Kaynaklar

OSMANLI BANKASI BASKINI’NIN (1896) OSMANLI ERMENİ BASININDA ELE ALINIŞI

Yazar: HüLYA ERASLANDanışman: PROF. DR. AYHAN BİBERYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim DalıKonu: Gazetecilik Doktora Tezi (2016) özet: “1878 Berlin Konferansı’yla birlikte uluslararası nitelik kazanan Ermeni sorunu, dönemin egemen güçleri tarafından -İngiltere başta olmak üzere Rusya, Fransa, Avusturya Macaristan ve Almanya- yaratılmış, Osmanlı Devl...

Tamamı için Tıklayın.

İMKANSIZ AKTARIM: ERMENİSTAN VE TÜRKİYE’DE ERMENİ GENÇ KUŞAKLARI VE 1915 BELLEĞİ

Yazar: FATMA öZKAYADanışman: DOç. DR. DERYA FIRAT ŞANNANYer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Bilim DalıKonu: Sosyoloji Yüksek Lisans Tezi (2016) özet: “İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde akademik tarihçiliğe ‘tanıklık’ kavramı da dâhil olmuştur. Hafıza çalışmalarındaki gelişmelere...

Tamamı için Tıklayın.

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA SASON ERMENİLERİ VE SASON ERMENİ İSYANLARI

Yazar: NİHAT çELİKDanışman: YRD. DOç. DR. İHSAN BURAK BİRECİKLİYer Bilgisi: Batman üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2016) özet: “Hazırladığımız bu çalışmada Osmanlının son dönemlerinde ortaya çıkan milliyetçi isyanlar içerisinde önemli bir yer tutan Ermeni Komitacıları tarafından çıkartılmış olan Sason İsyanları konusu hakkında bilgi verilm...

Tamamı için Tıklayın.

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI VE ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE ROMANDA KİMLİK

Yazar: öMER DELİKGöZDanışman: DOç. DR. SEZAYİ çOŞKUN; PROF. DR. ALİ BUDAKYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim DalıKonu: Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Tezi (2016) özet: “Osmanlı İmparatorluğu’nda son yüzyılda Avrupa’dan gelen fikriyatın dönüştürücü etkisiyle, sosyal ve siyasi gündem kaynaklı olayl...

Tamamı için Tıklayın.

ADALETİN VE BARIŞIN İMKANLARI: KÜRT EDEBİYATINDA 1915 VE ERMENİ TEMSİLİ

Yazar: ABDULHAMİT AKINDanışman: YRD. DOç. DR. MEHMET FATİH USLUYer Bilgisi: İstanbul Şehir üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kültürel çalışmalar Anabilim DalıKonu: Doğu Dilleri ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi (2016) özet: “Bu çalışmanın temel amacı Kürt edebiyatında 1915’le yüzleşmeye dayanarak etik adaletin ve barışın sınırlarını araştırmaktır. Tezin en önemli noktasını metinlerin 20...

Tamamı için Tıklayın.

EDEBİYATTA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI / FRANSIZ, TÜRK VE ERMENİ LİTERATÜRLERİNDE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ANILARI

Yazar: DOĞANAY ERYILMAZDanışman: PROF. DR. BİRSEN KARACAYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim DalıKonu: Fransız Dili ve Edebiyatı; Karşılaştırmalı Edebiyat; Tarih Doktora Tezi (2015) özet: “çalışmamız farklı edebiyatlarda Birinci Dünya Savaşı algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tezimizin kuramsal çerçevesi içerisinde, edebî metin an...

Tamamı için Tıklayın.