Kaynaklar

ERMENİ SORUNU ÇERÇEVESİNDE ERMENİSTAN’IN DIŞ POLİTİKASI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Yazar: ORBAY BULURDanışman: PROF. DR. O. METİN öZTüRKYer Bilgisi: Atılım üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2005) özet: “1878 Berlin Anlaşması ile Osmanlı Devletine yönelik reform çabalarına konu olan Ermeni sorunu, izleyen dönemlerde büyük güçlerin uluslararası politikada ilgilendikleri bir konu olmuştur. Os...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİLER; TEHCİR VE SOYKIRIM İDDİALARI

Yazar: MUSTAFA KUTLUDanışman: Y.DOç.DR. MUHARREM KöKLüYer Bilgisi: Yıldız Teknik üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (2000) özet: “19. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla kendini gösteren Ermeni sorunu, büyük Avrupa devletlerinin de desteğiyle sürekli çözülmesi gereken bir problem gibi gündemde tutulmuştur. 1877-1878 O...

Tamamı için Tıklayın.

I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI ÜLKESINDE YAŞANAN GÖÇ HAREKETLERİ

Yazar: MUSTAFA öZDEMİRDanışman: Y.DOç.DR. KENAN KIRKPINARYer Bilgisi: Dokuz Eylül üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi EnstitüsüKonu: Tarih Doktora Tezi (2007) özet: “Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda başlayan güç kaybı, XIX. yüzyılda, özellikle Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkileriyle parçalanmaya dönüştü. Oluşan ayrılıkçı milletçilik hareket...

Tamamı için Tıklayın.

VEHİP PAŞA (KAÇI)’NIN HAYATI VE ASKERİ FAALİYETLERİ

Yazar: YüKSEL NİZAMOĞLUDanışman: DOç. DR. HALİL BALYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim DalıKonu: Biyografi; Tarih; Türk İnkılap Tarihi Doktora Tezi (2010) özet: “Vehip Paşa Osmanlı Devleti’nin son döneminde etkili olmuş, üstlendiği görevlerden dolayı adını duyurmuş bir komutandır. Bu çalışma ile amacımız; bir asker biyografisi olarak Ve...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİNDE ERMENİ FAKTÖRÜ

Yazar: HALİL ERSİN AVCIDanışman: PROF. DR. ALİ ARSLANYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2010) özet: “Türk-İngiliz ilişkilerinde Ermeniler ilişkilerin başladığı ilk günlerden itibaren etkin faktör olmuşlardır. İngilizler, Türkler ile düşmanları, Katolik...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİLERİN SEVK VE İSKANI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917)

Yazar: CEMAL SEZERDanışman: YRD. DOç. DR. MEHMET YILMAZYer Bilgisi: Selçuk üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2011) özet: “Osmanlı toplumuna uyum sağlamış, uzun yıllar boyunca rahat ve güvenli bir yaşam sürdüren Ermenilere, Osmanlı yönetimine olan bağlılıklarından dolayı ‘Millet-i Sadıka’ denmiştir. Ancak Ba...

Tamamı için Tıklayın.