...

Tamamı için Tıklayın.

19. YÜZYIL SONLARINDAN GÜNÜMÜZE ERMENİ SİYASİ DÜŞÜNCESİ VE SİYASİ PARTİLER

Yazar: NAGİF HAMZAYEVDanışman: PROF. DR. ERDAL AçIKSESYer Bilgisi: Fırat üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2018) özet: “Bu çalışma, 19. yüzyılın sonlarından günümüze Ermeni siyasi düşüncesi ve siyasi partiler konusunu ele almaktadır. çalışmada 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı ve Rusya İmparatorluğu’nda yaşanan siyasi, ekonomik ve güvenlik ola...

Tamamı için Tıklayın.

İKİNCİ MEŞRUTİYET VE MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA KÜRT-ERMENİ İLİŞKİLERİ

Yazar: BAYRAM AYNADanışman: PROF. DR. AHMET EYİCİLYer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Tarih Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2018) özet: “Ermeniler ve Kürtler, Osmanlı Devleti hâkimiyetinde yüzyıllarca barış içinde yaşadı. 19. yüzyıl başlarından itibaren başta Amerika, İngiltere, Fransız misyonerler ve Rus ajanların bozguncul...

Tamamı için Tıklayın.

ÇETECİ (ARMEN GARO)-MEBUS-DİPLOMAT BİR OSMANLI ERMENİSİ: KARAKİN PASTIRMACIYAN (1872-1923)

Yazar: çİĞDEM TüRKMENDanışman: PROF. DR. ENİS ŞAHİNYer Bilgisi: Sakarya üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2018) özet: “1908 yılında Meşrutiyetin ilan edilmesi ile yapılan Meclis-i Mebusan seçimleri, çoğunluğu sosyalist olan 12 Ermeni’nin parlamentoya katılmasını sağlamıştır. Seçilen bu milletveki...

Tamamı için Tıklayın.

ALMANYA, OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ERMENİ MESELESİ

Yazar: SEDA BORAN KRüGERDanışman: PROF. DR. FEROZ AHMADYer Bilgisi: Yeditepe üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Siyasal Bilimler; Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2017) özet: “Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni azınlığın yerlerinin değiştirilmesi (tehcir) meselesi bugün hala politikacıl...

Tamamı için Tıklayın.

1915’TE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDEN YAPILAN ERMENİ GÖÇLERİ

Yazar: DEMET öZTüRKDanışman: DOç. DR. öMER ERDENYer Bilgisi: Ordu üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2017) özet: “Ermeniler, Osmanlı Devleti hâkimiyetinde refah ve huzur içinde yaşayan bir cemaat iken Batılı devletler ve Rusya’nın kışkırtmaları, misyonerlerin faaliyetleriyle bağımsızlık düş...

Tamamı için Tıklayın.