Kaynaklar

TARİHSEL, KÜLTÜREL VE POLİTİK EKSENDE LÜBNAN ERMENİ DİASPORASI

Yazar: MEHMET çELİKDanışman: DOç. DR. ŞARİKA GEDİKLİ BERBERYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2017) özet: “Lübnan’ın etnik ve kurumsal yapısında önemli bir unsur olan Ermeni Diasporası, 1915 olaylarından sonra başlayan yoğun göç ile oluşum sürecine girdiği bilin...

Tamamı için Tıklayın.

H. 1260 TARİHLİ KAYSERİ ERMENİ MİLLETİ NÜFUS DEFTERİ TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar: MUSTAFA öZMENDanışman: PROF. DR. GüLBADİ ALANYer Bilgisi: Erciyes üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2017) özet: “Modern nüfus sayımları, belli bir zamanda ve belli bir coğrafyada yaşayan, gerçek kişilerin sayısının tespiti amacına yöneliktir. Dünyada XVII. ve XVIII. yüzyıllardan itibaren, gerçek kişilerin...

Tamamı için Tıklayın.

1895-1921 YILLARI ARASI OSMANLI, FRANSIZ ARŞİVLERİNDE FRANSA’NIN ERMENİ POLİTİKASI

Yazar: HAMİ UZALDanışman: PROF. DR. MEHMET SARAYYer Bilgisi: Beykent üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Tarih Bilim DalıKonu: Tarih; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2017) özet: “Fransa ve diğer batılı devletler zayıflamış Osmanlı İmparatorluğu üzerinde kendi ekonomik ve siyasi üstünlüklerini kurmak ve gayrimüslim azınlıkların haklarını koruma maksadıyla, önce...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ SORUNUNUN OLUŞUMU VE ABD’DE GÖRÜŞÜLEN YASA TASARILARININ ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

Yazar: ERKAN çEVİKDanışman: YRD. DOç. DR. GöKHAN ERDEMYer Bilgisi: Bahçeşehir üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim DalıKonu: Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2017) özet: “Ermeni Meselesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflaması sonucunda dönemin büyük devletlerinin imparatorluğu parçalamak amacıyla oluşturdukları sorunlardan biridir....

Tamamı için Tıklayın.

HEP BİLİYORMUŞUM GİBİ: TÜRKİYE’DEKİ ÜÇ KUŞAK ERMENİ KADINLARINDA TRAVMANIN KUŞAKLAR ARASI AKTARIM FENOMENOLOJİSİ

Yazar: JANİN MARAZYANDanışman: YRD. DOç. DR. YUDUM SöYLEMEZ AKYILYer Bilgisi: İstanbul Bilgi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klinik Psikoloji Anabilim DalıKonu: Psikoloji Yüksek Lisans Tezi (2016) özet: “Travmanın aktarımı literatürde sıklıkla araştırılan bir konu ancak Ermeni toplumunda 1915’te yaşanılan travmanın kuşaklar arası aktarımını inceleyen çalışmalar literatürde oldukça sı...

Tamamı için Tıklayın.

KARDEŞ Mİ, DÜŞMAN MI? OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ERMENİ VE TÜRK UNSURLARIN KÜLTÜREL ALANDAKİ KARŞILAŞMALARI (1908-1914)

Yazar: SENA ŞENDanışman: YRD. DOç. DR. MEHMET FATİH USLUYer Bilgisi: İstanbul Şehir üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kültürel çalışmalar Anabilim DalıKonu: Tarih; Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi (2016) özet: “1908-14 arası dönem Ermeni-Türk ilişkilerini tartışmak adına son derece geniş bir zemin sunmaktadır. İkinci Meşrutiyet’in ilanını takip eden yıllar sadece Ermeniler ve...

Tamamı için Tıklayın.