Kaynaklar

İKİNCİ MEŞRUTİYET’İN İLANINDAN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR ERMENİ SORUNU (1908-1914)

Yazar: REFİYE YILMAZDanışman: Y.DOç.DR. CEYHAN KOçYer Bilgisi: çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2002) öZET: “Ermeni Sorunu, ikinci Meşrutiyet’in ilanından Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçen sürede, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikasını etkileyen bir konu olmaya devam etti. Ermeni komi...

Tamamı için Tıklayın.

DİASPORA: KAVRAMSAL VE TARİHSEL BİR ÇÖZÜMLEME (ERMENİ ÖRNEĞİ)

Yazar: öZER öZOCAKDanışman: YRD. DOç. DR. YAHYA BAĞçECİYer Bilgisi: Erciyes üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2012)özet: “XI. yüzyılda başlayan Türklerle Ermeniler arasındaki ilişkiler yaklaşık bin yıl sürmüştür. Osmanlı topraklarını paylaşma arzusu taşıyan Batılı devletlerin, Osmanlı vatandaşı Ermenileri kışkırtmaya ve Ermenilere “bağı...

Tamamı için Tıklayın.

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE 1915 YILINDAKİ TEHCİR OLAYININ SİVAS’TA UYGULANMASI

Yazar: ABDURRAHMAN İLHANDanışman: PROF. DR. MEHMET ŞEKERYer Bilgisi: Dokuz Eylül üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2008) özet: “Birinci Dünya Savaşı henüz başlamıştı. Osmanlı Devleti de bu savaşta Almanya’nın yanında yer alarak İngiltere, Rusya ve Fransa’ya karşı savaş açmıştı. Osmanl...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ İDDİALARININ SOYKIRIM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar: MEHMET TAKIMSUDanışman: PROF. DR. İLYAS DOĞANYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim DalıKonu: Hukuk; Tarih; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2008) özet: “Yüzyıllarca Anadolu’da Türklerle birlikte refah içinde yaşayan Ermeniler, 19. yüzyılda milliyetçilik akımı ve dış kışkırtmalar...

Tamamı için Tıklayın.

SOVYET ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ (1915-1923)

Yazar: MEHMET BORA PERİNçEKDanışman: PROF.DR. SABAHATTİN öZELYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Siyasal Bilimler; Tarih; Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (2007)özet: “Rus devlet arşivleri, Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında 1915 olaylarına öncesi ve sonrasıyla birlikte birinci elden tanıklık ed...

Tamamı için Tıklayın.

ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA DİYARBAKIR VİLAYETİNDE 1895 ERMENİ OLAYLARI

Yazar: OKTAY BOZANDanışman: DOç.DR. ABDURRAHMAN ACARYer Bilgisi: Dicle üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2006) özet: “Osmanlı ülkesinde huzur içerisinde yaşayan ve hatta Müslüman unsurlarla bütünleşen Ermeniler, Osmanlı Devleti tarafından “millet-i sâdıka” olarak adlandırılmışlardır. Ticaret ve sanatla uğraşarak ekonomik açıdan Müslüman tebaadan...

Tamamı için Tıklayın.